امام رضا(ع) فرمود: پدرم به نقل از پدرش (امام صادق(ع)) نقل کرد که فرمود: روز غدير در آسمان مشهورتر از زمين است.
اخبار

صفحه : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , ۱۱ , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 130 , 131 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 137 , 138 , 139 , 140 , 141 , 142 , 143 , 144 , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 150 , 151 , 152 , 153 , 154 , 155 , 156 , 157 , 158 , 159 , 160 , 161 , 162 , 163 , 164

جلسه بررسي روند پيشرفت اداره گمرک شهرستان آمل به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل 29 آذر 97 :
جلسه بررسي روند پيشرفت اداره گمرک شهرستان آمل به رياست سيدجعفررسولي معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان آمل و با حضور يوسفي منش  مديرکل گمرک استان مازندران و ديگر مسئولين شهرستاني 29 آذر 97 برگزار گرديد : به گزارش...

نوشته شده در : ۲۹ آذر ۱۳۹۷

جلسه مديريت بحران به رياست اصغر کردي معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري ويژه شهرستان آمل 29 آذر 97 :
جلسه مديريت بحران به رياست اصغر کردي معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري ويژه شهرستان آمل و با حضور ديگر مسئولين شهرستان 29 آذر 97 در فرمانداري ويژه شهرستان آمل تشکيل گرديد . به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان...

نوشته شده در : ۲۹ آذر ۱۳۹۷

جلسه شوراي ترافيک به رياست اصغر کردي معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري ويژه شهرستان آمل 27 آذر 97 :
جلسه شوراي ترافيک به رياست اصغر کردي معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري ويژه شهرستان آمل و با حضور ديگر مسئولين شهرستاني 27 آذر 97 برگزار گرديد . به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل : ابتدا بعداز تلاوت آياتي...

نوشته شده در : ۲۸ آذر ۱۳۹۷

جلسه ستاد تبصره 16 به رياست سيد جعفر سولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل 28 آذر 97 برگزار گرديد :
جلسه ستاد تبصره 16  به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل و با حضور سعيد ولايي معاون برنامه ريزي فرمانداري ويژه شهرستان آمل و ديگر مسئولين شهرستاني 28 آذر 97 برگزار گرديد : به گزارش روابط...

نوشته شده در : ۲۸ آذر ۱۳۹۷

جلسه ستاد تسهيل ورفع موانع توليد به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل 28 آذر 97 :
  جلسه ستاد تسهيل ورفع موانع توليد  به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل و با حضور سعيد ولايي معاون برنامه ريزي فرمانداري ويژه شهرستان آمل و ديگر مسئولين شهرستاني 28 آذر 97 برگزار گرديد :...

نوشته شده در : ۲۸ آذر ۱۳۹۷

در راستاي تداوم ديدارهاي چهره به چهره مردم با مسئولان در سه شنبه هاي با مردم :
در راستاي تداوم ديدارهاي چهره به چهره مردم با مسئولان در سه شنبه هاي با مردم : در روز سه شنبه 27 آذر 97 در راستاي خدمات رساني به شهروندان محترم شهرستان آمل ، ملاقات عمومي شهروندان با سيد جعفر رسولي معاون استاندار و فرماندار...

نوشته شده در : ۲۷ آذر ۱۳۹۷

جلسه شوراي کشاورزي به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل 26 آذر 97 :
جلسه شوراي کشاورزي به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل وبا حضور سعيد ولايي معاون برنامه ريزي فرمانداري ويژه شهرستان آمل و ديگر مسئولين شهرستاني 26 آذر 97 در فرمانداري ويژه شهرستان آمل برگزار...

نوشته شده در : ۲۶ آذر ۱۳۹۷

جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر به رياست قدرت ا... نائيج نژاد معاون سياسي واجتماعي فرمانداري آمل 26 آذر برگزار گرديد :
جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر به رياست قدرت ا... نائيج نژاد معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان آمل و با حضور ديگر مسئولين شهرستاني 26 آذر 97 در فرمانداري ويژه شهرستان آمل برگزار گرديد.  به گزارش روابط...

نوشته شده در : ۲۶ آذر ۱۳۹۷

جلسه مناسب سازي فضاي شهري به رياست اصغر کردي معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري ويژه شهرستان آمل 26 آذر 97 :
جلسه مناسب سازي فضاي شهري به رياست اصغر کردي معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري ويژه شهرستان آمل وبا حضور ديگر مسئولين شهرستاني 26 آذر 97 برگزار گرديد : به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل : ابتدا بعد از تلاوت...

نوشته شده در : ۲۶ آذر ۱۳۹۷

جلسه شوراي حفاظت از منابع آب به رياست سعيد ولايي معاون برنامه ريزي فرمانداري ويژه شهرستان آمل 25 آذر 97 :
جلسه شوراي حفاظت از منابع آب به رياست سعيد ولايي معاون برنامه ريزي فرمانداري ويژه شهرستان آمل وبا حضور ديگر مسئولين شهرستاني 25 آذر 97 برگزار گرديد : به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل : ابتدا بعد از تلاوت...

نوشته شده در : ۲۵ آذر ۱۳۹۷

جلسه شوراي فرهنگ عمومي با حضور سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل 25 آذر 97 :
جلسه شوراي فرهنگ عمومي به رياست سيد جليل مرتضوي امام جمعه آمل و با دبيري سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل وبا حضور ديگر مسئولين شهرستاني 25 آذر 97 در محل دانشکده علوم قرآني آمل برگزار گرديد . به...

نوشته شده در : ۲۵ آذر ۱۳۹۷

جلسه ستاد احياء وقف به رياست سعيد ولايي معاون برنامه ريزي فرمانداري ويژه شهرستان آمل 24 آذر 97 :
جلسه ستاد احياء وقف به رياست سعيد ولايي معاون برنامه ريزي فرمانداري ويژه شهرستان آمل و با حضور ديگر مسئولين شهرستاني 24 آذر 97 برگزار گرديد . به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل : ابتدا بعد از تلاوت آياتي چند از...

نوشته شده در : ۲۴ آذر ۱۳۹۷

همايش دهياران بخشهاي دشت سر ـ دابودشت و لاريجان با حضور دکتر يوسفيان و سيد جعفر رسولي :
همايش دهياران بخش دشت سر ـ دابودشت ولاريجان با حضور سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل ـ دکتر عزت ا... يوسفيان نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي ـ حجت الاسلام تقي زاده امام جمعه دابو و دشت سر ـ...

نوشته شده در : ۲۲ آذر ۱۳۹۷

هفتمين جلسه شوراي اداري شهرستان آمل به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل 21 آذر 97 :
هفتمين جلسه شوراي اداري به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان آمل و با حضور دکتر يوسفيان نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي ـ حجت الاسلام مرتضوي امام جمعه شهر آمل ـ دکتر مفيد غلامي راد رئيس...

نوشته شده در : ۲۱ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه با مردم
سه شنبه با مردم به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل سيد جعفر رسولي معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان آمل در روزهاي سه شنبه هرهفته با شهروندان محترم آملي ديدار مي نمايد . در سه شنبه 20 آذر 97 سيد جعفر...

نوشته شده در : ۲۰ آذر ۱۳۹۷

جلسه شوراي آموزش و پرورش به رياست قدرت ا... نائيج نژاد معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان آمل 19 آذر 97 :
جلسه شوراي آموزش و پرورش به رياست قدرت ا... نائيج نژاد معاون سياسي واجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان آمل وبا حضور عباس مرزبند مدير آموزش و پرورش شهرستان آمل و ديگر مسئولين شهرستاني 19 آذر 97 برگزار گرديد . به گزارش روابط...

نوشته شده در : ۱۹ آذر ۱۳۹۷

جلسه کارگروه سلامت و امنيت غذايي به رياست قدرت ا... نائيج نژاد معاون سياسي واجتماعي فرمانداري 18 آذر برگزار گرديد :
جلسه کارگروه سلامت و امنيت غذايي به رياست قدرت ا... نائيج نژاد معاون سياسي واجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان آمل وبا حضور ديگر مسئولين شهرستاني 18 آذر 97 برگزار گرديد : به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل : ابتدا...

نوشته شده در : ۱۸ آذر ۱۳۹۷

بازديد و بررسي مشکلات فعالان اقتصادي در شهرک صنعتي امامزاده عبدا... (ع) با حضور سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل :
بازديد و بررسي مشکلات فعالان اقتصادي در شهرک صنعتي امام زاده عبدالله (ع) آمل با حضور سيد جعفر رسولي معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان آمل ـ سعيد ولايي معاون برنامه ريزي فرمانداري ـ طالبي دادستان آمل ـ اصغري مديرکل...

نوشته شده در : ۱۸ آذر ۱۳۹۷

جلسه اشتغال فراگير به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان آمل 18 آذر 97 برگزار گرديد :
 جلسه اشتغال فراگير به رياست سيد جعفر رسولي  معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان آمل و با حضور بخشي سرپرست دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري استانداري مازندران و ديگر مسئولين شهرستاني 18 آذر 97 برگزار گرديد : به...

نوشته شده در : ۱۸ آذر ۱۳۹۷

جلسه جهت جمع آوري متکديان سطح شهرستان به رياست قدرت ا... نائيج نژاد معاون سياسي واجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان آمل 18 آإر 97 :
جلسه متکديان به رياست قدرت ا... نائيج نژاد معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان آمل و با حضور ديگر مسئولين شهرستاني 18 آذر 97 برگزار گرديد : به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل : ابتدا بعد از تلاوت آياتي...

نوشته شده در : ۱۸ آذر ۱۳۹۷
معراج رسول اکرم(ص)(6ماه قبل از معراج)
آخرين بروزرساني :

دوشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي آمل
طلوع آفتاب : ۴ : ۵۰ : ۱۵
اذان صبح : ۳ : ۰۶ : ۵۱
اذان ظهر: ۱۱ : ۵۶ : ۵۴
غروب آفتاب : ۱۹ : ۰۳ : ۵۹
اذان مغرب : ۱۹ : ۲۳ : ۲۴
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۱۳۹۷۷۷۵
كل بازديدكنندگان : ۱۰۵۰۰۲۰
نمايش هاي امروز : ۱۰۸۲
بازديد هاي امروز : ۹۴۵
افراد آنلاين : ۹۱

N

Powered By DLAB-SG 3.1 , Operated By Data Computer Amol - All Rights Reserved / Best View @ 1024 * 768 Or Higher Resolutions