حضرت امام خمینی رحمه الله: روز عيد غدير روزي است كه پيامبر اكرم (ص) طبقه حكومت را معين فرمودند و الگوي حكومت اسلامي را تا آخر تعيين فرمودند."صحيفه نور ج۳ ص ۱۹۷"
اخبار - جلسه کميته برنامه ريزي شهرستان آمل 24 ارديبهشت 97 : :

جلسه کميته برنامه ريزي شهرستان آمل به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل و با حضور مهندس منفرد نماينده سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان مازندران و ديگر مديران شهرستاني 24 ارديبهشت 97 برگزار گرديد :

 به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل : ابتدا بعد از تلات آياتي چند از کلام ا... مجيد ، سيد جعفر رسولي معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان آمل ضمن عرض سلام و خيرمقدم و خوش آمدگويي ، پيشاپيش فرارسيدن ماه مبارک رمضان را تبريک گفت : باتوجه به اينکه سال گذشته ازسرجمع اعتبارات 413 پروژه که در کميته برنامه ريزي آمل مصوب گرديد ، 341 پروژه براي آن تخصيص اعتبارات انجام شد وجمعا به مبلغ 606 ميليارد و 35 ميليون ريال درخواست گرديد .

معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل اظهار داشت : از مجموع 413 پروژه 341 پروژه تا به حال 217 ميليارد و 214 ميليون ريال تخصيص پيدا کرد , باتوجه به اينکه مهلت جذب اعتبارات 31 تير مي باشد ، انتظار مي رود مديران محترم شهرستان از پروژه هاي نيمه کاره سرکشي و پيشرفت فيزيکي پروژه ها را به فرمانداري منعکس نمايند .  

اين مسئول در ادامه افزود : باتوجه به اينکه بعضي از مديران از پروژه هاي عمراني بازديد بعمل آورده و با فرمانداري مکاتبات دارند و نسبت به اعلام درصد پيشرفت فيزيکي اقدام مي نمايند ، اما بعضي از مديران بصورت ماهانه گزارش پيشرفت فيزيکي را به فرمانداري اعلام نمي کنند . باتوجه به زمان اندکي که در پيش رو داريم مديران تسلط کافي بر پروژه هاي عمراني داشته باشند .

وي گفت : امسال باتوجه به درايت و تلاش و کوشش دکتر يوسفيان نماينده محترم مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي توانستيم امسال کار بسيار خوبي انجام شد و باتوجه به مشکلات سال گذشته که پروژه هاي عمراني تخصيص اعتبار صورت نگرفت ، 66 ميليارد تخصيص داشتيم که 21 ميليارد واريز شد ، اما با تلاش دکتر يوسفيان سفر نماينده رئيس جمهورو رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزراي راه و شهرسازي ـ صنعت معدن و تجارت ـ وزير ورزش و جوانان  که در شهرستان حضور يافتند ، اعتبارات خوبي براي تعريض خيابان امام رضا (ع) ـ مجتمع فرهنگي ورزشي شهرداري و اجراي راههاي اصلي و فرعي حوزه راه فرعي شهرستان و اجراي طرح هادي و تجهيز آب آشاميدني روستاها ـ نوسازي فضاي ورزشي و احداث پل روگذر ميدان هزارسنگر ـ سد مخزني هراز و دستگاه زباله سوز که 189 ميليارد تومان پيش بيني شده بود که مقداري از اين اعتبارات حدود 40 ميليارد تومان از سوي دکتر نوبخت تصويب گرديد که هم اکنون مبلغ 20 ميليارد تومان يعني 50 درصد تخصيص داده شد .  

سيد جعفر رسولي در ادامه افزود : براي ادارات ورزش و جوانان ـ شهرداري ـ اداره برق ـ آب و فاضلاب روستايي و ديگر مديران بايد کار را پيگيري کنند تا 50 درصد تخصيص اعتبار را جهت انتخاب پيمانکار باتوجه به وقت اندک باقيمانده پيگيري لازم را بعمل آورند .

معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل گفت : در مجموع 284 پروژه براي مبلغ 189 ميليارد تومان در نظر گرفته شده که با کمک دکتر يوسفيان توانسته ايم به اين پروژه ها اعتبارات خوبي تخصيص داده شود و مبلغ 40 ميليارد تومان دستور تخصيص اعتبار از سوي دکتر نوبخت داده شد که جهت جذب آن بايد تا 31 تير بتوانيم آنرا جذب نمائيم . باتوجه به پيگيري هاي سازمان مديريت برنامه ريزي کشور دکتر نوبخت و سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان ، بيشتر اعتبارات در قالب اوراق مي باشد که مي طلبد مديران پاي کار بيايند و جهت انتخاب پيمانکار تلاش مضاعف نمايند .

اين مسئول در ادامه گفت : در آينده نزديک کميته برنامه ريزي شهرستان با حضور مديران تشکيل مي گردد و دوستان سعي کنند پروژه هاي اولويت دار و نياز هاي اصلي شهرستان را به جلسه کميته برنامه ريزي بياورند و اعلام نمايند تا بتوان تصميم خوبي در اين زمينه گرفته شود . و باتوجه به بازديدهايي که داشتيم پروژه هاي اولويت دار شهرستان را مشخص کرديم و باتوجه به اين جلسه ، مديران بايد با دست دست پر در جلسه حضور يابند تا بتوان تصميم خوبي دراين زمينه انجام گردد .

سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل در پايان افزود : مديران شهرستان بايد با هماهنگي مديران استاني در جهت تخصيص اعتبار و جذب آن حضور داشته باشند و نسبت به جابجايي منابع براي اجراي پروژه مورد نظر دقت دشته باشند و منابع بايد براي همان پروژه اي که در نظر گرفته شده هزينه گردد . 

در ادامه منفرد نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران در شهرستان آمل : ابتدا ضمن عرض سلام به همه مديران دستگاههاي اجرايي و سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل گفت : باتوجه به تلاش دکتر يوسفيان که اعتبارات ويژه اي درزمينه جذب اعتبارات دولتي داشتند بيان کننده اين است که نماينده اي قوي در شهرستان آمل حضور دارند و پروژه هاي خوبي معرفي شد که اعتبارات خوبي تخصيص داده شد . که از زحمات جناب آقاي يوسفيان بخاطر جذب اعتبارات تقدير و تشکر نمائيم .  

نماينده سازمان مديريت وبرنامه ريزي گفت : سرجمع اعتبارات استاني ابلاغ شده که  باتوجه به شرايط سياسي و مالي کشور سرجمع اعتبارات تملک کشور را کاهش دادند و به همين دليل سرجمع اعتبارات استاني نيز کاهش يافت ، باتوجه به اينکه در سالهاي گذشته پروژه هاي پيشنهادي اعلام مي شد با 10 الي 20 درصد اما با ضريب کاهش پيشنهاد داده شد ، از اين رو  مطمئناً پروژه هاي پيشنهادي را بايد آماده نمائيم با هماهنگي ادارات کل به کميته برنامه ريزي شهرستان معرفي نمايند تا اعتبارات لازم به آن تخصيص داده شود .

منفرد گفت : باتوجه به دستورالعمل سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور از معرفي پروژه هاي جديد جلوگيري بعمل آمده ، و بايد در کميسيوني ديگر پروژه ها فرستاده شود و بعد به سازمان مديريت وبرنامه ريزي اعلام شود و سعي شود پروژه هاي نيمه کاره عمراني سالهاي قبل را به پايان برسانند .  

اين مسئول در ادامه بيان کرد : درارتباط با بحث اعتبارات توسعه روستايي ماده 27 بخش دشت سر 28 + 1 روستا عملاً کارهاي اوليه انجام شد و از بخشداري درخواست شد تا نسبت به ارسال گزارش اطلاعات در رابطه با پروژه هاي عمراني و تهيه گزارش اطلاعات دقت لازم صورت گيرد و اطلاعات جامع ارسال نمايد و به همين دليل گزارش بايد تکميل تر ارائه شود .

نماينده سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان اظهار داشت : سرجمع تخصيص اعتبارات استان باتوجه به فرصت اندک باقيمانده تا 31 تيرماه بايد هزينه کرد انجام شود که فرمهاي اسناد به خزانه ارسال گردد و پيمانکاران بايد براساس زمان بازپرداخت با دستگاههاي اجرايي تعامل داشته باشند تا پروژه ها اجرا شود و در خصوص جذب اعتبارات همت بيشتر مديران را مي طلبد .

اين مسئول در ادامه افزود : کل اعتبارات توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران 131 ميليارد تومان سهم شهرستان آمل مي باشد و تخصيص کلي از سرجمع 1282 ميليارد تومان اعتبار تملک استان از همه منابع 647 ميليارد تومان تخصيص داشته 5/50 يعني درصد تخصيص داشته است . اين تخصيص بسته به منابع فرق دارد عمراني 5/61 درصد ـ پروژه هاي راه و آب 4/51 درصد از محل رديفهاي مختلف 40 درصد مي باشد ماده 10 حوادث 60 درصد متوازن ملي متمرکز 37 درصد ـ سفر رهبري 100 درصد ـ توسعه روستايي 12 درصد ـ جرائم رانندگي 16 درصد سرجمع از رديفها 40 درصد تخصيص داشتيم .

منفرد در پايان گفت : شهرستان آمل در جذب اعتبارات انشاءا... رو سفيد باشد که مردم شهرستان چشمشان به دست مديران تلاشگر شهرستاني مي باشد . 

 


نوشته شده در : ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ساعت : ۰۳:۰۲ قبل‏ازظهر |  
روز بزرگداشت شيخ بهائي
آخرين بروزرساني :

سه شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي آمل
طلوع آفتاب : ۵ : ۱۷ : ۰۲
اذان صبح : ۳ : ۴۳ : ۴۶
اذان ظهر: ۱۱ : ۵۸ : ۴۶
غروب آفتاب : ۱۸ : ۴۱ : ۰۵
اذان مغرب : ۱۸ : ۵۹ : ۱۱
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۱۳۴۱۹۸۴
كل بازديدكنندگان : ۱۰۱۶۲۹۲
نمايش هاي امروز : ۹۷۶
بازديد هاي امروز : ۸۷۰
افراد آنلاين : ۴۹

N

Powered By DLAB-SG 3.1 , Operated By Data Computer Amol - All Rights Reserved / Best View @ 1024 * 768 Or Higher Resolutions