امام صادق(ع) فرمود: ... روز غدير خم در ميان روزهاى عيد فطر و قربان و جمعه همانند ماه در ميان ستارگان است.
جهاد کشاورزي - اخبار

صفحه : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , ۱۵ , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79

محاسبه ريزش کمباين مخصوص برداشت برداشت برنج در حين انجام کار در اراضي شاليزاري
بر اساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل آقاي مهندس صداقت رئيس مرکز جهاد کشاورزي دهستان پايين خيابان ليتکوه (مرانده) گفت: مدير عامل اتحاديه کمباين داران استان مازندران باتفاق مدير عامل اتحاديه کمباين داران...

نوشته شده در : ۲۸ مرداد ۱۳۹۵

دوره آموزشي ترويجي مهارتي برنج در روستاي سوته کلا
 بر اساس گزارش روابط عمومي مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل، مهندس صداقت رئيس مرکز جهاد کشاورزي دهستان پايين خيابان ليتکوه (مرانده) گفت : به موجب هماهنگي قبلي بعمل آمده با دهيار روستاي سوته کلا يک دوره کلاس آموزشي...

نوشته شده در : ۲۷ مرداد ۱۳۹۵

سرکشي مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل ازمرکزسورک
    بسمه تعالي بر اساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل حجت الاسلام حاج آقا حيدري مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه جهاد کشاورزي شهرستان آمل باتفاق رئيس ترويج، مسئول حراست و روابط عمومي مديريت از مرکز جهاد...

نوشته شده در : ۲۶ مرداد ۱۳۹۵

بازديد از دامداريهاي سنتي و نيمه صنعتي روستا شير کاج
براساس گزارش روابط عمومي مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل آقاي مهندس صداقت رئيس مرکز جهاد کشاورزي دهستان پايين خيابان ليتکوه(مرانده)گفت :آقاي مهندس اسلامي مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل به اتفاق هيئت همراه از دامداريهاي...

نوشته شده در : ۲۵ مرداد ۱۳۹۵

مبارزه با مگس ميوه مديترانه اي در باغات مرکبات دهستان پايين خيابان ليتکوه
براساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرسنان آمل آقاي صداقت رئيس مرکز جهاد کشاورزي دهستان پايين خيابان ليتکوه گفت: به منظور شناسايي و رديابي مگس ميوه  باغات مرکبات بويژه در باغات مخلوط  کارشناسان فني حفظ نباتات...

نوشته شده در : ۲۴ مرداد ۱۳۹۵

آموزش واکسيناسيون دام به دامداران منطقه دشت سر
براساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل  آقاي هادي باقري رئيس مرکز جهاد کشاورزي شهيد رنود دشت سرآمل گفت :به منظور افزايش و ارتقا دانش دامداران و توليد کنندگان محصولات دامي در مرکز جهاد کشاورزي دشت سر آمل روز...

نوشته شده در : ۲۳ مرداد ۱۳۹۵

بازديد فني کمباين مخصوص برداشت برنج در حين عمليات دروي شالي
بر اساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل، آقاي مهندس صداقت رئيس مرکز جهاد کشاورزي پايين خيابان ليتکوه (مرانده) گفت : با بررسي هاي به عمل آمده و حضور همکاران فني مرکز در مزارع کشاورزي روستاهاي تحت پوشش منطقه وضعيت برداشت...

نوشته شده در : ۲۰ مرداد ۱۳۹۵

رديابي و شناسايي و مبارزه با مگس ميوه مرکبات
براساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل آقاي مهندس هادي باقري رئيس مرکز جهاد کشاورزي شهيد رنود (دشت سر) گفت منطقه دشت سر شهرستان آمل داراي 1113 هکتار باغ مرکبات که 10 هکتار آن بعنوان پايلوت با نصب تله هاي جلب کننده جهت...

نوشته شده در : ۲۰ مرداد ۱۳۹۵

تبريک به مناسبت روز خبرنگار
                                                                          ...

نوشته شده در : ۱۷ مرداد ۱۳۹۵

حضور مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل در اداره آموزش و پرورش شهرستان آمل
حضور مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل در اداره آموزش و پرورش شهرستان آمل روابط عمومي مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل خبر داد، آقاي مهندس سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل باتفاق آقاي حيدري نماينده محترم ولي...

نوشته شده در : ۱۴ مرداد ۱۳۹۵

مدير جهاد کشاورزي آمل خبر داد.
مدير جهاد کشاورزي آمل خبر داد. آقاي مهندس سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل با اشاره به تشديد برخورد با متخلفين ساخت و سازهاي غيرمجاز در اراضي کشاورزي شهرستان آمل گفت : به منظور صيانت از بستر توليد و جلوگيري...

نوشته شده در : ۱۳ مرداد ۱۳۹۵

سرکشي مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل از مراکز تايعه .
روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل سرکشي مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل از مراکز تايعه . بر اساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل : حجت الااسلام حاج آقا حيدري مسئول دفتر...

نوشته شده در : ۱۳ مرداد ۱۳۹۵

آقاي مهندس اسلام مدير جهاد کشاورزي آمل خبر داد :
بازديد از طرح هاي پرورش و تکثير گل و گياهان زينتي و پرورش دام شيري دهستان پايين خيابان ليتکوه از حوزه مرکز جهاد کشاورزي مرانده. آقاي سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل در بازديد از طرح هاي مشاغل خانگي پايين...

نوشته شده در : ۱۳ مرداد ۱۳۹۵

اولين نشاء مجدد مکانيزه برنج در دهستاان پايين خيابان ليتکوه شهرستان آمل
بسمه تعالي اولين نشاء مجدد مکانيزه برنج  در دهستان پايين خيابان ليتکوه شهرستان آمل آقاي مهندس صداقت رئيس مرکز جهاد کشاورزي دهستان پايين خيابان ليتکوه (مرانده)گفت :بشکرانه ايزد منان برداشت برنج در دهستان پايين خيابان...

نوشته شده در : ۱۰ مرداد ۱۳۹۵

بازديد رياست محترم سازمان از اراضي شيبدار منطقه لاريجان
باسمه تعالي بازديد رياست محترم سازمان جهاد کشاورزي مازندران از اراضي شيبدار منطقه کوهستاني لاريجان شهرستان آمل آقاي مهندس سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل گفت: در راستاي توسعه باغات و حفظ و حراست و بهره...

نوشته شده در : ۶ مرداد ۱۳۹۵

مبارزه بيولوژيکي عليه آفات باغات مرکبات
آقاي مهندس عبدالله خسروي رئيس مرکز جهاد جهاد کشاورزي هرازپي جنوبي (رودبار) گفت: براي حفظ حشرات مفيد و توليد محصول سالم که عاري از سموم شيميائي و براي سلامت جامعه مفيد باشد، مبارزه بيولوژيکي با آفا ت باغات مرکبات ازاهم...

نوشته شده در : ۵ مرداد ۱۳۹۵

رئيس مرکز جهاد کشاورزي رود بار آمل خبر داد
رئيس مرکز جهاد کشاورزي رود بار آمل خبر داد عمليات برداشت ماهي از مزرعه شاليزاري آقاي نعمت شجاع در روستاي اوجي آباد آغاز شد. آقاي مهندس عبدالله خسروي رئيس مرکز جهاد کشاورزي دهستان هراز پي جنوبي گفت: در راستاي اجراي پروژه...

نوشته شده در : ۳۱ تير ۱۳۹۵

برگزاري روز مزرعه برنج در شهرستان آمل
برگزاري روز مزرعه برنج در شهرستان آمل بر اساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل ،آقاي مهندس سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل گفت : در راستاي فعاليت هاي مشترک ترويج و تحقيقات، روز مزرعه برنج با حضور مديران و...

نوشته شده در : ۳۱ تير ۱۳۹۵

قرآن کريم قانون اساسي اسلام است.
قرآن کريم قانون اساسي اسلام است. حجت الاسلام حاج آقا حيدري مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل در جلسه برگزاري آزمون سه سوره از قرآن کريم ويژه ماه مبارک رمضان در جهاد کشاورزي شهرستان با بيان...

نوشته شده در : ۳۰ تير ۱۳۹۵

آغاز اولين نشاء کشت مجدد برنج در شهرستان آمل
اولين نشاي کشت دوم برنج در شهرستان آمل در روستاي درزي کلا از حوزه مرکز جهاد کشاورزي سورک در سطح  يک هکتار  انجام شد. بر اساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل ، آقاي رحمت الله سلطاني کشاورز پر تلاش روستاي...

نوشته شده در : ۳۰ تير ۱۳۹۵
امروز :

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶

الثلاثاء ۱ ربيع الاول ۱۴۳۹

Tuesday 21 November 2017

مبدا تاريخ هجري قمري(هجرت پيامبر اکرم(ص) ازمکه به مدينه)
آخرين بروزرساني :

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي آمل
طلوع آفتاب : ۶ : ۴۳ : ۲۷
اذان صبح : ۵ : ۱۳ : ۳۰
اذان ظهر: ۱۱ : ۴۶ : ۱۲
غروب آفتاب : ۱۶ : ۴۸ : ۳۸
اذان مغرب : ۱۷ : ۰۷ : ۲۲
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۸۰۸۸۲
كل بازديدكنندگان : ۷۰۶۳۲
نمايش هاي امروز : ۲۶۲۶
بازديد هاي امروز : ۲۵۴۲
افراد آنلاين : ۴۱۰

N

Powered By DLAB-SG 3.1 , Operated By Data Computer Amol - All Rights Reserved / Best View @ 1024 * 768 Or Higher Resolutions