امام صادق(ع) فرمود: ... روز غدير خم در ميان روزهاى عيد فطر و قربان و جمعه همانند ماه در ميان ستارگان است.
جهاد کشاورزي - اخبار

صفحه : ۱ , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83

سيستم آکواپونيک (کشت و پرورش ماهي و گياهان)
متن فارس سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي ازسيستم آکواپونيک (کشت و پرورش ماهي و گياهان)در شهرستان آمل خبرداد. به گزارش روابط عمومي سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل با بيان اين خبر گفت : استفاده مطلوب از...

نوشته شده در : ۱۸ اسفند ۱۳۹۷

ثبت اطاعات 700خانوار عشايري در سامانه
متن فارسي سيد حسين اسلامي از ثبت اطاعات 700خانوار عشايري در سامانه شهرستان خبر داد. به گزارش روابط عمومي سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل با بيان اين خبر گفت : ثبت اطلاعات 700خانوار عشاير آملي توسط کارشناسان...

نوشته شده در : ۱۸ اسفند ۱۳۹۷

شروع عمليات اجرايي طرح يکپارجه سازي روستاي آغوز کتي
متن فارسي مدير جهاد کشاورزي آمل از شروع عمليات اجرايي يکپارچه سازي اراضي شاليزاري روستاي آغوز کتي در سطح 38.5 هکتار خبر داد: به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل مديرجهاد کشاورزي شهرستان آمل با بيان اين خبر گفت...

نوشته شده در : ۱۸ اسفند ۱۳۹۷

معرفي رقم جديد برنج پر محصول تيسا
متن فارسي سيد حسين اسلامي از معرفي رقم برنج پر محصول تيسا در شهرستان آمل براي سال زراعي 98 خبر داد. به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل اسلامي گفت: اين رقم مقاوم به آفات ، کم آب بر ، داراي عملکرد 8تا 9 تن شلتوک در...

نوشته شده در : ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

اجراي 180کيلومتر پروژه لاينينگ در شهرستان آمل
متن فارسي سيد حسين اسلامي  ازاجراي 1100متر پروژه لاينينگ روستاي طوله کلاي شهرستان آمل خبر داد به گزارش روابط عمومي سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل با بيان اين خبر گفت از اول انقلاب تا کنون 180 کيلومتر...

نوشته شده در : ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

درآمد گياهان دارويي از نفت بيشتر است
متن فارس سيد حسين اسلامي از درآمد بالاي گياهان دارويي در شهرستان آمل خبر داد. به گزارش روابط عمومي سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل با بيان اين خبر گفت : باتوجه به شرايط اقليمي ،آب و هوايي که در کشور وجود دارد...

نوشته شده در : ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

درآمد534ميليارد ريالي از فروش کاهو در شهرستان آمل
متن فارسي سيد حسين اسلامي از درآمد534ميليارد فروش کاهو در شهرستان آمل خبر داد به گزارش روابط عمومي سيد حسين اسلامي  مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل با بيان اين خبر گفت با توجه به سطح زيرکشت پائيزه اين شهرستان که 8182هکتار...

نوشته شده در : ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

فعاليت 7صندوق خرد زنان روستايي شهرستان آمل
متن فارسي سيد حسين اسلامي از فعاليت 7صندوق خرد زنان روستايي  در شهرستان آمل خبر داد به گزارش روابط عمومي سيد حسين اسلامي  مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل با بيان اين خبر گفت دفتر امور زنان معاونت ترويج سازمان تحقيقات...

نوشته شده در : ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

رويت اولين شفيره کرم ساقه خوار برنج
متن فارسي سيد حسين اسلامي رويت اولين شفيره کرم ساقه خوار برنج در شهرستان خبر داد. به گزارش روابط عمومي سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل گفت : طي بررسي هاي بعمل آمده  از تراکم جمعيت زمستانگذران آفت ساقه...

نوشته شده در : ۷ اسفند ۱۳۹۷

توليد 150تن گوشت بوقلمون در آمل
متن فارسي سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي از توليد 150تن گوشت بوقلمون  در شهرستان امل خبر داد. به گزارش روابط عمومي سيد حسين اسلامي  مير جهاد کشاورزي با بيان اينکه در پرورش بوقلمون از هورمون استفاده نمي شود ،چرا که...

نوشته شده در : ۷ اسفند ۱۳۹۷

افزايش پانصد درصدي سطح بيمه اراضي شاليزاري آمل
متن فارسي سيد حسين اسلامي از افزايش پانصد درصدي سطح بيمه اراضي شاليزاري اين شهرستان خبر داد.   به گزارش روابط عمومي مديريت جهاد كشاورزي شهرستان آمل سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي با بيان اين خبر گفت : شهرستان  آمل...

نوشته شده در : ۷ اسفند ۱۳۹۷

آبگيري 90درصد آببندانهاي شهرستان آمل
متن فارسي سيد حسين اسلامي ازآبگيري 90درصدي آب ببندان هاي اراضي کشاورزي شهرستان آمل خبر داد: به گزارش روابط عمومي سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل گفت:  25 آببندان اراضي کشاورزي شهرستان آمل 90درصد آبگيري شده...

نوشته شده در : ۷ اسفند ۱۳۹۷

بيش از 800هکتار از اراضي شاليزاري آمل بيمه شدند
متن فارسي سيد حسين اسلامي از انعقاد قرار داد بيمه برنج در سطح 800هکتاردر شهرستان خبر داد. به گزارش روابط عمومي سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل با بيان اين خبر گفت : از ابتداي آذر ماه سال جاري بيش از 800هکتار از...

نوشته شده در : ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

شخم و شيارزمستانه 10000هزار هکتار از اراضي شاليزاري در آمل
متن فارسي شخم و شيارزمستانه 10000هزار هکتار از اراضي شاليزاري در آمل سيد حسين اسلامي از شخم و شيار 10000هزار هکتار از اراضي شاليزاري شهرستان آمل خبر داد به گزارش روابط عمومي سيد حسين اسلامي  مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل...

نوشته شده در : ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

باز گشت 4500هزار متر مربع از زمينهاي کشاورزي آمل به چرخه توليد
متن فارسي باز گشت 4500هزار متر مربع از زمينهاي کشاورزي آمل به چرخه توليد مدير جهاد کشاورزي آمل از باز گشت 4هزارو 500هزار متر مربع از اراضي کشاورزي اين شهرستان به چرخه توليد خبر داد. به گزارش روابط عمومي سيد حسين اسلامي ...

نوشته شده در : ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

شخم و شيارزمستانه 10000هزار هکتار از اراضي شاليزاري در آمل
متن فارسي شخم و شيارزمستانه 10000هزار هکتار از اراضي شاليزاري در آمل سيد حسين اسلامي از شخم و شيار 10000هزار هکتار از اراضي شاليزاري شهرستان آمل خبر داد به گزارش روابط عمومي سيد حسين اسلامي  مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل...

نوشته شده در : ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

پژوهشکده تخصصي کشاورزي بيوتکنولوژي هيرکان آزما فناور
متن فارسي پژوهشکده تخصصي کشاورزي بيوتکنولوژي هيرکان آزما فناور سيد حسين اسلامي از توليد گل و گياه از طريق کشت بافت در بخش خصوصي پژوهشکده تخصصي کشاورزي بيوتکنولوژي هيرکان آزما فناوردر شهرستان آمل خبرداد. به گزارش روابط...

نوشته شده در : ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

رويت اولين شفيره کرم ساقه خوار برنج
متن فارسي سيد حسين اسلامي رويت اولين شفيره کرم ساقه خوار برنج در شهرستان خبر داد. به گزارش روابط عمومي سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل گفت : طي بررسي هاي بعمل آمده  از تراکم جمعيت زمستانگذران آفت ساقه...

نوشته شده در : ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

افتتاح سه واحد شاليکوبي مدرن در دهه فجر
متن فارس سيد حسين اسلامي مدرنيزه کردن سه واحد شاليکوبي با اعتبار 57ميليارريال درشهرستان آمل خبر داد. به گزارش روابط عمومي سيد حسين اسلامي  مديرجهاد کشاورزي شهرستان آمل با بيان اين خبر گفت شهرستان آمل داراي 174واحد...

نوشته شده در : ۱۸ بهمن ۱۳۹۷

باز گشت 8هزار متر مربع از زمينهاي کشاورزي آمل به چرخه توليد
متن فارسي مدير جهاد کشاورزي آمل از باز گشت 8هزار متر مربع از اراضي کشاورزي اين شهرستان به چرخه توليد خبر داد. به گزارش روابط عمومي سيد حسين اسلامي  مديرجهاد کشاورزي شهرستان آمل با بيان اين خبر گفت :به منظور تامين امنيت...

نوشته شده در : ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
روز ملي شدن صنعت نفت ايران(1329ش)
وفات حضرت زينب کبري(س) (62ق)
آخرين بروزرساني :

سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي آمل
طلوع آفتاب : ۶ : ۰۵ : ۰۰
اذان صبح : ۴ : ۳۸ : ۵۹
اذان ظهر: ۱۲ : ۰۸ : ۰۲
غروب آفتاب : ۱۸ : ۱۱ : ۳۸
اذان مغرب : ۱۸ : ۲۸ : ۵۴
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۱۲۹۷۷۳۵
كل بازديدكنندگان : ۹۷۹۷۰۰
نمايش هاي امروز : ۴۳
بازديد هاي امروز : ۴۳
افراد آنلاين : ۳۲

N

Powered By DLAB-SG 3.1 , Operated By Data Computer Amol - All Rights Reserved / Best View @ 1024 * 768 Or Higher Resolutions