امام باقر(ع) فرمود: اسلام بر پنج پايه استوار شده است: نماز، زکات، روزه، حج و ولايت و به هيچ چيز به اندازه آنچه در روز غدير به ولايت تاکيد شده، ندا نشده است.
جهاد کشاورزي - اخبار

صفحه : 1 , 2 , ۳ , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79

اجراي 11 مورد قلع و قمع غيرمجاز در اراضي شاليزاري در آمل
سيدحسين اسلامي معاون سازمان و مدير جهاد کشاورزي آمل از اجراي 11 مورد قلع و قمع غيرمجاز در اراضي شاليزاري طي 4 ماهه اول سالجاري خبر داد: به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل، اسلامي گفت: در راستاي اجراي تبصره 2 ماده 10 قانون...

نوشته شده در : ۲۵ تير ۱۳۹۶

اختصاص بيش از 16 ميليارد تومان اعتبار براي تجهيز و بازسازي و مکانيزه نمودن کارخانه شاليکوبي آمل
اختصاص بيش از 16 ميليارد تومان اعتبار براي تجهيز و بازسازي و مکانيزه نمودن کارخانه شاليکوبي آمل سيد حسين اسلامي معاون سازمان و مدير جهاد کشاورزي آمل از تجهيز و نوسازي و مکانيزه نمودن کارخانه هاي شاليکوبي شهرستان آمل با...

نوشته شده در : ۲۴ تير ۱۳۹۶

رها سازي زنبور تريکوگراما در سطح 6000 هکتار اراضي شاليزاري آمل
سيدحسين اسلامي معاون سازمان و مدير جهاد کشاورزي آمل خبر از رهاسازي زنبور تريکوگراما در سطح 6000 هکتار از اراضي شاليزاري آمل خبر داد: به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل، اسلامي گفت: شهرستان آمل داراي 37298 هکتار اراضي...

نوشته شده در : ۲۰ تير ۱۳۹۶

نصب انواع تله هاي جلب کننده مگس ميوه مديترانه‌اي در 150 هکتار از باغات مرکبات آمل
نصب انواع تله هاي جلب کننده مگس ميوه مديترانه‌اي در 150 هکتار از باغات مرکبات آمل سيدحسين اسلامي معاون سازمان و مدير جهاد کشاورزي آمل از نصب انواع تله هاي جلب و جذب کننده مگس ميوه مديترانه‌اي در 150 هکتار از باغات...

نوشته شده در : ۱۹ تير ۱۳۹۶

40 هکتار مبارزه بيولوژيکي بر عليه شپشک مرکبات در باغات دهستان بالا خيابان ليتکوه آمل
سيدحسين اسلامي معاون سازمان و مدير جهاد کشاورزي آمل از 40 هکتار مبارزه بيولوژيکي بر عليه شپشک مرکبات در باغات حوزه مرکز جهاد کشاورزي اسکومحله خبر داد. به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل، اسلامي طي گفتگويي اظهار کرد:...

نوشته شده در : ۱۷ تير ۱۳۹۶

31 نفر از فراگيران طي يک دوره 4 چهار روزه اصول پرورش و مبارزه با آفات و بيماريهاي زنبور عسل را فرا گرفته اند.
31 نفر از فراگيران طي يک دوره 4 چهار روزه اصول پرورش و مبارزه با آفات و بيماريهاي زنبور عسل را فرا گرفته اند. به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل، سيدحسين اسلامي طي گفتگويي اظهار کرد: زنبور عسل در ايران و بعضي از کشورها...

نوشته شده در : ۱۵ تير ۱۳۹۶

آموزش بيش از 4هزار نفربهره برداران آملي در کلاسهاي آموزشي طرح بسيج رمضان
آموزش بيش از 4هزار نفربهره برداران آملي در کلاسهاي آموزشي طرح بسيج رمضان سيد حسين اسلامي معاون سازمان و مدير جهاد کشاورزي آمل از برگزاري 116 دوره آموزشي و ترويجي ويژه ماه مبارک رمضان و آموزش بيش از 4هزار نفر بهره برداران...

نوشته شده در : ۱۴ تير ۱۳۹۶

موضوع : آمل داراي 7915 هکتار باغات در مناطق سرد سيري و نيمه گرمسيري مي باشد.
سيد حسين اسلامي معاون سازمان و مدير جهاد کشاورزي آمل طي گفتگويي کوتاه اظهار کرد : سطح باغات شهرستان آمل اعم از سرد سيري و نيمه گرمسيري 7915 هکتار که 6562 هکتار باغات باور و 1353 هکتار باغات نهال ميباشد . ايشان در همين راستاد...

نوشته شده در : ۱۴ تير ۱۳۹۶

توليد تمشک در شهرستان آمل
به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل ،حسين اسلامي معاون سازمان و مديرجهاد کشاورزي آمل اعلام کرد: باغ تمشک آقاي رمضانپور درسطح ۵۰۰۰ مترمربع که داري ۲۰۰۰ بوته تنشک رقم بلک بري بوده که متوسط توليد هر بوته   ۵ کيلوگرم...

نوشته شده در : ۱۲ تير ۱۳۹۶

توليد 76/4ميليون گل (شاخه،اصله،بوته و گلدان)در شهرستان آمل
به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل، به منظور حمايت و هدايت از توليد کنندگان و پرورش دهنده گان گل و گياهان زينتي در استان مازندران جلسه اي با حضور آقاي شهيدي فر معاونت بهبود توليدات گياهي سازمان، آقاي شکوهي...

نوشته شده در : ۱۲ تير ۱۳۹۶

j,gdn
به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل، به منظور حمايت و هدايت از توليد کنندگان و پرورش دهنده گان گل و گياهان زينتي در استان مازندران جلسه اي با حضور آقاي شهيدي فر معاونت بهبود توليدات گياهي سازمان، آقاي شکوهي...

نوشته شده در : ۱۲ تير ۱۳۹۶

400هکتار رهاسازي زنبور تريکوگرامادر اراضي شاليزاري بالاخيابان ليتکوه
اسلامي معاون سازمان و مدير جهاد کشاورزي آمل، طي گفتگويي کوتاه اظهار کرد: منطقه دهستان بالا خيابان ليتکوه به مرکزيت مرکز جهاد کشاورزي امام زاده عبدالله(ع) واقع در اسکومحله ليتکوه داراي 3000 هکتار اراضي شاليزاري بوده که 800...

نوشته شده در : ۷ تير ۱۳۹۶

اسلامي مدير جهاد کشاورزي آمل، طي گفتگويي گزارش عملکردي اداره توليدات گياهي جهاد کشاورزي را مربوط به خرداد ماه سال جاري اعلام کرد:
1- معرفي و ثبت بيمه کارگري زراعت برنج به تعداد 18 نفر و باغات يک نفر 2- پرداخت کمک بلاعوض به مبلغ 19325570000 ريال به تعداد 1902 نفر از باغداران خسارت ديده برف و سرماي آذر ماه 1395 3- بازديد و تنظيم گزارش براي صدور مجوز مشاغل خانگي 6...

نوشته شده در : ۷ تير ۱۳۹۶

تخصيص و توزيع 500 تن سبوس يارانه دار در سه ماهه سوم سال 96 بين دامداران
تخصيص و توزيع 500 تن سبوس يارانه دار در سه ماهه سوم سال 96 بين دامداران سيدحسين اسلامي معاون سازمان و مدير جهاد کشاورزي آمل از تخصيص و توزيع 500 تن سبوس يارانه دار در سه ماهه اول سال بين دامداران شهرستان خبر داد: به گزارش...

نوشته شده در : ۳۰ خرداد ۱۳۹۶

سيد حسين اسلامي معاون سازمان و مدير جهاد کشاورزي از رهاسازي زنبورتريکو گراما در سطح ۶ هزار هکتار درشهرستان آمل خبرداد:
سيد حسين اسلامي معاون سازمان و مدير جهاد کشاورزي از رهاسازي زنبورتريکو گراما در سطح ۶ هزار هکتار درشهرستان آمل خبرداد:  وي همچنين اعلام کرد : شروع رهاسازي امروز دوشنبه مورخه ۹۶/۳/۲۹ در حوزه مرکز جهاد کشاورزي رئيس آباد...

نوشته شده در : ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

سيدحسين اسلامي از گزارش عملکرد چهار ساله مديريت جهاد کشاورزي آمل در دولت تدبير و اميد خبر داد:
به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل، اسلامي طي گفتگويي، گزارش عملکردي مهم 16بندي جهاد کشاورزي آمل را بشرح ذيل بيان کرد: 1- پرداخت تسهيلات مکانيزاسيون به تعداد 771 نفر به ميزان 744906216 ميليون ريال 2- تخصيص اعتبارات پروژه هاي...

نوشته شده در : ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

ديدار مدير جهاد کشاورزي و هيئت همراه با معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان آمل
ديدار مدير جهاد کشاورزي و هيئت همراه با معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان آمل در دومين روز از هفته جهاد کشاورزي سيدحسين اسلامي معاون سازمان و مدير جهاد کشاورزي و هيئت همراه با معاون استاندار و فرماندار ويژه...

نوشته شده در : ۲۷ خرداد ۱۳۹۶

هفته جهاد کشاورزي بسيار با شکوه و جايگاه خوبي در دل مردم عزيز و کشاورزان و اقشار روستايي دارد.
به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل، اسلامي طي گفتگويي کوتاه اظهار کرد: هفته جهاد کشاورزي بسيار با شکوه و جايگاه خوبي در دل مردم عزيز و کشاورزان و اقشار روستايي دارد. ايشان افزودند: با هدايت و حمايت سازمان جهاد کشاورزي...

نوشته شده در : ۲۷ خرداد ۱۳۹۶

گزارش کار اجرايي اداره فني و زير بنايي (آب و خاک) جهاد کشاورزي آمل خرداد ماه 96 1- تحويل اراضي شاليزاري طرح تجهيز و نوسازي روستاي نفر خيل دشت سر
گزارش کار اجرايي اداره فني و زير بنايي (آب و خاک) جهاد کشاورزي آمل خرداد ماه 96 1- تحويل اراضي شاليزاري طرح تجهيز و نوسازي روستاي نفر خيل دشت سر به مساحت 76 هکتار، با 60 بهره‌بردار و با هزينه اجرايي 10 ميليارد و 212 ميليون ريال...

نوشته شده در : ۲۷ خرداد ۱۳۹۶

بيش از 48 هکتار زمينهاي باير و بلاکشت شخم و شيار و کشت گرديد.
سيدحسين اسلامي معاون سازمان و مدير جهاد کشاورزي خبر از کشت بيش از 48 هکتار از زمينهاي باير و بلاکشت در شهرستان آمل خبر داد: به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل، سيدحسين اسلامي گفت: با تلاش و کوشش کارشناسان مراکز و...

نوشته شده در : ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
امروز :

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶

الخميس ۳ ربيع الاول ۱۴۳۹

Thursday 23 November 2017

آخرين بروزرساني :

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي آمل
طلوع آفتاب : ۶ : ۴۵ : ۲۷
اذان صبح : ۵ : ۱۵ : ۱۴
اذان ظهر: ۱۱ : ۴۶ : ۴۴
غروب آفتاب : ۱۶ : ۴۷ : ۴۲
اذان مغرب : ۱۷ : ۰۶ : ۳۱
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۸۵۰۸۳
كل بازديدكنندگان : ۷۴۳۷۱
نمايش هاي امروز : ۱۳۴۸
بازديد هاي امروز : ۱۱۴۰
افراد آنلاين : ۱۷۶

N

Powered By DLAB-SG 3.1 , Operated By Data Computer Amol - All Rights Reserved / Best View @ 1024 * 768 Or Higher Resolutions