حضرت امام خمینی رحمه الله: روز عيد غدير روزي است كه پيامبر اكرم (ص) طبقه حكومت را معين فرمودند و الگوي حكومت اسلامي را تا آخر تعيين فرمودند."صحيفه نور ج۳ ص ۱۹۷"
جهاد کشاورزي - اخبار

صفحه : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , ۴۴ , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80

بازديد آقاي نصيري بخشدار مرکزي از مرکز جهاد کشاورزي روبار آمل
آقاي نصيري بخشدار بخش مرکزي شهرستان آمل صبح روز چهار شنبه يازدهم تير ما سال جاري از مرکز جهاد کشاورزي رودبار آمل بازديد بعمل آوردند . ايشان ضمن حضور در محل اين مرکز با آقاي مهندس حسيني رئيس و کارشنا سان اين مرکز گفتگو...

نوشته شده در : ۱۴ تير ۱۳۹۳

قلع و قمع 14 فقره ساخت و ساز هاي غيرمجاز در اراضي کشاورزي در شهرستان آمل
                                           درراستاي حفظ و صيانت از بستر توليدات کشاورزي صورت گرفت ...

نوشته شده در : ۱۱ تير ۱۳۹۳

8695 هکتار از اراضي شاليزاري شهرستان آمل تحت پوشش بيمه محصولات برنج قرار گرفت
با همت و تلاش اداره توليدات گياهي ، آموزش و ترويج مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل ، کارشناسان مراکز جهاد کشاورزي تابعه ، دهياران و شوراهاي اسلامي و بيمه گذار ، سطح بيمه محصولات زراعي برنج شهرستان آمل در سال زراعي جاري به...

نوشته شده در : ۹ تير ۱۳۹۳

گلاب گيري گل محمدي در روستاي زيار شهرستان آمل
گلاب گيري گل محمدي با حضور مسئولين استان ، شهرستان و بخش لاريجان براي اولين بار در شهرستان آمل آغاز شد.  اين مراسم در روز 5شنبه پنجم تيرماه 1393 با حضور آقايان مهندس شهيدي فر معاون توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزي...

نوشته شده در : ۸ تير ۱۳۹۳

بازديد مسئولين استاني ،شهرستاني و بخش لاريجان از گلخانه گل ليليوم روستاي لاسم شهرستان آمل
آقاي مهندس شهيدي فر معاون رئيس سازمان جهاد کشاورزي مازندران در توليدات گياهي ومهندس اميني مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل و فضلي بخشدار بخش لاريجان و کارشناسان همراه از توليد پيازچه و پرورش گل زينتي ليليوم  آقاي لرني...

نوشته شده در : ۸ تير ۱۳۹۳

گزارش تصويري گلاب گيري گل محمدي روستاي زيار شهرستان آمل با حضور مهندس شهيدي فر معاون توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزي مازندران و مهندس امي
مراسم چيدن گل محمدي و گلاب گيري گل محمدي در روستاي زيار شهرستان آمل با حضور مسئولين استاني و شهرستاي و بخش لاريجان                    روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل

نوشته شده در : ۸ تير ۱۳۹۳

روز مزرعه برنج در موسسه تحقيقات برنج آمل
روز مزرعه برنج در موسسه تحقيقات برنج آمل با حضور کارشناسان مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل و آن موسسه          روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل

نوشته شده در : ۸ تير ۱۳۹۳

رهاسازي زنبور تريکوگراما در سطح 1200 هکتار از اراضي شاليزاري دهستان پايين خيابان ليتکوه شهرستان آمل
عمليات رهاسازي زنبورتريکوگراما در سطح 1200 هکتار در زمين­هاي شاليزاري دهستان پايين خيابان ليتکوه شهرستان آمل براي مبارزه با کرم ساقه خوار برنج انجام  شد. بمنظور تهيه محصولات سالم و حفظ محيط زيست در راستاي کاهش مصرف...

نوشته شده در : ۸ تير ۱۳۹۳

برگزاري 12 دوره کلاس آموزشي با موضوع کاهش مصرف سموم و مبارزه بيولوژيکي با آفات کشاورزي در شهرستان آمل .
به منظور ارتقاء سطح علمي و دانش کشاورزان روستاهاي تحت پوشش شهرستان آمل 12 دوره آموزشي با موضوع کاهش مصرف سموم کشاورزي و مبارزه بيولوژيکي عليه آفات و بيماريهاي برنج و توليد محصول سالم و ارگانيک در روستاهاي تحت پوشش مراکز...

نوشته شده در : ۷ تير ۱۳۹۳

برگزاري کلاس آموزش کاربردي مهارتي با موضوع شناخت آفات و بيماريهاي مرکبات در شهرستان آمل
در راستاي ارتقاء سطح علمي ، کاربردي و مهارتي باغداران شهرستان آمل يکدوره کلاس آموزشي سه روزه با موضوع شناخت آفات و بيماريهاي باغي مرکبات و راههاي مبارزه شيميايي و بيولوژيکي آن در شهرستان آمل برگزار گرديد . اين دوره...

نوشته شده در : ۷ تير ۱۳۹۳

رهاسازي زنبور تريکوگراما در سطح 908 هکتار از اراضي شاليزاري شهرستان آمل
عمليات رهاسازي زنبورتريکوگراما در سطح 908 هکتار در زمين­هاي شاليزاري دهستان هراز پي جنوبي از حوزه مرکز جهاد کشاورزي رودبار شهرستان آمل براي مبارزه با کرم ساقه خوار برنج انجام شد. بمنظور تهيه محصولات سالم و حفظ محيط زيست...

نوشته شده در : ۳ تير ۱۳۹۳

پايان عمليات نشاء کاري برنج در سطح 38928 هکتاردراراضي شاليزاري شهرستان آمل
عمليات نشاء کاري برنج در سطح 38928 هکتار از اراضي شاليزاري شهرستان آمل به پايان رسيد ؛  اين در حالي است که زمان برداشت اولين نشاي برنج در شهرستان آمل نيز نزديک (12 تا 15 ماه تير ) مي باشد . بر اساس همين گزارش : سطح زير کشت ارقام...

نوشته شده در : ۲ تير ۱۳۹۳

گزارش تصويري گردهمايي معاونين اداري و مالي سازمان جهاد کشاورزي مازندران و شهرستان ها
گزارش تصويري گردهمايي معاونين  اداري و مالي سازمان جهاد کشاورزي مازندران  و شهرستان ها درمديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل :   روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل   

نوشته شده در : ۲ تير ۱۳۹۳

گزارش بازديد آقاي مهندس اميني مدير جهاد کشاورزي آمل و آقاي فضلي بخشدار لاريجان از گلخانه برادران لرني در ورامين .
آقاي مهندس اميني مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل با چند نفر از همکاران باتفاق آقاي فضلي بخشدار بخش لاريجان در روز 5 شنبه 29 خرداد از گلخانه گل و گياه زينتي آقايان لرني و سلطاني در شهرستان ورامين بازديد بعمل آوردند . گلخانه...

نوشته شده در : ۱ تير ۱۳۹۳

کشت بيش از 45 هکتارسبزي و صيفي در منطقه کوهستاني لاريجان
در سال جاري بيش از 45 هکتار از زمين هاي کشاورزي منطقه کوهستاني لاريجان زير کشت انواع سبزي و صيفي قرار گرفت . بر اساس همين گزارش : آقاي مهندس علي پاشاآخا کارشناس مسئول مرکز جهاد کشاورزي بائيجان لاريجان با بيان مطلب فوق تصريح...

نوشته شده در : ۱ تير ۱۳۹۳

21 نفر از دامداران شهرستان آمل با شرکت در يکدوره آموزشي با مشخصه هاي بيماري دام و راههاي انتقال آن آشنا شدند .
در راستاي ارتقاء سطح علمي و مهارتي دامداران شهرستان آمل ، يکدوره کلاس آموزرشي ، ترويجي در قالب سينما سيار با موضوع بيماري لمپي اسکين (بيماري پوستي و ويروسي گاو )در محل مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل برگزار گرديد ....

نوشته شده در : ۱ تير ۱۳۹۳

رها سازي زنبور تريکوگراما و مبارزه بيولوژيک بر عليه آفت ساقه خوار برنج در شاليزاريهاي شهرستان آمل
رها سازي زنبور تريکوگراما و مبارزه بيولوژيک بر عليه آفت ساقه خوار برنج در شاليزاريهاي شهرستان آمل در راستاي مبارزه بيولوژيک بر عليه آفت ساقه خوار برنج در سطوح اراضي شاليزاري تحت پوشش مرکز جهاد کشاورزي شهيد دعاگو (رئيس...

نوشته شده در : ۳۱ خرداد ۱۳۹۳

گزارش برگزاري دو دوره کلاس آموزش مديريت تغذيه گياه برنج در شهرستان آمل
     در راستاي افزايش سطح دانش و آگاهي بهره برداران شاليکار منطقه تحت پوشش مرکز جهاد کشاورزي دهستان دابوي جنوبي (رئيس آباد)، دو دوره کلاس آموزش مديريت تغذيه گياه برنج از تاريخ: 17/3/93 الي 19/3/93 و 20/3/93 الي 22/3/93 در محل...

نوشته شده در : ۳۱ خرداد ۱۳۹۳

در مديريت جهادي بايد هدف گذاريها مطلوب باشد.
هفته جهاد کشاورزي با شعار، کشاورزي بستر سلامت و امنيت غذايي گرامي­ باد.                                                      ...

نوشته شده در : ۲۸ خرداد ۱۳۹۳

اهداي گل به بيماران بيمارستان امام رضا ع شهرستان آمل در هفتمين روز جهاد کشاورزي
اهداي گل به بيماران بيمارستان امام رضا  ع  شهرستان آمل در هفتمين روز جهاد کشاورزي در هفتمين و آخرين روز از هفته گراميداشت جهاد کشاورزي ،آقاي مهندس اميني و جمعي از همکاران  با حضور در بيمارستان امام رضا عليه...

نوشته شده در : ۲۷ خرداد ۱۳۹۳
آخرين بروزرساني :

شنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۷  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي آمل
طلوع آفتاب : ۵ : ۴۹ : ۳۱
اذان صبح : ۴ : ۲۳ : ۲۱
اذان ظهر: ۱۱ : ۵۲ : ۳۰
غروب آفتاب : ۱۷ : ۵۴ : ۵۵
اذان مغرب : ۱۸ : ۱۲ : ۰۸
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۹۰۳۷۱۳
كل بازديدكنندگان : ۶۵۱۰۳۲
نمايش هاي امروز : ۴۲۵
بازديد هاي امروز : ۴۲۵
افراد آنلاين : ۸۱

N

Powered By DLAB-SG 3.1 , Operated By Data Computer Amol - All Rights Reserved / Best View @ 1024 * 768 Or Higher Resolutions