امام رضا(ع) فرمود: پدرم به نقل از پدرش (امام صادق(ع)) نقل کرد که فرمود: روز غدير در آسمان مشهورتر از زمين است.
اخبار

صفحه : 1 , 2 , 3 , ۴ , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 130 , 131 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 137 , 138 , 139 , 140 , 141 , 142 , 143 , 144 , 145

جلسه بزرگداشت هفته معلم به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل 27 فروردين برگزار شد :
جلسه هفته معلم به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل وبا حضور ديگر مسئولين شهري 27 فروردين 97 در فرمانداري آمل برگزار گرديد : به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل : سيد جعفر رسولي...

نوشته شده در : ۲۷ فروردين ۱۳۹۷

جلسه کميسيون مبارزه با قاچاق کالا وارز شهرستان آمل به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل :
جلسه کميسيون قاچاق کالا وارز شهرستان آمل به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل و با حضور علي طالبي دادستان آمل و ديگر مسئولين شهرستاني 27 فروردين 97 برگزار گرديد : به گزارش روابط عمومي...

نوشته شده در : ۲۷ فروردين ۱۳۹۷

جلسه کارگروه سلامت و امنيت غذايي 26 فروردين 97 به رياست حسين احساني معاون سياسي واجتماعي فرمانداري آمل برگزار شد :
جلسه کارگروه سلامت و امنيت غذايي شهرستان آمل به رياست حسين احساني معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان آمل و ديگر مسئولين شهرستاني 26 فروردين 97 برگزار گرديد : به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل :...

نوشته شده در : ۲۶ فروردين ۱۳۹۷

جلسه پيرامون دوربرگردان محور بيمارستان امام خميني (ره) به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندارو فرماندار ويژه شهرستان آمل :
جلسه پيرامون دوربرگردان محور بيمارستان امام خميني (ره) به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندارو فرماندار ويژه شهرستان آمل وباحضور ديگر مسئولين شهرستاني 26 فروردين در فرمانداري آمل برگزار گرديد : به گزارش روابط عمومي...

نوشته شده در : ۲۶ فروردين ۱۳۹۷

جلسه مقابله با خشکسالي به رياست حسين زادگان معاون سياسي ، امنيتي واجتماعي استاندار 26 فروردين در فرمانداري ويژه شهرستان آمل برگزار شد:
جلسه مقابله با خشکسالي به رياست مهندس حسين زادگان معاون سياسي ، امنيتي واجتماعي استانداري مازندران وبا حضور سيد جعفر رسولي معاون استاندارو فرماندار ويژه شهرستان آمل و فرمانداران شهرستان فريدونکنار ـ محمودآباد و...

نوشته شده در : ۲۶ فروردين ۱۳۹۷

اختصاص 40ميليارد تومان اعتبار ويژه به دستگاه هاي خدمات رسان آمل در جلسه فوق العاده کميته برنامه ريزي اين شهرستان
به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل، در جلسه فوق العاده کميته برنامه ريزي که عصرجمعه 24فروردين97 که باحضور دکتريوسفيان نماينده شهرستان آمل در مجلس شوراي اسلامي و سيدجعفررسولي معاون استاندار و فرماندار ويژه...

نوشته شده در : ۲۴ فروردين ۱۳۹۷

برگزاري جشن شکوفه هاي گيلاس (تي تي) در منطقه اميري لاريجان
جشن شکوفه هاي گيلاس (تي تي) در منطقه اميري لاريجان، با حضور دکتر يوسفيان نماينده شهرستان آمل در مجلس شوراي اسلامي و سيدجعفررسولي معاون استاندار و فرماندار ويژه اين شهرستان و ديگر مسئولين و مردم فرهيخته اين منطقه صبح...

نوشته شده در : ۲۴ فروردين ۱۳۹۷

ملاقات اعضاي هيأت ورزشهاي همگاني وهيأت هاي ورزشي با معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل 22 فروردين :
ديدار سيد جعفر رسولي معاون استاندارو فرماندار ويژه شهرستان آمل با اعضاي هيئت ورزش همگاني شهرستان آمل 22 فروردين 97 : به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل : ابتدا نصري رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان آمل ضمن...

نوشته شده در : ۲۲ فروردين ۱۳۹۷

جلسه شوراي آموزش و پرورش به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل 22 فروردين 97 برگزار شد :
 جلسه شوراي آموزش و پرورش به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل وبا حضور ديگر مسئولين شهرستاني 22  فروردين 97 : به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل : در ابتداي جلسه عباس مرزبند...

نوشته شده در : ۲۲ فروردين ۱۳۹۷

جلسه هماهنگي مبارزه با مواد مخدر به رياست حسين احساني معاون سياسي واجتماعي فرمانداري آمل 22 فروردين 97 :
جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر به رياست حسين احساني معاون سياسي واجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان آمل 22 فروردين 97 : به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل : حسين احساني ضمن سلام و تبريک سال نو و گراميداشت...

نوشته شده در : ۲۲ فروردين ۱۳۹۷

ديدار صميمي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل با رئيس بنياد مسکن و کارکنان به مناسبت 21 فروردين سالروز تشکيل بنياد مسکن :
به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل به مناسبت 21 فروردين سالروز تشکيل بنياد مسکن انقلاب اسلامي با سيد اسماعيل علوي رئيس بنياد مسکن آمل و اعضاء و کارکنان بنياد مسکن انقلاب اسلامي آمل ديدار نمود . سيد جعفر...

نوشته شده در : ۲۱ فروردين ۱۳۹۷

جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل 21 فروردين 96
جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل و ديگر مسئولين شهرستاني 21 فروردين برگزار گرديد : به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل : سيد جعفر رسولي معاون...

نوشته شده در : ۲۱ فروردين ۱۳۹۷

جلسه شوراي کشاورزي شهرستان آمل به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل 20 فروردين 97 برگزار گرديد :
جلسه شوراي کشاورزي به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل وبا حضور ديگر مسئولين شهرستاني 20 فروردين 97 : به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل : ابتدا رؤساي ادارات هواشناسي ـ جهاد...

نوشته شده در : ۲۰ فروردين ۱۳۹۷

جلسه تأمين سوخت چاههاي کشاورزي به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل 19 فروردين 97 :
جلسه تأمين سوخت چاههاي کشاورزي به رياست سيدجعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل با حضور بخشداران و مسئولين شهرستاني 19 فروردين 97 برگزار گرديد : به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل سيد جعفر...

نوشته شده در : ۱۹ فروردين ۱۳۹۷

ملاقات نوروزي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل با بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان آمل 19 فروردين 97 :
ملاقات نوروزي سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل با اعضاي کانون بازنشستگان آموزش و پرورش آمل 19 فروردين 97 : به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل : سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار...

نوشته شده در : ۱۹ فروردين ۱۳۹۷

ديدار با اعضاي هيأت مديره مرکز بين المللي خريد برنج کشور مستقر در آمل :
ديدار سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل با اعضاي هيأت مديره مرکز بين المللي خريد برنج کشور مستقر در آمل به مناسبت سال نو 19 فروردين 97 : به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل : در اين ديدار...

نوشته شده در : ۱۹ فروردين ۱۳۹۷

مراسم اولين نشاء مکانيزه کشور در روستاي فيروزکلا با حضور اسلامي استاندار مازندران و ديگر مسئولين استاني و شهرستاني 15 فروردين 97 :
مراسم اولين نشاء مکانيزه کشور در روستاي فيروزکلا دشت سر آمل با حضور مهندس اسلامي استاندار محترم مازندران ـ دکتر يوسفيان نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي ـ سيد جعفر رسولي معاون استاندارو فرماندار ويژه شهرستان آمل ـ...

نوشته شده در : ۱۵ فروردين ۱۳۹۷

جلسه بررسي مشکلات روستاي دوتيره به رياست سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل 9 فروردين 97 :
جلسه بررسي مشکلات روستاي دوتيره به رياست سيد جعفر رسولي معاون استانداروفرماندار ويژه شهرستان آمل و ديگر مسئولين شهرستاني 9 فروردين 97 : به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل : سيد جعفر رسولي معاون استاندارو...

نوشته شده در : ۹ فروردين ۱۳۹۷

پيام تبريک سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل به مناسبت ولادت حضرت علي (ع) و روز پدر :
پيام تبريک معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان آمل به مناسبت ميلاد با سعادت حضرت علي(ع) و روز پدر : به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل : سيد جعفر رسولي معاون استاندارو فرماندار ويژه شهرستان آمل  در...

نوشته شده در : ۹ فروردين ۱۳۹۷

پيام تبريک سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل به مناسبت 13 فروردين روز طبيعت :
به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان آمل ؛ سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل  با صدور پيامي 13 فروردين روز طبيعت را تبريک گفت. متن پيام بدين شرح است: بسم الله الرحمن الرحيم طبيعت به عنوان...

نوشته شده در : ۹ فروردين ۱۳۹۷
آخرين بروزرساني :

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي آمل
طلوع آفتاب : ۵ : ۱۸ : ۳۵
اذان صبح : ۳ : ۴۳ : ۴۲
اذان ظهر: ۱۲ : ۰۴ : ۴۳
غروب آفتاب : ۱۸ : ۵۰ : ۱۸
اذان مغرب : ۱۹ : ۰۸ : ۳۱
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۷۹۷۰۱۶
كل بازديدكنندگان : ۵۴۷۴۶۷
نمايش هاي امروز : ۱۰۸۱
بازديد هاي امروز : ۱۰۰۴
افراد آنلاين : ۷۷

N

Powered By DLAB-SG 3.1 , Operated By Data Computer Amol - All Rights Reserved / Best View @ 1024 * 768 Or Higher Resolutions