امام رضا(ع) فرمود: پدرم به نقل از پدرش (امام صادق(ع)) نقل کرد که فرمود: روز غدير در آسمان مشهورتر از زمين است.
جهاد کشاورزي - اخبار

صفحه : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , ۳۲ , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79

رهاسازي زنبور تريکوگراما درسطح 1800هکتار از خزانه برنج شهرستان آمل
عمليات رهاسازي زنبور تريکوگرامادرسطح 1800 هکتار در خزانه هاي برنج شهرستان آمل عليه کرم ساقه خوار انجام شد. اين رهاسازي که در نيمه او.ل ارديبهشت ماه 94 آغاز شد همچنان در خزانه هاي برنج شهرستان آمل ادامه دارد و در 6 حوزه دشتي...

نوشته شده در : ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴

افتتاح اولين مرکز توليد و انجماد اسپرم گاوهاي اصلاح نژاد دو منظوره سيمنتال بخش خصوصي کشور در شهرستان آمل
طي مراسمي با حصور آقايان مهندس ملاصالحي قائم مقام معاونت توليدات دامي وزارت جهاد کشاورزي ،مهندس حيدر پور رئيس سازمان جهاد کشاورزي مازندران و معاونين ،احساني معاون فرمانداري ويژه شهرستان آمل ،مهندس اميني مدير جهاد...

نوشته شده در : ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴

گزارش تصويري جلسه و کارگاه تخصصي آفات و امراض نباتي /پدافند غير عامل
جلسه و کارگاه تخصصي آفات و امراض نباتي / پدافند غير عامل (ستاد مديريت بحران ) با حضور آقايان احساني معاون فرمانداري ويژه آمل ،عسگري پور بخشدار امام زاده عبدالله ،مهندس اميني مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل ، رؤسا و...

نوشته شده در : ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴

کانون يابي ملخ در سطح بيش از 600 هکتار از منطقه کوهستاني لاريجان آمل
بمنظور مبارزه جدي با هجوم ملخ ها در مزارع کشاورزي و منابع طبيعي منطقه کوهستاني لاريجان آمل و جلوگيري از هرگونه خسارات ناشي از آن ؛ عمليات شناسايي و کانون يابي ملخ ها در اين منطقه آغاز شد. بر اساس همين گزارش : تاکنون بيش از...

نوشته شده در : ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴

کوچ گله هاي گوسفند به مناطق ييلاقي شهرستان آمل
با فرارسيدن فصل بهار کوچ گله هاي گوسفند به مناطق ييلاقي شهرستان آمل آغاز شده است . همه ساله با فرارسيدن فصل بهار و صدو.ر مجوز از سوي اداره منابع طبيعي شهرستان آمل ، دامداراني از استان تهران ، سمنان ، مازندران و بويژه...

نوشته شده در : ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۴

کشت مکانيزه برنج در بيش از 1550هکتار اراضي شاليزاري شهرستان آمل
با استقبال خوب کشاورزان برنج کار شهرستان آمل؛ 1555هکتار از اراضي شاليزاري شهرستان آمل به روش ماشيني و مکانيزه نشاءکاري انجام شد و پيش بيني مي شود تا پايان عمليات نشاءکاري در سال جاري، کشت مکانيزه در آمل به 10 هزار هکتارهم...

نوشته شده در : ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۴

عمليات نشائ کاري در اراضي شاليزاري شهرستان آمل به 20555 هکتار رسيد
عمليات شخم و شيار در اراضي شاليزاري شهرستان آمل با قوت ادامه دارد و تا کنون به 38250هکتار(99/8 درصد ) رسيد،و 20555 هکتارهم نشاء کاري شد.ه است.  با همت کشاورزان سخت کوش آملي، عمليات شخم و شيار در اراضي شاليزاري شهرستان آمل تا...

نوشته شده در : ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۴

برگزاري 25 دوره کلاس آموزشي ، ترويجي کوتاه مدت بخش کشاورزي در شهرستان آمل
در راستاي ارتقاء سطح علمي ، مهارتي و کاربردي کشاورزان و کارشناسان مرتبط بخش کشاورزي به علم نوين روز و به منظور کاهش در هزينه توليد و افزايش در آمد و توليد محصول سالم و ارگانيک ؛ مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل در 45 روز...

نوشته شده در : ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴

توزيع بيش از يک ميليون و پانصد هزار ليتر سوخت مصرفي کشاورزي در شهرستان آمل
مهندس اميني مدير جهاد کشاورزي شهرستان امل گفت : در 45 روز آغازين سال زراعي 1394 بيش از يک ميليون و پانصد هزار ليتر سوخت مصرفي کشاورزي در شهرستان آمل توزيع شد وي تصريح کرد :توزيع سوخت مصرفي کشاورزي در شهرستان آمل در بخش زراعت...

نوشته شده در : ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴

گزارش تصويري بازديد مهندس عطايي نژاد معاونت بهبود توليدات دامي سازمان جهاد کشاورزي استان ومهندس اميني مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل و هييت
آقاي مهندس عطايي نژاد معاونت بهبود توليدات دامي سازمان جهاد کشاورزي مازندران و هييت همراه و مهندس اميني مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل و کارشناسان همراه صبح روز چهار شنبه نهم ارديبهشت ماه با حضور در مرکز توليد و انجماد...

نوشته شده در : ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴

اجراي طرح جاري آمار گيري کشاورزي در شهرستان آمل
            طرح جاري آمار گيري زراعت برنج و ساير محصولات کشاورزي در تاريخ 22/01/94 با هشت نفر آمار گير در شهرستان آمل آغاز شد . به منظور دستيابي به آمار و اطلاعات بخش کشاورزي طرح جاري آمار گيري زراعت...

نوشته شده در : ۸ ارديبهشت ۱۳۹۴

ديدار مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل با زائر کربلا و حامل پيام شهداي سنگر سازان بي سنگر
آقاي روح الله بصيري نيا دوچرخه سوار زائر کربلا و حامل پيام شهداي سنگر سازان بي سنگر و سفير صلح و دوستي در روز سه شنبه  هشتم ارديبهشت 94 وارد شهرستان هزار سنگر آمل شدند و در محل مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل با مدير ،...

نوشته شده در : ۸ ارديبهشت ۱۳۹۴

کشت مکانيزه برنج در بيش از 70هکتار اراضي شاليزاري شهرستان آمل
با استقبال خوب کشاورزان برنج کار شهرستان آمل بيش از 70هکتار از اراضي شاليزاري شهرستان آمل به روش ماشيني و مکانيزه نشاءکاري انجام شد و پيش بيني مي شود تا پايان عمليات نشاءکاري در سال جاري، کشت مکانيزه در آمل به 10 هزار هکتار...

نوشته شده در : ۷ ارديبهشت ۱۳۹۴

بزودي افتتاح اولين مرکز توليد و انجماد اسپرم و جنين گاو هاي دو منظوره نژاد سيمينتال در شهرستان آمل
اولين مرکز توليد و انجماد اسپرم و جنين گاوهاي دو منظوره نژاد سيمينتال در کشور در شهرستان آمل و توسط بخش خصوصي شرکت آمارد دام طبرستان (مهندس جما لي))با ظرفيت 15 راس دام (گوساله نر) وبا حجم اسپرم گيري سالانه 500 هزار دز اسپرم...

نوشته شده در : ۵ ارديبهشت ۱۳۹۴

آغازاولين نشاء برنج دردهستان پايين خيابان ليتکوه شهرستان آمل از حوزه مزکز جهاد کشاورزي مرانده
آقاي مهندس عبدالله خسروي رئيس مرکز جهاد کشاورزي مرانده آمل گفت : عمليات اولين نشاءبرنج در سال جاري در دهستان پايين خيابان ليتکوه در سطح يک و نيم هکتار بصورت مکانيزه توسط آقاي سيد عيسي حسيني  از روستاي مسکون آغاز شد ...

نوشته شده در : ۲ ارديبهشت ۱۳۹۴

آغازاولين نشاء دردهستان هرازپي جنوبي شهرستان آمل از حوزه مزکز جهاد کشاورزي رود بار
آقاي مهندس سيد حسين حسينسي رئيس مرکز جهاد کشاورزي رودبار آمل گفت : عمليات اولين نشاء در سال جاري در دهستان هرازپي جنوبي در سطح يک و نيم هکتار بصورت مکانيزه توسط آقاي اکبر احمدي از روستاي آهنگر کلا و سنتي در سطح يک هکتار...

نوشته شده در : ۲ ارديبهشت ۱۳۹۴

آغاز برداشت محصول توت فرنگي در شهرستان آمل
                      پيش بيني توليد بيش از 169 تن محصول توت فرنگي در باغات توت فرنگي شهرستا ن آمل برداشت توت فرنگي در شهرستان آمل در مزرعه آقاي رحماني از روستاي پاشاکلا از...

نوشته شده در : ۱ ارديبهشت ۱۳۹۴

عمليات نشائ کاري در اراضي شاليزاري شهرستان آمل به 90هکتار رسيد
عمليات شخم و شيار در اراضي شاليزاري شهرستان آمل با قوت ادامه دارد و تا کنون به بيش از 37000هکتار(97 درصد ) رسيد، و بيش از 90 هکتار نشاء کاري شد.  با همت کشاورزان سخت کوش آملي، عمليات شخم و شيار در اراضي شاليزاري شهرستان آمل تا...

نوشته شده در : ۱ ارديبهشت ۱۳۹۴

سرپرست مديريت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزي مازندران:
روش هاي مبارزه با علف هاي هرز در مزارع برنج/ خودداري از مصرف هرگونه حشره کش و کود شيميايي يک هفته قبل و بعد از علف کش پاشي بنا به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد کشاورزي مازندران : سرپرست مديريت حفظ نباتات سازمان جهاد...

نوشته شده در : ۳۰ فروردين ۱۳۹۴

زنان روستايي پا به پاي مردان خود در توليد محصولات سالم کشاورزي نقش بسزايي دارند .
حجت الاسلام والمسلمين حاج آقا موسوي رئيس حوزه نمايندگي ولي فقيه سازمان جهاد کشاورزي مازندران در جمع 350 نفري زنان روستايي (با موضوع همدلي و هم زباني، عزم ملي و فرهنگ جهادي و نقش آفريني زنان روستايي در توليد محصولات سالم...

نوشته شده در : ۲۹ فروردين ۱۳۹۴
امروز :

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶

الثلاثاء ۱ ربيع الاول ۱۴۳۹

Tuesday 21 November 2017

مبدا تاريخ هجري قمري(هجرت پيامبر اکرم(ص) ازمکه به مدينه)
آخرين بروزرساني :

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي آمل
طلوع آفتاب : ۶ : ۴۳ : ۲۷
اذان صبح : ۵ : ۱۳ : ۳۰
اذان ظهر: ۱۱ : ۴۶ : ۱۲
غروب آفتاب : ۱۶ : ۴۸ : ۳۸
اذان مغرب : ۱۷ : ۰۷ : ۲۲
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۸۰۸۵۸
كل بازديدكنندگان : ۷۰۶۰۸
نمايش هاي امروز : ۲۶۰۲
بازديد هاي امروز : ۲۵۱۸
افراد آنلاين : ۴۳۸

N

Powered By DLAB-SG 3.1 , Operated By Data Computer Amol - All Rights Reserved / Best View @ 1024 * 768 Or Higher Resolutions