رهبر معظم انقلاب: عید غدیر هم سنت ملی ماست؛ چون ملت ما دارای این عقیده و این محتوا و این هویت در ذهن خودش هست.
جهاد کشاورزي - اخبار

صفحه : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , ۳۵ , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83

کلاس آموزشي مديريت آب در اراضي شا ليزاري
                                    کلاس آموزشي مديريت آب در اراضي شا ليزاري 60 نفر از کارشناسان رشته کشاورزي عضو بسيج طرح همگام با کشاورز با شرکت در يک...

نوشته شده در : ۱۲ خرداد ۱۳۹۴

برگزاري کلاس آموزشي، توجيهي طرح همگام با کشاورز در شهرستان آمل
       به منظور توانمند سازي کارشناسان و مهندسين بخش کشاورزي عضو بسيج در مراحل کاشت ، داشت و برداشت محصول برنج و نيز ارتباط مستقيم و موثر با بهره برداران و کشاورزان برنجکار شهرستان آمل ، کلاس آموزشي و توجيهي...

نوشته شده در : ۱۱ خرداد ۱۳۹۴

آغاز برداشت محصول کلزا در سطح 110 هکتاراز اراضي کشاورزي هراز پي جنوبي شهرستان آمل
اولين برداشت کلزا در سطح 3  هکتار در روستاي آهنگر کلا از حوزه مرکز جهاد کشاورزي رودبار  شهرستان آمل و در مزرعه آقايان منوچهر يحيي پور و سيد علي مد ني آغاز شد.ه است . مهندس سيد حسين حسيني رئيس مرکز جهاد کشاورزي رود بار...

نوشته شده در : ۱۱ خرداد ۱۳۹۴

رها سازي جوجه اردک در زمين هاي شاليزاري پايين خيابان ليتکوه
                               رها سازي جوجه اردک در زمين هاي شاليزاري پايين خيابان ليتکوه آقاي قربان عليزاده  کشاورز پيشرو روستاي سيالش از حوزه...

نوشته شده در : ۹ خرداد ۱۳۹۴

پرورش همزمان ماهي و اردک در اراضي شاليزاري شهرستان آمل
شاليکاران حوزه تحت پوشش مرکز جهادکشاورزي شهيد دعاگو رئيس آباد شهرستان آمل در چهارمين سال متوالي  اقدام به پرورش همزمان ماهي و اردک در اراضي شاليزاري خود نموده اند: آقاي محمد خوبزاد، کشاورز پيشرو روستاي دعوکلا دابو...

نوشته شده در : ۴ خرداد ۱۳۹۴

آغاز برداشت محصول کلزا در سطح 200 هکتاراز اراضي کشاورزي پايين خيابان ليتکوه شهرستان آمل
اولين برداشت کلزا در سطح 4  هکتار در روستاي مسکون از حوزه مرکز جهاد کشاورزي مرانده  شهرستان آمل و در مزرعه آقاي عبد الله نيک پور  آغاز شد.ه است . بر اساي همين گزارش : سطح سبز کلزا در سال جاري در دهستان پايين خيابان...

نوشته شده در : ۴ خرداد ۱۳۹۴

برداشت نوبرانه گيلاس در شهرستان آمل
                                 برداشت نوبرانه گيلاس از باغات لاريجان  شهرستان آمل آغاز و روانه بازار مصرف شد    به حول و قوه الهي اولين ...

نوشته شده در : ۳ خرداد ۱۳۹۴

تشکيل جلسه ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي جهاد کشاورزي شهرستان آمل
حاج آقا داداشپور مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه و رئيس ستاد صيانت مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل در جلسه ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي ، با بيان حديث شريفي از پيامبر اکرم (ص) گفت : مومنان با هم برادرند...

نوشته شده در : ۲ خرداد ۱۳۹۴

سرکشي از خانواده محترم شهيد مرتضي سعادت نياکي
                                        سرکشي از خانواده محترم شهيد مرتضي سعادت نياکي در آستانه سوم خرداد و آزاد سازي خرمشهر عزيز...

نوشته شده در : ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۴

آغاز برداشت محصول کلزا در سطح 943 هکتاراز اراضي کشاورزي شهرستان آمل
اولين برداشت محصول کلزا در سطح يک هکتار در شهرستان آمل آغاز شد.  اولين برداشت کلزا در سطح يک  هکتار در روستاي تسکابن از حوزه مرکز جهاد کشاورزي امام زاده عبدا الله شهرستان آمل و در مزرعه آقاي ياسر صداقت آغاز شد.ه است ....

نوشته شده در : ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۴

3800 هکتار از زمين هاي شاليزاري منطقه پايين خيابان ليتکوه آمل نشاء کاري شده است
380 هکتار از زمين هاي شاليزاري منطقه پايين خيابان ليتکوه آمل  نشاء کاري شده است از آغاز عمليات کشت برنج  تا کنون  3800 هکتار از زمين هاي شاليزاري منطقه پايين خيابان ليتکوه از حوزه مرکز جهاد کشاورزي مرانده  شهرستان...

نوشته شده در : ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴

کلاس آموزشي سايت الگويي برنج در روستاي زاغده آمل
35 نفر از کشاورزان برنج کار روستاي زاغده از حوزه مرکز جهاد کشاورزي رودبار شهرستان آمل با حضور در يک کلاس آموزشي سايت الگويي برنج ، ضمن فراگيري از مراحل کاشت ، داشت و برداشت برنج ، از انواع آفات و بيماريها ي برنج ، همچون...

نوشته شده در : ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴

اولين رها سازي زنبور تريکوگراما عليه آفت ساقه خوار برنج در خزانه هاي برنج دهستان هرازپي آمل
در راستاي مبارزه بيولوژيک عليه آفت ساقه خوار برنج در سطوح اراضي شاليزاري تحت پوشش مرکز جهاد کشاورزي دهستان هراز پي جنوبي، با توجه به کار دقيق کارشناسي و حضورکارشناسان حفظ نباتات در سطح منطقه و با توجه به جلسات متعدد...

نوشته شده در : ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴

رهاسازي زنبور تريکوگراما درسطح 1800هکتار از خزانه برنج شهرستان آمل
عمليات رهاسازي زنبور تريکوگرامادرسطح 1800 هکتار در خزانه هاي برنج شهرستان آمل عليه کرم ساقه خوار انجام شد. اين رهاسازي که در نيمه او.ل ارديبهشت ماه 94 آغاز شد همچنان در خزانه هاي برنج شهرستان آمل ادامه دارد و در 6 حوزه دشتي...

نوشته شده در : ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴

افتتاح اولين مرکز توليد و انجماد اسپرم گاوهاي اصلاح نژاد دو منظوره سيمنتال بخش خصوصي کشور در شهرستان آمل
طي مراسمي با حصور آقايان مهندس ملاصالحي قائم مقام معاونت توليدات دامي وزارت جهاد کشاورزي ،مهندس حيدر پور رئيس سازمان جهاد کشاورزي مازندران و معاونين ،احساني معاون فرمانداري ويژه شهرستان آمل ،مهندس اميني مدير جهاد...

نوشته شده در : ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴

گزارش تصويري جلسه و کارگاه تخصصي آفات و امراض نباتي /پدافند غير عامل
جلسه و کارگاه تخصصي آفات و امراض نباتي / پدافند غير عامل (ستاد مديريت بحران ) با حضور آقايان احساني معاون فرمانداري ويژه آمل ،عسگري پور بخشدار امام زاده عبدالله ،مهندس اميني مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل ، رؤسا و...

نوشته شده در : ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴

کانون يابي ملخ در سطح بيش از 600 هکتار از منطقه کوهستاني لاريجان آمل
بمنظور مبارزه جدي با هجوم ملخ ها در مزارع کشاورزي و منابع طبيعي منطقه کوهستاني لاريجان آمل و جلوگيري از هرگونه خسارات ناشي از آن ؛ عمليات شناسايي و کانون يابي ملخ ها در اين منطقه آغاز شد. بر اساس همين گزارش : تاکنون بيش از...

نوشته شده در : ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴

کوچ گله هاي گوسفند به مناطق ييلاقي شهرستان آمل
با فرارسيدن فصل بهار کوچ گله هاي گوسفند به مناطق ييلاقي شهرستان آمل آغاز شده است . همه ساله با فرارسيدن فصل بهار و صدو.ر مجوز از سوي اداره منابع طبيعي شهرستان آمل ، دامداراني از استان تهران ، سمنان ، مازندران و بويژه...

نوشته شده در : ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۴

کشت مکانيزه برنج در بيش از 1550هکتار اراضي شاليزاري شهرستان آمل
با استقبال خوب کشاورزان برنج کار شهرستان آمل؛ 1555هکتار از اراضي شاليزاري شهرستان آمل به روش ماشيني و مکانيزه نشاءکاري انجام شد و پيش بيني مي شود تا پايان عمليات نشاءکاري در سال جاري، کشت مکانيزه در آمل به 10 هزار هکتارهم...

نوشته شده در : ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۴

عمليات نشائ کاري در اراضي شاليزاري شهرستان آمل به 20555 هکتار رسيد
عمليات شخم و شيار در اراضي شاليزاري شهرستان آمل با قوت ادامه دارد و تا کنون به 38250هکتار(99/8 درصد ) رسيد،و 20555 هکتارهم نشاء کاري شد.ه است.  با همت کشاورزان سخت کوش آملي، عمليات شخم و شيار در اراضي شاليزاري شهرستان آمل تا...

نوشته شده در : ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
آخرين بروزرساني :

پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي آمل
طلوع آفتاب : ۶ : ۴۰ : ۴۶
اذان صبح : ۵ : ۱۴ : ۵۱
اذان ظهر: ۱۲ : ۱۳ : ۵۷
غروب آفتاب : ۱۷ : ۴۷ : ۳۹
اذان مغرب : ۱۸ : ۰۵ : ۱۲
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۱۲۵۱۴۵۶
كل بازديدكنندگان : ۹۳۶۱۴۵
نمايش هاي امروز : ۳۴۹
بازديد هاي امروز : ۳۴۲
افراد آنلاين : ۱۱۲

N

Powered By DLAB-SG 3.1 , Operated By Data Computer Amol - All Rights Reserved / Best View @ 1024 * 768 Or Higher Resolutions