حضرت امام خمینی رحمه الله: روز عيد غدير روزي است كه پيامبر اكرم (ص) طبقه حكومت را معين فرمودند و الگوي حكومت اسلامي را تا آخر تعيين فرمودند."صحيفه نور ج۳ ص ۱۹۷"
اخبار

صفحه : 1 , ۲ , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 130 , 131 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 137 , 138 , 139 , 140 , 141 , 142 , 143 , 144

ملاقات حضوري سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل با شهروندان محترم آملي سه شنبه 11 ارديبهشت 97 :
   ملاقات عمومي سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل با شهروندان محترم آملي سه شنبه 11 ارديبهشت 97 برگزار گرديد :   به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل : سيد جعفر رسولي معاون...

نوشته شده در : ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷

بازديد از شرکت صنايع چوب و خزر و ملاقات با کارگران اين شرکت و تجليل از آنها به مناسبت روز کارگر :
به مناسبت روز جهاني کارو کارگر سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل به همراه ديگر مسئولين شهرستاني با حضور در شرکت چوب خزر از کارگران اين شرکت تقدير نمود . به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان...

نوشته شده در : ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷

جلسه کارگروه اجتماعي و فرهنگي به رياست حسين احساني معاون سياسي واجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان آمل 10 ارديبهشت :
 جلسه کارگروه اجتماعي و فرهنگي به رياست حسين احساني معاون سياسي واجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان آمل و با حضور مسئولين شهرستاني 10 ارديبهشت 97 برگزار گرديد : به گزارش راوبط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل ، حسين احساني...

نوشته شده در : ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷

اولين همايش پنجمين دوره شوراهاي اسلامي روستاهاي بخش مرکزي آمل 8 ارديبهشت 97 :
 اولين همايش پنجمين دوره شوراهاي اسلامي روستاهاي بخش مرکزي آمل با حضور عزت ا... يوسفيان نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي ـ سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل ـ بخشداران مرکزي ـ دابودشت ـ دشت...

نوشته شده در : ۹ ارديبهشت ۱۳۹۷

همزمان با فرارسيدن هفته کار و کارگر و روز شورا تجليل از اين قشر زحمتکش و آيين افتتاح 34 پروژه عمراني بخش امامزاده عبدا... (ع) برگزار گرديد :
به مناسبت هفته کارگر و روز شورا دکتر عزت ا... يوسفيان نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي و سيد جعفر رسولي معاون استاندارو فرماندار ويژه شهرستان آمل به همراه مسئولين ادارات و نهادهاي شهرستان با حضور در شهرک هاي صنعتي...

نوشته شده در : ۸ ارديبهشت ۱۳۹۷

مراسم افتتاح طرح هادي روستاي هلومسر با حضور مسئولين کشوري ـ استاني و شهرستاني 6 ارديبهشت 97 :
افتتاح طرح هادي روستاي هلومسر با حضور دکتر يوسفيان نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي ـ سيد جعفر رسولي معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان آمل ـ مهندس محمدرضا شاملو معاون عمران روستايي بنياد مسکن کشور ـ خاني مدير...

نوشته شده در : ۶ ارديبهشت ۱۳۹۷

جلسه نشست مشترک شوراي نظارت بر مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي غير دولتي با نهادهاي نظارتي و قضايي استان مازندران 6 ارديبهشت 97 برگزار شد :
جلسه نشست مشترک شوراي نظارت بر مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي غير دولتي با نهادهاي نظارتي و قضايي استان مازندران به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل و با حضور مديران استاني و شهرستاني 6...

نوشته شده در : ۶ ارديبهشت ۱۳۹۷

جلسه حفاظت از منابع آب به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل 6 ارديبهشت برگزار گرديد :
جلسه حفاظت از منابع آب به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندارو فرماندار ويژه شهرستان آمل و با حضور ديگر مسئولين شهرستاني 6 ارديبهشت 97 برگزار گرديد : به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل : ابتدا سيد جعفر رسولي...

نوشته شده در : ۶ ارديبهشت ۱۳۹۷

جلسه ستاد صيانت از حقوق شهروندي به رياست حسين احساني معاون سياسي واجتماعي فرمانداري آمل 5 لرديبهشت برگزار گرديد :
جلسه ستاد صيانت از حقوق شهروندي به رياست حسين احساني معاون سياسي واجتماعي فرمانداري و با حضور مسئولين شهرستاني 5 ارديبهشت 97 در فرمانداري ويژه شهرستان آمل برگزار گرديد : به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل :...

نوشته شده در : ۵ ارديبهشت ۱۳۹۷

جلسه کارگروه پسماند شهرستان آمل به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل 5 ارديبهشت 97 برگزار گرديد :
جلسه کارگروه پسماند شهرستان آمل به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندارو فرماندار ويژه شهرستان آمل و با حضور ديگر مسئولين ادارات 5 ارديبهشت 97 در فرمانداري آمل برگزار گرديد : به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان...

نوشته شده در : ۵ ارديبهشت ۱۳۹۷

جلسه توديع و معارفه رئيس دادگستري شهرستان آمل با حضور تقوي فرد رئيس کل دادگستري استان مازندران برگزار گرديد :
جلسه توديع و معارفه رئيس دادگستري آمل با حضور سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل ـ تقوي فرد رئيس کل دادگستري استان مازندران و تعدادي از دادستانهاي استان مازندران و ديگر مسئولين استاني وشهرستاني 2...

نوشته شده در : ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷

جلسه ستاد بزرگداشت هفته کار و کارگر به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل 3 ارديبهشت برگزار گرديد :
جلسه ستاد بزرگداشت هفته کارو کارگر به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل وبا حضور مسئولين شهرستاني 3 ارديبهشت 97 در فرمانداري برگزار گرديد : به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل :...

نوشته شده در : ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷

جلسه ستاد تسهيلات سفر شهرستان آمل به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندارو فرماندار ويژه شهرستان آمل برگزار گرديد :
جلسه ستاد تسهيلات سفر به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل و با حضور مسئولين شهرستاني 3 ارديبهشت 97 در فرمانداري برگزار گرديد : به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل : سيد جعفر رسولي...

نوشته شده در : ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷

مراسم تجليل از جانبازان با حضور سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل 1 ارديبهشت در نمازخانه فرمانداري برگزار گرديد :
به مناسبت ايام شعبانيه و ميلاد باسرسعادت حضرت امام حسين (ع) وروز پاسدار ـ ميلاد باسعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) روز جانباز و ولادت حضرت امام سجاد (ع) ، مراسم تجليل از جانبازان شاغل در فرمانداري در نمازخانه فرمانداري ويژه...

نوشته شده در : ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷

بازديد معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه وبودجه کشور از سد هراز و حضور در جلسه شوراي برنامه ريزي استان :
بازديد از سد هراز و شرکت در جلسه شوراي برنامه ريزي استان مازندران به رياست دکتر نوبخت معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور اسلامي استاندار محترم مازندران ـ دکتر يوسفيان نماينده مردم آمل در...

نوشته شده در : ۳۰ فروردين ۱۳۹۷

پيام تبريک سيد جعفر رسولي معاون استاندارو فرماندار ويژه شهرستان آمل به مناسبت اعياد شعبانيه سال 97 :
به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل ، « سيد جعفر رسولي » معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان آمل در پيامي فرارسيدن ماه شعبان المعظم و اعياد ولادت امام حسين(ع)، حضرت ابوالفضل العباس(ع)، حضرت امام...

نوشته شده در : ۲۹ فروردين ۱۳۹۷

پيام تبريک سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل به مناسبت 29 فروردين روز ارتش :
فرماندار ويژه شهرستان آمل طي پيامي فرارسيدن 29 فروردين روز ارتش جمهوري اسلامي ايران را تبريک گفت  ، بخشي از اين پيام آمده است  ... به نقل از روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل ، سيد جعفر رسولي معاون استاندار و...

نوشته شده در : ۲۹ فروردين ۱۳۹۷

جلسه بازآفريني شهرستان شهرستان آمل به رياست حسين احساني معاون سياسي واجتماعي فرمانداري آمل 27 فروردين برگزار شد :
جلسه بازآفريني شهرستان آمل به رياست حسين احساني معاون سياسي واجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان آمل وبا حضور ديگر مسئولين شهرستاني 27 فروردين برگزار گرديد : به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل ضمن خيرمقدم گويي...

نوشته شده در : ۲۷ فروردين ۱۳۹۷

جلسه بازآفريني شهرستان آمل به رياست حسين احساني معاون سياسي واجتماعي فرمانداري آمل 27 فروردين 97 برگزار گرديد :
جلسه بازآفريني شهرستان آمل به رياست حسين احساني معاون سياسي واجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان آمل وبا حضور ديگر مسئولين شهرستاني 27 فروردين برگزار گرديد : به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل ضمن خيرمقدم گويي...

نوشته شده در : ۲۷ فروردين ۱۳۹۷

جلسه هماهنگي برگزاري روز جانباز به رياست حسين احساني معاون سياسي واجتماعي فرمانداري آمل 27 فروردين 97 برگزار گرديد :
جلسه  هماهنگي روز جانباز به رياست حسين احساني معاون سياسي واجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان آمل وباحضور مسئولين شهرستاني 27 فروردين 97 در فرمانداري آمل برگزار گرديد : به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل :...

نوشته شده در : ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
آخرين بروزرساني :

يكشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي آمل
طلوع آفتاب : ۴ : ۴۲ : ۲۵
اذان صبح : ۲ : ۵۱ : ۲۴
اذان ظهر: ۱۲ : ۰۱ : ۵۳
غروب آفتاب : ۱۹ : ۲۱ : ۲۳
اذان مغرب : ۱۹ : ۴۱ : ۴۱
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۶۵۵۲۳۹
كل بازديدكنندگان : ۴۴۷۶۰۰
نمايش هاي امروز : ۲۶۲۴
بازديد هاي امروز : ۳۱۱
افراد آنلاين : ۲۲

N

Powered By DLAB-SG 3.1 , Operated By Data Computer Amol - All Rights Reserved / Best View @ 1024 * 768 Or Higher Resolutions