امام صادق(ع) فرمود: ... روز غدير خم در ميان روزهاى عيد فطر و قربان و جمعه همانند ماه در ميان ستارگان است.
اخبار

صفحه : ۱ , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 130 , 131 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 137 , 138 , 139 , 140 , 141 , 142 , 143 , 144 , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 150 , 151 , 152 , 153 , 154 , 155 , 156 , 157 , 158 , 159

افتتاح سالن ورزشي چند منظوره پائين بازار آمل با حضور وزير محترم ورزش و جوانان 2 اسفند 97 :
افتتاح سالن ورزشي شهداي پايين بازار آمل و بازديد از روند ساخت ورزشگاه شهيد چمران با حضور دکتر يوسفيان نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي ـ سلطاني فر وزير محترم ورزش و جوانان ـ مجيد حسين زادگان استاندار محترم مازندران...

نوشته شده در : ۲ اسفند ۱۳۹۷

ستاد ساماندهي امور جوانان به رياست قدرت ا... نائيج نژاد معاون سياسي واجتماعي فرمانداري آمل 1 اسفند 97 :
آخرين جلسه ساماندهي امور جوانان در سال 97 به رياست قدرت ا... نائيج نژاد معاون سياسي واجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان آمل وبا حضور تعدادي  از جوانان و رؤساي ادارات و نهادهاي شهرستان آمل 1 اسفند 97 : به گزارش روابط عمومي...

نوشته شده در : ۱ اسفند ۱۳۹۷

جلسه ستاد تنظيم بازار به رياست سعيد ولايي معاون برنامه ريزي فرمانداري ويژه شهرستان آمل 1 اسفند 97 :
  جلسه ستاد تنظيم بازار به رياست سعيد ولايي معاون برنامه ريزي فرمانداري ويژه شهرستان آمل وبا حضور ديگر مسئولين  ادارات و نهادهاي شهرستان 1 اسفند 97 برگزار گرديد . به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل :...

نوشته شده در : ۱ اسفند ۱۳۹۷

جلسه بررسي چگونگي پيشرفت پروژه قطار برقي به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل 1 اسفند 97 :
جلسه بررسي چگونگي پيشرفت پروژه قطار برقي به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل وبا حضور ديگر مسئولين کشوري ـ استاني و شهرستاني 1 اسفند 97 : به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل :...

نوشته شده در : ۱ اسفند ۱۳۹۷

جلسه شوراي ترافيک به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل 1 اسفند 97 :
جلسه شوراي ترافيک به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل و با حضور ديگر مسئولين شهرستاني 1 اسفند 97 برگزار گرديد : به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل : ابتدا بعد از تلاوت آياتي چند...

نوشته شده در : ۱ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه هاي با مردم در راستاي خدمات رساني به شهروندان محترم آملي 30 بهمن 97 :
سه شنبه هاي با مردم در روز سه شنبه 30 بهمن97 در راستاي خدمات رساني به شهروندان محترم آملي ، ملاقات عمومي شهروندان با سيد جعفر رسولي معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان آمل و معاونين سياسي و اجتماعي ـ هماهنگي امور عمراني...

نوشته شده در : ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

جلسه توسعه گردشگري ( بوم گردي) در روستاهاي شهرستان آمل به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندارو فرماندار ويژه شهرستان آمل 29 بهمن 97 :
جلسه توسعه گردشگري ( بوم گردي ) در روستاهاي شهرستان آمل به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان آمل و با حضور  اصغريان رستمي مدير کل امور روستايي استانداري مازندران ـ بخشداران و ديگر مسئولين...

نوشته شده در : ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

جلسه مناسب سازي اماکن عمومي به رياست اصغر کردي معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري آمل 29 بهمن 97 :
جلسه مناسب سازي اماکن عمومي به رياست اصغر کردي معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري ويژه شهرستان آمل و با حضور ديگر مسئولين شهرستاني 29 بهمن 97 برگزار گرديد . به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل : ابتدا اصغر...

نوشته شده در : ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

جلسه شوراي آموزش و پرورش به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل 29 بهمن 97 :
جلسه شوراي آموزش و پرورش به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار و  فرماندار ويژه شهرستان آمل و با حضور قدرت ا... نائيج نژاد معاون سياسي واجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان آمل  , عباس مرزبند مدير آموزش و پرورش شهرستان آمل...

نوشته شده در : ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر به رياست نائيج نژاد معاون سياسي واجتماعي فرمانداري آمل برگزار گرديد .
جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر به رياست قدرت ا... نائيج نژاد معاون سياسي واجتماعي فرمانداري و با حضور ديگر مسئولين شهرستاني 29 بهمن 97 در فرمانداري ويژه شهرستان آمل برگزار گرديد . به گزارش روابط عمومي فرمانداري...

نوشته شده در : ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

جلسه ستاد تسهيلات سفر به رياست قدرت ا... نائيج نژاد معاون سياسي واجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان آمل 27 بهمن 97 :
جلسه ستاد تسهيلات سفر به رياست قدرت ا... نائيج نژاد معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان آمل و با حضور ديگر مسئولين شهرستاني 27 بهمن 97 برگزار گرديد . به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل : ابتدا بعد از...

نوشته شده در : ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

کلنگ زني مدرسه 7 کلاسه روستاي کاسمده در بخش امامزاده عبدا... (ع) 24 بهمن 97 :
کلنگ زني مدرسه 7 کلاسه در روستاي کاسمده بخش امامزاده عبدا... (ع) با حضور دکتر يوسفيان نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي ـ سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل ـ شيرزاد مديرکل نوسازي وتجهيز مدارس...

نوشته شده در : ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

جلسه شوراي اشتغال به رياست سعيد ولايي معاون برنامه ريزي فرمانداري آمل 24 بهمن 97 :
جلسه شوراي اشتغال به رياست سعيد ولايي معاون برنامه ريزي فرمانداري ويژه شهرستان آمل وبا حضور مسئولين ادارات و نهادهاي شهرستان آمل 24 بهمن 97 برگزار گرديد . به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل : ابتدا بعد از...

نوشته شده در : ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

افتتاح پروژه گازرساني به روستاهاي انهه ـ پلمون ـ لزيرک و گرمابدر از بخش لاريجان 23 بهمن 97 :
  بازديد از منطقه چلاو آمل در راستاي گازرساني به اين منطقه و افتتاح پروژه گازرساني به روستاهاي انهه ـ پلمون ـ لزيرک و گرمابدر با حضور دکتر يوسفيان نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي ـ سيد جعفر رسولي معاون استاندار...

نوشته شده در : ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

حضور حداکثري مردم ولايتمدار وشهيد پرور شهرستان آمل در مراسم راهپيمايي 22 بهمن سال 1397 :
همزمان با سراسر کشور در چهلمين بهار آزادي ، مردم ولايتمدار و شهيد پرور شهرستان آمل در يوم ا... 22 بهمن با حضور گسترده خود مشت محکمي بر دهان ياوه گويان زدند . به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل : در چهلمين سالگرد...

نوشته شده در : ۲۲ بهمن ۱۳۹۷

افتتاح 7 پروژه در دهمين روز از دهه مبارک فجر در شهرستان آمل :
  تعداد 7 پروژه در دهمين روز از دهه مبارک فجر با حضور دکتر يوسفيان نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي ـ حجت الاسلام والمسلمين تقي زاده امام جمعه دابو و دشت سر ـ قدرت ا... نائيج نژاد معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري ويژه...

نوشته شده در : ۲۱ بهمن ۱۳۹۷

تعداد 11 پروژه در هفتمين روز از دهه مبارک فجر در شهرستان آمل افتتاح و به بهره برداري رسيد :
  تعداد 11 پروژه در هفتمين روز از دهه مبارک فجر با حضور دکتر يوسفيان نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي ـ سيد جعفر رسولي معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان آمل ـ حجت الاسلام اسماعيلي امام جمعه امامزاده عبدا......

نوشته شده در : ۱۸ بهمن ۱۳۹۷

افتتاح 5 پروژه در ششمين روز از دهه مبارک فجر در شهرستان آمل :
تعداد 5 پروژه در ششمين روز از دهه مبارک فجر با حضور سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل ـ حجت الاسلام مرتضوي امام جمعه آمل ـ شهابي مدير عامل شرکت توزيع نيروي برق آمل ـ حسين زاده معاون امور اجتماعي...

نوشته شده در : ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

افتتاح 6 پروژه در بخش لاريجان در پنجمين روز از دهه مبارک فجر 97 :
تعداد 6 پروژه در پنجمين روز از دهه مبارک فجر با حضور سعيد ولايي معاون برنامه ريزي فرمانداري ويژه شهرستان آمل ـ رضا مقدم بخشدار لاريجان ـ سپري معاون شرکت توزيع برق مازندران ـ فياض رئيس شرکت توزيع نيروي برق آمل و ديگر...

نوشته شده در : ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

افتتاح 11 پروژه در چهارمين روز ازدهه مبارک فجر در شهرستان آمل :
تعداد 11 پروژه در چهارمين روز از دهه مبارک فجر با حضور سيد جعفر رسولي معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان آمل ـ حجت الاسلام تقي زاده امام جمعه دابو و دشت سر ـ سعيد ولايي معاون برنامه ريزي فرمانداري ويژه شهرستان آمل ـ...

نوشته شده در : ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
آخرين بروزرساني :

پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي آمل
طلوع آفتاب : ۶ : ۴۰ : ۴۶
اذان صبح : ۵ : ۱۴ : ۵۱
اذان ظهر: ۱۲ : ۱۳ : ۵۷
غروب آفتاب : ۱۷ : ۴۷ : ۳۹
اذان مغرب : ۱۸ : ۰۵ : ۱۲
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۱۲۵۱۳۰۸
كل بازديدكنندگان : ۹۳۵۹۹۷
نمايش هاي امروز : ۲۰۱
بازديد هاي امروز : ۱۹۴
افراد آنلاين : ۴۹

N

Powered By DLAB-SG 3.1 , Operated By Data Computer Amol - All Rights Reserved / Best View @ 1024 * 768 Or Higher Resolutions