پيامبر اکرم(ص) فرمود: خداوند مى‏ فرمايد: ولايت على بن ابيطالب دژ محکم من است، پس هر کس داخل قلعه من گردد، از آتش دوزخم محفوظ خواهد بود.
جهاد کشاورزي - اخبار

صفحه : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , ۱۵ , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83

صندوق بيمه عشايري روستايي از کشاورزان و بهره برداران روستايي حمايت مي کند
بر اساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل آقاي مهندس صداقت رئيس مرکز جهاد کشاورزي مرانده آمل گفت:  150 نفر از کشاورزان و بهره برداران با حضور در مساجد روستاهاي کوکده، گلان، تازه آباد و سائيج محله در يک دوره کلاس...

نوشته شده در : ۲۸ مهر ۱۳۹۵

جلسه شوراي هماهنگي
دستور کار جلسه : گزارش آخرين وضعيت کلزا و مگس ميوه مديترانه اي ، گزارش اراضي باير ، تداخلات واگذاري و بيان مسائل اداري حسب دعوتنامه شماره 28271/ج/13- 24/7/95 جلسه شوراي هماهنگي مديريت در روز دوشنبه 27/5/95 در سالن جلسات مديريت با...

نوشته شده در : ۲۸ مهر ۱۳۹۵

برگزاري کلاس آموزشي ترويجي بيماريهاي مشترک انسان و دام در مدارس راهنمايي لاريجان شهرستان آمل
بر اساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل، کلاسهاي آموزشي ترويجي با همکاري و تعامل اداره دامپزشکي شهرستان آمل در دو مدرسه  راهنمايي روستايي وانا و بائيجان از منطقه کوهستاني لاريجان شهرستان آمل با همکاري مراکز جهاد...

نوشته شده در : ۲۸ مهر ۱۳۹۵

بازديد سرزده مدير جهاد کشاورزي آمل از مرکز جهاد کشاورزي دهستان پايين خيابان ليتکوه
بر اساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل آقاي مهندس سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل به همراه هئيتي از کارشناسان مديريت و حراست جهاد کشاورزي سرزده از مرکز جهاد کشاورزي دهستان پايين خيابان ليتکوه (مرانده)...

نوشته شده در : ۲۸ مهر ۱۳۹۵

برگزاري کلاس آموزشي مهارتي بهزراعي کلزا، مبارزه با مگس ميوه و بيمه تأمين اجتماعي و عشاير
بر اساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل آقاي مهندس صداقت رئيس مرکز جهاد کشاورزي مرانده آمل گفت:  25 نفر از فرماندهان پايگاه حوزه مقاومت بسيج بدر با شرکت در يک دوره کلاس آموزشي مهارتي که در مسجد روستاي کاسب...

نوشته شده در : ۲۶ مهر ۱۳۹۵

بررسي سطح سبز زراعت کلزا در دهستان دشت سر شهرستان آمل
بر اساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل آقاي مهندس هادي باقري رئيس مرکز جهاد کشاورزي دشت سر آمل گفت:  به منظور برسي سطح سبز  اراضي کلزا کاري شده در حوزه کاري مرکز جهاد کشاورزي دشت سر ، کارشناسان مرکز ضمن...

نوشته شده در : ۲۶ مهر ۱۳۹۵

حضور مهندس عنايتي مدير زراعت سازمان جهاد کشاورزي در جلسه توسعه کشت کلزا در شهرستان آمل
براساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل آقاي مهندس سيدحسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي آمل گفت : کلزا از محصولات استراتژيک در کشاورزي و يک گياه روغني و دانه آن حاوي 48-40 درصد روغن و کنجاله آن حاوي 40-35% پروتئين مي باشد. روغن...

نوشته شده در : ۲۵ مهر ۱۳۹۵

عمليات مبارزه شيميايي برعليه آفت مگس ميوه مديترانه اي در باغات مرکبات شهرستان آمل
بر اساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل عمليات مبارزه شيميايي و بيولوژي عليه آفات و بيماريهاي مرکبات شهرستان آمل ادامه دارد. در همين راستا آقاي مهندس حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل گفت : کارشناسان حفظ...

نوشته شده در : ۲۵ مهر ۱۳۹۵

اولين برداشت کشت مجدد برنج در روستاي حسين آباد شهرستان آمل
بر اساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل آقاي مهندس صداقت رئيس مرکز جهاد کشاورزي مرانده آمل گفت:  اولين برداشت کشت مجدد برنج دهستان پايين خيابان ليتکوه در روستاي حسين آباد در اراضي شاليزاري آقاي سيد شکراله...

نوشته شده در : ۱۹ مهر ۱۳۹۵

برگزاري کلاس آموزشي پرورش قارچ خوراکي در روستا چنگاز شهرستان آمل
بر اساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل آقاي مهندس صداقت رئيس مرکز جهاد کشاورزي مرانده آمل گفت:  قريب به 25 نفر از توليدکنندگان قارچ خوراکي روستاي چنگاز در يکدوره آموزشي 3 روزه اصول صحيح پرورش قارچ را فرا...

نوشته شده در : ۱۹ مهر ۱۳۹۵

عمليات مبارزه شيميايي بر عليه آفت مگس ميوه در باغهاي شهرستان آمل
بر اساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل آقاي مهندس صداقت رئيس مرکز جهاد کشاورزي مرانده آمل گفت:  عمليات مبارزه شيميايي و بيولوژي عليه آفات و بيماريهاي مرکبات شهرستان آمل ادامه دارد . بر اساس همين گزارش مرکز...

نوشته شده در : ۱۹ مهر ۱۳۹۵

برگزاري کلاس آموزشي مهارتي با موضوع بهزراعي کشت کلزا در روستاهاي مارکتي و آغوزبن شهرستان آمل
بر اساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل آقاي مهندس صداقت رئيس مرکز جهاد کشاورزي مرانده آملگفت: 15نفر از از کشاورزان کلزا کار آملي در تاريخ هفدهم مهرماه با شرکت در يک دوره کلاس آموزشي مهارتي مراحل  بهزاراعي...

نوشته شده در : ۱۹ مهر ۱۳۹۵

بررسي وضعيت تعاوني خرد زنان روستايي دهستان دشت سر شهرستان آمل (روستاي زوارک)
بر اساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل آقاي مهندس هادي باقري رئيس مرکز جهاد کشاورزي دشت سر آمل گفت:ايجاد وتشکيل تعاوني هاي روستايي خود جوش مردمي و جلوگيري از عدم مهاجرت روستاييان به شهر واشتقال براي مردم و...

نوشته شده در : ۱۹ مهر ۱۳۹۵

کارگاه آموزشي سرويس و نگهداري ماشين آلات کشاورزي در مرکز جهاد کشاورزي رودبار شهرستان آمل
بر اساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل يک دوره کارگاه آموزشي ترويجي با موضوع سرويس و نگهداري ماشين آلات کشاورزي (تراکتور)روز چهارشنبه چهاردهم مهرماه در سالن آموزشي مرکز جهاد کشاورزي هراز پي جنوبي(رودبار)برگزار...

نوشته شده در : ۱۹ مهر ۱۳۹۵

برگزاري جلسات ترويجي شبانه جهت تشويق و ترغيب کشاورزان کلزا کار منطقه دشت سر شهرستان آمل
بر اساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل آقاي مهندس هادي باقري رئيس مرکز جهاد کشاورزي دشت سر آمل گفت: با توجه به گردهمايي سنتي اهالي روستا در شبهاي محرم الحرام جهت عزاداري مصيبت حضرت امام حسين و يارانش,...

نوشته شده در : ۱۸ مهر ۱۳۹۵

اولين برداشت رتون در منطقه دابوي شمالي شهرستان آمل
بر اساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل آقاي مهندس رمضاني رئيس مرکز جهاد کشاورزي رئيس آبادگفت:اولين برداشت راتون برنج (دونوج) در منطقه دابوي شمالي شروع و تا کنون بيش از 10 هکتار برداشت گرديده است. آقاي مهندس رمضاني رئيس...

نوشته شده در : ۱۸ مهر ۱۳۹۵

اولين برداشت نشاء مجدد رقم طارم هاشمي در شهرستان آمل
بر اساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل آقاي مهندس حميدزاده مسئول مرکز جهاد کشاورزي آيت الله آملي(سورک)گفت:اولين برداشت نشاء مجدد برنج رقم طارم هاشمي در مزرعه آقاي رحمت الله سلطاني واقع در روستاي درزي کلا برداشت...

نوشته شده در : ۱۸ مهر ۱۳۹۵

بيش از 2/دو ميليارد تومان جذب اعتباري جهت توسعه مكانيزاسيون كشاورزي شهرستان آمل
                                               براساس گزارش روابط عمومي مديريت جهاد کشاورزي آمل آقاي مهندس...

نوشته شده در : ۱۷ مهر ۱۳۹۵

کشت مکانيزه کلزا با دستگاه رديف کار در اراضي روستا فيروزکلا دشت سر آمل
براساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل آقاي مهندس هادي باقري رئيس مرکز جهاد کشاورزي شهيد رنود دشت سر گفت: اولين کشت مکانيزه کلزا در روز  پنجشنبه پانزدهم مهرماه با حضور مهندس سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي...

نوشته شده در : ۱۷ مهر ۱۳۹۵

19370تن پيش بيني توليد محصول سيب در شهرستان آمل
براساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل ، آقاي مهندس سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل گفت: برداشت محصول سيب درختي در باغات شهرستان آمل ( خصوصامنطقه لاريجان ) که از نيمه اول مهر ماه شروع شده پيش بيني مي شود...

نوشته شده در : ۱۵ مهر ۱۳۹۵
روز ملي شدن صنعت نفت ايران(1329ش)
وفات حضرت زينب کبري(س) (62ق)
آخرين بروزرساني :

سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي آمل
طلوع آفتاب : ۶ : ۰۵ : ۰۰
اذان صبح : ۴ : ۳۸ : ۵۹
اذان ظهر: ۱۲ : ۰۸ : ۰۲
غروب آفتاب : ۱۸ : ۱۱ : ۳۸
اذان مغرب : ۱۸ : ۲۸ : ۵۴
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۱۲۹۷۷۵۷
كل بازديدكنندگان : ۹۷۹۷۲۲
نمايش هاي امروز : ۶۵
بازديد هاي امروز : ۶۵
افراد آنلاين : ۴۸

N

Powered By DLAB-SG 3.1 , Operated By Data Computer Amol - All Rights Reserved / Best View @ 1024 * 768 Or Higher Resolutions