امام رضا(ع) فرمود: پدرم به نقل از پدرش (امام صادق(ع)) نقل کرد که فرمود: روز غدير در آسمان مشهورتر از زمين است.
جهاد کشاورزي - اخبار

صفحه : 1 , 2 , 3 , 4 , ۵ , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79

9100 هکتار اراضي شاليزاري آب تخت اوليه شد
اسلامي مدير جهاد کشاورزي آمل از آب تخت شدن اوليه 9100 هکتار از اراضي شاليزاري خبر داد: به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل، سيدحسين اسلامي گفت: شهرستان آمل داراي 37098 هکتار اراضي شاليزاري که حدود 9100 هکتار آن تا کنون(هفدهم...

نوشته شده در : ۱۸ اسفند ۱۳۹۵

60 تا 80 درصد آب بندانهاي دشت آمل آبگيري شد
سيدحسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل از آبگيري 60تا 80 درصدي آب بندانهاي دشت شهرستان آمل خبر داد: به گزارش روابط عمومي جهاد آمل، اسلامي گفت: شهرستان آمل داراي تعداد 25 آب بندان در حوزه 6 مرکز جهاد کشاورزي بوده که...

نوشته شده در : ۱۸ اسفند ۱۳۹۵

اسلامي مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل از آموزش بيش از 140 نفر در هفته گرامي داشت منابع طبيعي و آبخيزداري خبر داد:
به گزارش روابط عمومي جهاد آمل ، سيد حسين اسلامي گفت: به مناسبت گرامي داشت هفته منابع طبيعي و آبخيزداري با همکاري اداره منابع طبيعي شهر ستان تاکنون 4جلسه آموزشي و ترويجي با موضوع غرس نهال و اهميت منابع طبيعي و فوايد درخت...

نوشته شده در : ۱۸ اسفند ۱۳۹۵

اعتبار 380 ميليون ريالي جاده دسترسي به مزارع روستاي کهنه دان
سيدحسين اسلامي از اعتبار 380 ميليون ريالي جاده دسترسي به مزارع به طول 1200 روستاي کهنه دان خبر داد: به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل، اسلامي گفت: پروژه شن ريزي و بازسازي جاده دسترسي به مزارع کشاورزي روستاي کهنه دان از...

نوشته شده در : ۱۴ اسفند ۱۳۹۵

جذب تسهيلات بلاعوض براي 104هکتار باغات به منظور اجراي آبياري تحت فشار
سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي آمل، از اجراي پروژههاي آبياري تحت فشار در سطح104هکتار با جذب تسهيلات بانکي به مبلغ 6436ميليون ريال خبر داد: به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل، اسلامي مدير جهاد کشاورزي گفت: هدف از...

نوشته شده در : ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

گزارش عملکرد بهمن ماه 95 امور اراضي جهاد کشاورزي آمل
سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي آمل از عملکرد بهمن ماه 95 اداره امور اراضي اين مديريت خبر داد: به گزارش روابط عمومي جهاد آمل ،اسلامي فعاليت و عملکرد اداره امور اراضي جهاد کشاورزي آمل را به شرح ذيل اعلام و عنوان...

نوشته شده در : ۹ اسفند ۱۳۹۵

برگزاري 36 دوره آموزشي ترويجي و مهارتي در بهمن 95
سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي آمل از آموزش 800 نفر  با برگزاري 36 دوره آموزشي ترويجي و مهارتي در بهمن ماه 95 خبر داد: به گزارش روابط عمومي جهاد آمل ، اسلامي گفت: به منظور اهميت برنامه هاي آموزشي ترويجي و سياستهاي کلي...

نوشته شده در : ۷ اسفند ۱۳۹۵

گزارش عمکرد 3 ماهه چهارم اداره صنايع جهاد کشاورزي شهرستان آمل
سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي آمل از عملکرد 3 ماهه چهارم سال 95 اداره صنايع اين مديريت خبر داد: به گزارش روابط عمومي جهادآمل،اسلامي فعاليت عملکرد اداره صنايع جهاد کشاورزي آمل را با شرح ذيل شامل: 1-مشاوره، هدايت و...

نوشته شده در : ۷ اسفند ۱۳۹۵

توزيع انواع نهال جنگلي در گراميداشت هفته منابع طبيعي
سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي آمل، در جلسه گراميداشت هفته منابع طبيعي و آبخيزداري گفت : هفته منابع طبيعي اهميتش کمتر از هفته جهاد نيست، امسال (95) همه نهادها در شهرستان با تعامل و همکاري و با وحدت رويه گام بسيار محکمي...

نوشته شده در : ۵ اسفند ۱۳۹۵

جذب 200 درصدي تسهيلات مکانيزاسيون کشاورزي
سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي از جذب 200 درصدي تسهيلات مکانيزاسيون کشاورزي در شهرستان آمل خبر داد : به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل، مدير جهاد کشاورزي طي گفتگويي اظهار داشت براي افزايش ضريب مکانيزاسيون در مزارع...

نوشته شده در : ۵ اسفند ۱۳۹۵

توزيع بيش از 9 ميليون ليتر سوخت کشاورزي در 9 ماهه سال 95
به گزارش روابط عمومي جهاد آمل، سيد حسين اسلامي گفت: در خصوص ميزان توزيع سوخت به بخشهاي فعال مختلف کشاورزي شامل، مرغداريها، گلخانه ها، صنايع تبديلي، دامداريها، ماشين آلات و ديگر صنايع فعال در 9 ماهه سال 1395 حدود 9 ميليون و...

نوشته شده در : ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

آموزش 75 نفر از زنان روستايي در 4چهار روستاي شهرستان آمل
سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي از آموزش 75 نفر از زنان روستايي در 4 چهار روستاي شهرستان آمل خبر داد: به گزارش روابط عمومي جهاد آمل، سيد حسين اسلامي گفت: به منظور افزايش آگاهي فراگيران روستايي 4 جلسه آموزشي ترويجي ويژه...

نوشته شده در : ۲۸ بهمن ۱۳۹۵

اجراي 116 مورد تبصره 2 ماده 10 اراضي
سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي از حفظ و حراست زمين زراعي و باغي و از اجراي 116 مورد تبصره 2 ماده 10 اراضي شهرستان امل خبر داد: به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل ، سيد حسين اسلامي گفت: حفط و حراست و صيانت از اراضي زراعي و...

نوشته شده در : ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

60 درصد اب بندهاي اراضي آمل آبگيري شد
سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي آمل  از آبگيري 60 درصدي آب بندهاي اراضي منطقه دشت سر آمل خبر داد: به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل،سيد حسين اسلامي گفت : با شخم و شيار اراضي شاليزاري در شهرستان آمل  و نزديک شده...

نوشته شده در : ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

جذب 148درصد خط اعتباري مکانيزاسيون در آمل
سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي آمل از جذب 148 درصد خط اعتباري مکانيزاسيون سال 95 در شهرستان آمل خبر داد: به گزارش روابط عمومي جهاد آمل،مدير جهاد کشاورزي گفت: ميزان جذب خط اعتباري مکانيزاسيون در شهرستان آمل 48 درصد از...

نوشته شده در : ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

بيش از 150 تراکتور در شهرستان آمل پلاک گذاري شد
سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي آمل همزمان با بازديد خبر پلاک گذاري بيش از 150 دستگاه تراکتور را داد: به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل ، سيد حسين اسلامي گفت: شهرستان آمل داراي 1050 دستگاه تراکتور براي فعاليت...

نوشته شده در : ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

گردهمايي بزرگ زنان روستايي در هفتمين روز گراميداشت دهه فجر
اسلامي مدير جهاد کشاورزي آمل ، از گردهمايي بزرگ زنان روستايي با حضور بيش از 200 نفر از زنان روستايي در هفتمين روز از دهه فجر خبر داد: به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي سيد حسين اسلامي طي گفتگويي اظهار داشت، حاج آقا حيدري...

نوشته شده در : ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

آموزش 4 روزه زنان روستايي با موضوع پرورش قارچ خوراکي
سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي آمل از اموزش 4 روزه پرورش و توليد قارچ خوراکي در روستاي زوارک دشت سر خبر داد. به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل سيد حسين اسلامي طي گفتگويي اظهار کرد: قارچ ها ترکيب غني از پروتئين...

نوشته شده در : ۱۶ بهمن ۱۳۹۵

افتتاح نمايشگاه دستاوردهاي دولت تدبير و اميد
سيد حسين اسلامي در دومين روز از هفته مبارکه دهه فجر انقلاب اسلامي از افتتاح نمايشگاه دستاوردهاي دولت تدبير و اميد خبر داد: به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل سيد حسين اسلامي در راستاي ارائه دستاوردهاي دولت تدبير و...

نوشته شده در : ۱۴ بهمن ۱۳۹۵

پيش بيني برداشت 800 تني کلزا در شهرستان آمل
سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي آمل از پيش بيني برداشت 800 تني کلزا در سال زراعي 69-95 خبر داد به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل سيد حسين اسلامي گفت در سال زراعي 96-95 سطح کلزاي شهرستان آمل بعد از برداشت برنج 410 هکتار مي...

نوشته شده در : ۹ بهمن ۱۳۹۵
امروز :

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶

الثلاثاء ۱ ربيع الاول ۱۴۳۹

Tuesday 21 November 2017

مبدا تاريخ هجري قمري(هجرت پيامبر اکرم(ص) ازمکه به مدينه)
آخرين بروزرساني :

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي آمل
طلوع آفتاب : ۶ : ۴۳ : ۲۷
اذان صبح : ۵ : ۱۳ : ۳۰
اذان ظهر: ۱۱ : ۴۶ : ۱۲
غروب آفتاب : ۱۶ : ۴۸ : ۳۸
اذان مغرب : ۱۷ : ۰۷ : ۲۲
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۸۰۸۶۷
كل بازديدكنندگان : ۷۰۶۱۷
نمايش هاي امروز : ۲۶۱۱
بازديد هاي امروز : ۲۵۲۷
افراد آنلاين : ۴۲۸

N

Powered By DLAB-SG 3.1 , Operated By Data Computer Amol - All Rights Reserved / Best View @ 1024 * 768 Or Higher Resolutions