امام رضا(ع) فرمود: پدرم به نقل از پدرش (امام صادق(ع)) نقل کرد که فرمود: روز غدير در آسمان مشهورتر از زمين است.
جهاد کشاورزي - اخبار

صفحه : 1 , 2 , 3 , ۴ , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80

اقدام به کشت اراضي زراعي باير در شهرستان آمل 38 مورد با سطحي معادل 306000 متر مربع
اقدام به کشت اراضي زراعي باير در شهرستان آمل 38 مورد با سطحي معادل 306000  متر مربع سيدحسين اسلامي معاون سازمان و مدير جهاد کشاورزي خبر از کشت 306000 مترمربع اراضي زراعي باير در شهرستان آمل خبر داد: به گزارش روابط عمومي جهاد...

نوشته شده در : ۲ مرداد ۱۳۹۶

گزارش کار اجرايي تير ماه اداره فني و زير بنايي جهاد کشاورزي
سيد حسين اسلامي معاون سازمان و مدير جهاد کشاورزي آمل عملکرد و گزارش کار اجرايي اداره فني و زير بنايي جهاد کشاورزي را در تير ماه سالجاري تشريح  و بيان کرد: به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل، اسلامي گفت: اداره فني و...

نوشته شده در : ۲۸ تير ۱۳۹۶

بيش از 3000 نفر از فراگيران بخش کشاورزي موضاعات مختلف آموزشي را فرا گرفته اند .
سيد حسين اسلامي معاون سازمان و مدير جهاد کشاورزي با تشريح عملکرد اداره ترويج جهاد کشاورزي خبر از فراگيري بيش از 3000 نفر از بهره برداران آمل خبر داد : به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل ، اسلامي طي گفتگويي اظهار کرد :...

نوشته شده در : ۲۸ تير ۱۳۹۶

توليد گل آنتوريوم بصورت کشت هيدروپونيک با سطح 6/. هکتار در شهرستان آمل
سيدحسين اسلامي معاون سازمان و مدير جهاد کشاورزي از کشت گل آنتوريوم با سطح 6/. هکتار در شهرستان آمل خبر داد: به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل، اسلامي طي گفتگويي اظهار کرد: توليد گل و گياهان زينتي با روش کشت هيدروپونيک...

نوشته شده در : ۲۵ تير ۱۳۹۶

اجراي 11 مورد قلع و قمع غيرمجاز در اراضي شاليزاري در آمل
سيدحسين اسلامي معاون سازمان و مدير جهاد کشاورزي آمل از اجراي 11 مورد قلع و قمع غيرمجاز در اراضي شاليزاري طي 4 ماهه اول سالجاري خبر داد: به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل، اسلامي گفت: در راستاي اجراي تبصره 2 ماده 10 قانون...

نوشته شده در : ۲۵ تير ۱۳۹۶

اختصاص بيش از 16 ميليارد تومان اعتبار براي تجهيز و بازسازي و مکانيزه نمودن کارخانه شاليکوبي آمل
اختصاص بيش از 16 ميليارد تومان اعتبار براي تجهيز و بازسازي و مکانيزه نمودن کارخانه شاليکوبي آمل سيد حسين اسلامي معاون سازمان و مدير جهاد کشاورزي آمل از تجهيز و نوسازي و مکانيزه نمودن کارخانه هاي شاليکوبي شهرستان آمل با...

نوشته شده در : ۲۴ تير ۱۳۹۶

رها سازي زنبور تريکوگراما در سطح 6000 هکتار اراضي شاليزاري آمل
سيدحسين اسلامي معاون سازمان و مدير جهاد کشاورزي آمل خبر از رهاسازي زنبور تريکوگراما در سطح 6000 هکتار از اراضي شاليزاري آمل خبر داد: به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل، اسلامي گفت: شهرستان آمل داراي 37298 هکتار اراضي...

نوشته شده در : ۲۰ تير ۱۳۹۶

نصب انواع تله هاي جلب کننده مگس ميوه مديترانه‌اي در 150 هکتار از باغات مرکبات آمل
نصب انواع تله هاي جلب کننده مگس ميوه مديترانه‌اي در 150 هکتار از باغات مرکبات آمل سيدحسين اسلامي معاون سازمان و مدير جهاد کشاورزي آمل از نصب انواع تله هاي جلب و جذب کننده مگس ميوه مديترانه‌اي در 150 هکتار از باغات...

نوشته شده در : ۱۹ تير ۱۳۹۶

40 هکتار مبارزه بيولوژيکي بر عليه شپشک مرکبات در باغات دهستان بالا خيابان ليتکوه آمل
سيدحسين اسلامي معاون سازمان و مدير جهاد کشاورزي آمل از 40 هکتار مبارزه بيولوژيکي بر عليه شپشک مرکبات در باغات حوزه مرکز جهاد کشاورزي اسکومحله خبر داد. به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل، اسلامي طي گفتگويي اظهار کرد:...

نوشته شده در : ۱۷ تير ۱۳۹۶

31 نفر از فراگيران طي يک دوره 4 چهار روزه اصول پرورش و مبارزه با آفات و بيماريهاي زنبور عسل را فرا گرفته اند.
31 نفر از فراگيران طي يک دوره 4 چهار روزه اصول پرورش و مبارزه با آفات و بيماريهاي زنبور عسل را فرا گرفته اند. به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل، سيدحسين اسلامي طي گفتگويي اظهار کرد: زنبور عسل در ايران و بعضي از کشورها...

نوشته شده در : ۱۵ تير ۱۳۹۶

آموزش بيش از 4هزار نفربهره برداران آملي در کلاسهاي آموزشي طرح بسيج رمضان
آموزش بيش از 4هزار نفربهره برداران آملي در کلاسهاي آموزشي طرح بسيج رمضان سيد حسين اسلامي معاون سازمان و مدير جهاد کشاورزي آمل از برگزاري 116 دوره آموزشي و ترويجي ويژه ماه مبارک رمضان و آموزش بيش از 4هزار نفر بهره برداران...

نوشته شده در : ۱۴ تير ۱۳۹۶

موضوع : آمل داراي 7915 هکتار باغات در مناطق سرد سيري و نيمه گرمسيري مي باشد.
سيد حسين اسلامي معاون سازمان و مدير جهاد کشاورزي آمل طي گفتگويي کوتاه اظهار کرد : سطح باغات شهرستان آمل اعم از سرد سيري و نيمه گرمسيري 7915 هکتار که 6562 هکتار باغات باور و 1353 هکتار باغات نهال ميباشد . ايشان در همين راستاد...

نوشته شده در : ۱۴ تير ۱۳۹۶

توليد تمشک در شهرستان آمل
به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل ،حسين اسلامي معاون سازمان و مديرجهاد کشاورزي آمل اعلام کرد: باغ تمشک آقاي رمضانپور درسطح ۵۰۰۰ مترمربع که داري ۲۰۰۰ بوته تنشک رقم بلک بري بوده که متوسط توليد هر بوته   ۵ کيلوگرم...

نوشته شده در : ۱۲ تير ۱۳۹۶

توليد 76/4ميليون گل (شاخه،اصله،بوته و گلدان)در شهرستان آمل
به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل، به منظور حمايت و هدايت از توليد کنندگان و پرورش دهنده گان گل و گياهان زينتي در استان مازندران جلسه اي با حضور آقاي شهيدي فر معاونت بهبود توليدات گياهي سازمان، آقاي شکوهي...

نوشته شده در : ۱۲ تير ۱۳۹۶

j,gdn
به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل، به منظور حمايت و هدايت از توليد کنندگان و پرورش دهنده گان گل و گياهان زينتي در استان مازندران جلسه اي با حضور آقاي شهيدي فر معاونت بهبود توليدات گياهي سازمان، آقاي شکوهي...

نوشته شده در : ۱۲ تير ۱۳۹۶

400هکتار رهاسازي زنبور تريکوگرامادر اراضي شاليزاري بالاخيابان ليتکوه
اسلامي معاون سازمان و مدير جهاد کشاورزي آمل، طي گفتگويي کوتاه اظهار کرد: منطقه دهستان بالا خيابان ليتکوه به مرکزيت مرکز جهاد کشاورزي امام زاده عبدالله(ع) واقع در اسکومحله ليتکوه داراي 3000 هکتار اراضي شاليزاري بوده که 800...

نوشته شده در : ۷ تير ۱۳۹۶

اسلامي مدير جهاد کشاورزي آمل، طي گفتگويي گزارش عملکردي اداره توليدات گياهي جهاد کشاورزي را مربوط به خرداد ماه سال جاري اعلام کرد:
1- معرفي و ثبت بيمه کارگري زراعت برنج به تعداد 18 نفر و باغات يک نفر 2- پرداخت کمک بلاعوض به مبلغ 19325570000 ريال به تعداد 1902 نفر از باغداران خسارت ديده برف و سرماي آذر ماه 1395 3- بازديد و تنظيم گزارش براي صدور مجوز مشاغل خانگي 6...

نوشته شده در : ۷ تير ۱۳۹۶

تخصيص و توزيع 500 تن سبوس يارانه دار در سه ماهه سوم سال 96 بين دامداران
تخصيص و توزيع 500 تن سبوس يارانه دار در سه ماهه سوم سال 96 بين دامداران سيدحسين اسلامي معاون سازمان و مدير جهاد کشاورزي آمل از تخصيص و توزيع 500 تن سبوس يارانه دار در سه ماهه اول سال بين دامداران شهرستان خبر داد: به گزارش...

نوشته شده در : ۳۰ خرداد ۱۳۹۶

سيد حسين اسلامي معاون سازمان و مدير جهاد کشاورزي از رهاسازي زنبورتريکو گراما در سطح ۶ هزار هکتار درشهرستان آمل خبرداد:
سيد حسين اسلامي معاون سازمان و مدير جهاد کشاورزي از رهاسازي زنبورتريکو گراما در سطح ۶ هزار هکتار درشهرستان آمل خبرداد:  وي همچنين اعلام کرد : شروع رهاسازي امروز دوشنبه مورخه ۹۶/۳/۲۹ در حوزه مرکز جهاد کشاورزي رئيس آباد...

نوشته شده در : ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

سيدحسين اسلامي از گزارش عملکرد چهار ساله مديريت جهاد کشاورزي آمل در دولت تدبير و اميد خبر داد:
به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل، اسلامي طي گفتگويي، گزارش عملکردي مهم 16بندي جهاد کشاورزي آمل را بشرح ذيل بيان کرد: 1- پرداخت تسهيلات مکانيزاسيون به تعداد 771 نفر به ميزان 744906216 ميليون ريال 2- تخصيص اعتبارات پروژه هاي...

نوشته شده در : ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
روز کتاب و کتابخواني*روز بزرگداشت علامه سيد محمد حسين طباطبائي
ولادت جلال الدين محمد رومي معروف به مولوي(604ق)
آخرين بروزرساني :

پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي آمل
طلوع آفتاب : ۶ : ۳۷ : ۲۲
اذان صبح : ۵ : ۰۸ : ۱۷
اذان ظهر: ۱۱ : ۴۴ : ۵۷
غروب آفتاب : ۱۶ : ۵۲ : ۱۱
اذان مغرب : ۱۷ : ۱۰ : ۴۰
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۱۰۲۶۷۳۰
كل بازديدكنندگان : ۷۵۳۸۰۹
نمايش هاي امروز : ۱۵۲۹
بازديد هاي امروز : ۱۴۷۴
افراد آنلاين : ۴۸

N

Powered By DLAB-SG 3.1 , Operated By Data Computer Amol - All Rights Reserved / Best View @ 1024 * 768 Or Higher Resolutions