امام رضا(ع) فرمود: پدرم به نقل از پدرش (امام صادق(ع)) نقل کرد که فرمود: روز غدير در آسمان مشهورتر از زمين است.
اخبار

صفحه : ۱ , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 130 , 131 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 137 , 138 , 139 , 140 , 141 , 142 , 143 , 144 , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 150 , 151

چلسه شوراي آموزش و پرورش به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل 26 آبان 97 :
 جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان آمل به رياست سيدجعفررسولي معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان آمل و با حضور قدرت ا... نائيج نژاد معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري ـ مرتضوي امام جمعه شهر آمل ـ عباس مرزبند مدير...

نوشته شده در : ۲۶ آبان ۱۳۹۷

بازديد از اجراي پروژه هاي عمراني شهرستان آمل از سوي نماينده مردم و فرماندار ويژه شهرستان آمل 25 آبان 97 :
بازديد از اجراي پروژه هاي طرح هادي و عمراني روستاهاي عظيم آباد - اوجاک ـ کچب عليا ـ سفلي و کلوا اشکارکلا ـ مرزنگو ـ  مريج محله با حضور دکتريوسفيان نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي ـ سيدجعفررسولي معاون استاندار و...

نوشته شده در : ۲۶ آبان ۱۳۹۷

افتتاح طرح هادي روستاي وسطي کلا با حضور دکتر يوسفيان و فرماندار آمل 24 آبان 97 :
افتتاح طرح هادي روستاي وسطي کلا با حضور دکتر يوسفيان نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي ـ سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل ـ تقي زاده امام جمعه دابو و دشت سر ـ معاونين فرمانداري ويژه شهرستان...

نوشته شده در : ۲۶ آبان ۱۳۹۷

جلسه شوراي فرهنگ عمومي باحضور سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل 24 آبان 97 :
جلسه شوراي فرهنگ عمومي با حضور سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل ـ حجت الاسلام مرتضوي امام جمعه شهر آمل ـ نائيج نژاد معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان آمل و ديگر مسئولين شهرستاني در...

نوشته شده در : ۲۶ آبان ۱۳۹۷

جلسه کميته برنامه ريزي شهرستان آمل به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل 26 آبان 97 :
جلسه کميته برنامه ريزي شهرستان آمل به رياست سيدجعفررسولي معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان آمل و با حضور سعيد ولايي معاون برنامه ريزي فرمانداري آمل و مديران شهرستاني 26 آبان 97 در فرمانداري برگزار شد. به گزارش روابط...

نوشته شده در : ۲۶ آبان ۱۳۹۷

جلسه هم انديشي با اعضاي شوراي اسلامي شهرستان آمل به رياست نائيج نژاد معاون سياسي واجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان آمل 24 آبان 97 :
جلسه هم انديشي با اعضاي شوراي اسلامي شهرستان آمل به رياست قدرت ا... نائيج نژاد معاون سياسي واجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان آمل 24 آبان 97 :   به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل : ابتدا بعد از تلاوت آياتي چند از...

نوشته شده در : ۲۴ آبان ۱۳۹۷

جلسه ستاد تنظيم بازار به رياست سعيد ولايي معاون برنامه ريزي فرمانداري ويژه شهرستان آمل 24 آبان 97 :
جلسه ستاد تنظيم بازار به رياست سعيد ولايي معاون برنامه ريزي فرمانداري ويژه شهرستان آمل وبا حضور ديگر مسئولين شهرستاني 24 آبان 97 : به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل : ابتدا بعد از تلاوت آياتي چند از کلام ا......

نوشته شده در : ۲۴ آبان ۱۳۹۷

بازديد سرزده از دانشکده دخترانه توحيد آمل با حضور نائيج نژاد معاون سياسي واجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان آمل :
بازديد از دانشکده فني و حرفه اي دخترانه توحيد با حضور قدرت ا... نائيج نژاد معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان آمل 23 آبان 97 : به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل : در اين بازديد سرزده که از سوي قدرت ا......

نوشته شده در : ۲۳ آبان ۱۳۹۷

جلسه کميسيون کارا به رياست سعيد ولايي معاون برنامه ريزي فرمانداري ويژه شهرستان آمل 23 آبان 97 :
جلسه کميسيون کارا به رياست سعيد ولايي معاون برنامه ريزي فرمانداري ويژه شهرستان آمل و با حضور ........ از پست بانک استان و ديگر مسئولين شهرستاني 23 آبان 97 برگزار گرديد . به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل : ابتدا...

نوشته شده در : ۲۳ آبان ۱۳۹۷

جلسه کارگروه ارتقاء وضعيت اجتماعي ـ فرهنگي و سلامت مناطق آسيب پذير به رياست قدرت ا... نائيج نژاد معاون سياسي واجتماعي فرمانداري آمل :
جلسه کارگروه ارتقاء اجتماعي وفرهنگي و سلامت ( ستاد بازآفريني شهرستان آمل ) به رياست قدرت ا... نائيج نژاد معاون سياسي واجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان آمل وبا حضور ديگر مسئولين شهرستاني 23 آبان 97 . به گزارش روابط عمومي...

نوشته شده در : ۲۳ آبان ۱۳۹۷

جلسه کارگروه آردونان به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل 23 آبان 97 :
جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان آمل به رياست سيدجعفررسولي معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان آمل و با حضور ديگر مسئولين شهرستاني 23 آبان 97 برگزار گرديد. به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل : ابتدا بعد از...

نوشته شده در : ۲۳ آبان ۱۳۹۷

جلسه کاهش طلاق به رياست قدرت ا... نائيج نژاد معاون سياسي واجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان آمل 23 آبان 97 :
جلسه کاهش طلاق به رياست قدرت ا... نائيج نژاد معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري و با ديگر مسئولين شهرستاني 23 آبان 97 برگزار گرديد . به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل : ابتدا بعد از تلاوت آياتي چند از کلام ا... مجيد...

نوشته شده در : ۲۳ آبان ۱۳۹۷

جلسه کارگروه عفاف و حجاب به رياست قدرت ا... نائيج نژاد معاون سياسي واجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان آمل 23 آبان 97 :
جلسه حقوق شهروندان وعفاف و حجاب به رياست قدرت ا... نائيج نژاد معاون سياسي واجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان آمل 23 آبان 97 برگزار گرديد . به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل : ابتدا بعد از تلاوت آياتي چند از کلام...

نوشته شده در : ۲۳ آبان ۱۳۹۷

ملاقات حضور تعدادي از شهروندان آملي با معاون استاندارو فرماندار ويژه شهرستان آمل در سه شنبه هاي با مردم 22 آبان 97 :
سه شنبه با مردم به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل در روزهاي سه شنبه هرهفته در محل کار خود با شهروندان محترم آملي ديدار مي نمايد . در روز سه...

نوشته شده در : ۲۲ آبان ۱۳۹۷

ديدار رئيس اداره اوقاف و کارکنان اداره اوقاف با معاون سياسي واجتماعي فرمانداري به مناسبت هفته وقف :
به مناسبت فرارسيدن هفته وقف ، رئيس اداره اوقاف وامور خيريه شهرستان آمل به اتفاق تعدادي از کارکنان اين اداره با قدرت ا... نائيج نژاد معاون سياسي واجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان آمل ديدار کردند . به گزارش روابط عمومي...

نوشته شده در : ۲۱ آبان ۱۳۹۷

مراسم تجليل از خانواده هاي ايثارگر با حضور قدرت ا... نائيج نژاد معاون سياسي واجتماعي فرمانداري آمل :
 در زاد روز پهلوان ناجي غريق حسين ابراهيميان مراسمي تحت عنوان جرعه ايثار با حضور قدرت ا... نائيج نژاد معاون سياسي واجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان آمل وديگر مسئولين استاني و شهرستاني در سالن اداره فرهنگ وارشاد اسلامي...

نوشته شده در : ۲۱ آبان ۱۳۹۷

جلسه ستاد تسهيلات ورفع موانع توليد به رياست سعيد ولايي معاون برنامه ريزي فرمانداري ويژه شهرستان آمل
جلسه ستاد تسهيل به رياست سعيد ولايي معاون برنامه ريزي فرمانداري ويژه شهرستان آمل وبا حضور ديگر مسئولين شهرستاني و بانکها 21 آبان 97 برگزار گرديد . به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل : ابتدا بعد از تلاوت آياتي...

نوشته شده در : ۲۱ آبان ۱۳۹۷

افتتاح هنرستان کار ودانش فذا با حضور قدرت ا... نائيج نژاد معاون سياسي واجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان آمل 20 آبان 97 :
افتتاح هنرستان کار و دانش جوار کارخانه فذا با حضور نائيج نژاد معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان آمل و مديران استاني وشهرستاني 20 آبان 97 برگزار گرديد . به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل : دانش...

نوشته شده در : ۲۰ آبان ۱۳۹۷

بازديد از چندين پروژه عمراني در حال ساخت توسط سيد جعفر رسولي معاون استاندارو فرماندار ويژه شهرستان آمل 20 آبان 97 :
بازديد از چندين پروژه طرح هادي و ساخت مسکن براي محرومان و نيازمندان و خانه دانش آموزي بزرگمهر دادگر با حضور سيد جعفر رسولي معاون استاندارو فرماندار ويژه شهرستان آمل ـ علوي مدير بنياد مسکن انقلاب اسلامي آمل ـ فرشيد فر...

نوشته شده در : ۲۰ آبان ۱۳۹۷

جلسه کارگروه سلامت وامنيت غذايي به رياست قدرت ا... نائيج نژاد معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان آمل 20 آبان 97 :
جلسه کارگروه سلامت و امنيت غذايي به رياست قدرت ا... نائيج نژاد معاون سياسي واجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان آمل وبا حضور ديگر مسئولين شهرستاني 20 آبان 97 . به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل : ابتدا بعد از تلاوت...

نوشته شده در : ۲۰ آبان ۱۳۹۷
آخرين بروزرساني :

شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي آمل
طلوع آفتاب : ۶ : ۴۰ : ۲۵
اذان صبح : ۵ : ۱۰ : ۵۴
اذان ظهر: ۱۱ : ۴۵ : ۳۱
غروب آفتاب : ۱۶ : ۵۰ : ۱۶
اذان مغرب : ۱۷ : ۰۸ : ۵۳
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۱۰۲۹۳۱۸
كل بازديدكنندگان : ۷۵۶۱۸۸
نمايش هاي امروز : ۳۵
بازديد هاي امروز : ۳۵
افراد آنلاين : ۲۵

N

Powered By DLAB-SG 3.1 , Operated By Data Computer Amol - All Rights Reserved / Best View @ 1024 * 768 Or Higher Resolutions