امام باقر(ع) فرمود: اسلام بر پنج پايه استوار شده است: نماز، زکات، روزه، حج و ولايت و به هيچ چيز به اندازه آنچه در روز غدير به ولايت تاکيد شده، ندا نشده است.
جهاد کشاورزي - اخبار

صفحه : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , ۴۸ , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79

کلاس آموزشي، توجيهي بيمه دام در شهرستان آمل –مرکز جهاد کشاورزي رودبار
بمنظورآشنايي دامداران شهرستان آمل از مزاياي بيمه دامي يکدوره کلاس آموزشي ، توجيهي در شهرستان آمل برگزار گرديد. اين کلاس آموزشي ، توجيهي با شرکت بيش از 30 نفر از دامداران دهستان هرازپي تحت حوزه مرکز جهاد کشاورزي رودبار...

نوشته شده در : ۲۴ اسفند ۱۳۹۲

صدور 18 فقره پروانه بهره برداري کوچک روستايي در شهرستان آمل در سال 1392
22 اسفند روز بزرگداشت شهداء و ايثارگران گرامي باد صدور 18 پروانه دامداري کوچک روستايي با ظرفيت 755 رأس دام در شهرستان آمل . مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل در طي سال 1392،  18 فقره پروانه بهره برداري دامداري کوچک روستايي ...

نوشته شده در : ۲۴ اسفند ۱۳۹۲

اجراي پروژه توسعه مشارکتي فناوري PTD يکي از وظايف مهم آموزشي، ترويجي مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل مي باشد .
  اجراي پروژه توسعه مشارکتي فناوري PTD يکي از وظايف مهم آموزشي، ترويجي مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل  مي باشد . حسب اهميت موضوع آموزش ترويجي، مهارتي، خصوصاً آموزش هاي مشارکتي و جمعي، آقاي مهندس اميني با اتفاق...

نوشته شده در : ۲۴ اسفند ۱۳۹۲

آخرين جلسه شوراي هماهنگي مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل در سال 1392

نوشته شده در : ۲۴ اسفند ۱۳۹۲

ديدار مهندس اميني مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل و همراهان از خانواده محترم شهيد احسان طاهري
گزارش تصويري ديدار مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل و همراهان با خانواده محترم شهيد احسان طاهري آقاي مهندس اميني مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل با اتفاق چند نفر از همکاران از خانواده محترم شهيد احسان طاهري ديدار کدند . اين...

نوشته شده در : ۲۲ اسفند ۱۳۹۲

تخصيص 40340کيلوگرم بذر گواهي شده شلتوک پرمحصول برنج براي کشت در شاليزارهاي شهرستان آمل
22 اسفند روز بزرگداشت شهداء و ايثارگران گرامي باد تخصيص 40340کيلوگرم بذر گواهي شده شلتوک پرمحصول برنج براي کشت در شاليزارهاي شهرستان آمل در سال زراعي 93-92 بيش از 40 هزار و 340 کيلوگرم انواع بذر گواهي شده شلتوک پرمحصول برنج براي...

نوشته شده در : ۲۱ اسفند ۱۳۹۲

برگزاري يکدوره کلاس آموزش ترويجي و مهارتي پرواربندي گوساله در شهرستان آمل
                 22 اسفند روز بزرگداشت شهداء و ايثارگران گرامي باد                 برگزاري يکدوره کلاس آموزش ترويجي و مهارتي پرواربندي گوساله در...

نوشته شده در : ۲۱ اسفند ۱۳۹۲

تشکيل کارگاه آموزشي حفاظت و صيانت از منابع طبيعي ويژه دهياران و شوراي اسلامي شهرستان آمل
دراجراي برنامه هاي پيش بيني شده هفته منابع طبيعي و مصوبات اين ستاد ، کارگاه آموزشي با موضوع حفاظت و صيانت از منابع طبيعي و جلوگيري از ساخت و ساز هاي غير مجاز و جلوگيري از تغيير کاربري اراضي کشاورزي، در شهرستان آمل برگزار...

نوشته شده در : ۱۹ اسفند ۱۳۹۲

تشکيل کارگاه آموزشي مرتعداري در جهاد کشاورزي شهرستان آمل
   تشکيل کارگاه آموزشي مرتعداران شهرستان آمل در محل مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل  دراجراي برنامه هاي پيش بيني شده هفته منابع طبيعي، کارگاه آموزشي مرتعداران شهرستان آمل در محل مديريت جهاد کشاورزي تشکيل...

نوشته شده در : ۱۹ اسفند ۱۳۹۲

خزانه گيري و بذر پاشي بيش از 2350 هکتار از اراضي شاليزاري شهرستان آمل
          تسريع در عمليات شخم وشيار،آب تخت و خزانه گيري در اراضي شاليزاري شهرستان آمل                 14150   هکتار از اراضي شاليزاري شهرستان آمل شخم و شيار شد عمليات...

نوشته شده در : ۱۸ اسفند ۱۳۹۲

هواي پاک ، با کاشتن يک نهال توسط هـــــــــر ايراني
هواي پاک ، با کاشتن يک نهال توسط هـــــــــر ايراني در دومين روز از هفته منابع طبيعي و جنگل مراسم باشکوهي در منطقه  جنگلي  رزه که و در کنار مرقد مطهر امام زادگان 18 تن برگزار گرديد. اين مراسم با حضور امام جمعه شهرستان...

نوشته شده در : ۱۵ اسفند ۱۳۹۲

گزارش تصويري ديدار مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل و همراهان از حوزه اداري وکارگري سپاه ناحيه آمل
ديدار آقاي مهندس اميني مديرجهاد کشاورزي شهرستان آمل و شوراي پايگاه اين مديريت ازفرمانده جديد حوزه اداري و کارگري سپاه ناحيه شهرستان آمل آقاي مهندس اميني مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل با اتفاق فرمانده و شوراي پايگاه...

نوشته شده در : ۱۴ اسفند ۱۳۹۲

مراسم اولين روز از هفته منابع طبيعي و جنگل سال 1392 شهرستان آمل
در اولين روز از هفته منابع طبيعي و جنگل مراسم با شکوهي در روستاي مرزانکلا از توابع بخش امام زاده عبدالله آمل  برگزار گرديد . اين مراسم با شکوه با حضور مسئولين شهرستان و بخش ومردم منطقه  در دبيرستان روستاي مرزانکلا و...

نوشته شده در : ۱۴ اسفند ۱۳۹۲

منابع طبيعي با مردم --- براي مردم
حضرت رسول اکرم  صلي الله عليه و آله من اگر نهالي در دست داشته باشم و وقت نماز رسيده باشد ترجيح مي دهم اول نهال بکارم ، بعد نماز بگزارم . امام جعفر صادق عليه السلام درخت براي انسان آفريد ،پس انسان مکلف است به کاشتن درخت...

نوشته شده در : ۱۴ اسفند ۱۳۹۲

بيش از 35 نفر از کشاورزان آملي، اصول فني کاشت ،داشت و برداشت برنج را فرا گرفتند
بيش از 35 نفر از کشاورزان آملي با شرکت در يکدوره کلاس آموزشي فني، مهارتي اصول فني کاشت، داشت و برداشت زراعت برنج را فرا گرفتند . به منظور آشنايي کشاورزان برنج کار با اصول فني کشاورزي، يکدوره کلاس کوتاه مدت آموزشي با موضوع...

نوشته شده در : ۱۴ اسفند ۱۳۹۲

ده هزار هکتار کشت مکانيزه برنج سهميه ابلاغي شهرستان آمل در سال زراعي 93-92
ده هزار هکتار کشت مکانيزه برنج سهميه ابلاغي شهرستان آمل در سال زراعي 93-92 در راستاي اجراي طرح افزايش توليد برنج، سهميه تخصيصي برنج  شهرستان آمل در کشت ارقام پرمحصول برنج در سال زراعي 93- 92 ،   18 هزار و 120 هکتار مي باشد...

نوشته شده در : ۱۳ اسفند ۱۳۹۲

تشديد عمليات دهگردشي در ايام تعطيلات نوروزي در شهرستان آمل
تشديد عمليات دهگردشي در ايام تعطيلات نوروزي در شهرستان آمل به منظور جلوگيري از هرگونه ساخت و سازهاي غيرقانوني در اراضي کشاورزي و باغي عمليات دهگردشي در ايام تعطيلات نوروزي تشديد مي شود . آقاي مهندس اميني مدير جهاد...

نوشته شده در : ۱۲ اسفند ۱۳۹۲

اهميت و ضرورت توجه به بيمه محصولات کشاورزي
بيمه کشاورزي نوعي بيمه اي است که به موجب آن محصولات کشاورزي در مقابل مخاطرات جوي مانند تگرگ ، طوفان، سيل، صاعقه، يخبندان و گرمازدگي و بيماري هاي نباتي و حوادثي مانند آتش سوزي مورد پوشش قرار مي گيرند و خسارت مالي وارد ه به...

نوشته شده در : ۱۱ اسفند ۱۳۹۲

تسريع در عمليات شخم وشيار،آب تخت و خزانه گيري در اراضي شاليزاري شهرستان آمل
                9342 هکتار از اراضي شاليزاري شهرستان آمل شخم و شيار شد عمليات شخم و شيارو آب تخت در اراضي کشاورزي شهرستان آمل در سطح 38928 هکتار شدت گرفت وبه بيش از9342 هکتار(24 درصد ) رسيد.  با...

نوشته شده در : ۱۰ اسفند ۱۳۹۲

بازنشسته شدن 10 نفر از کارکنان جهاد کشاورزي شهرستان آمل در سال 1392
در سال 1329،  10 نفر از کارکنان مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل پس از 30 سال خدمت صادقانه به افتخار بازنشستگي نائل آمدند . اين افراد که عموماً از کارکنان جهاد سازندگي سابق بوده اند در طي سال 92 بازنشسته و همکاري خود را پس از...

نوشته شده در : ۱۰ اسفند ۱۳۹۲
امروز :

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶

الخميس ۳ ربيع الاول ۱۴۳۹

Thursday 23 November 2017

آخرين بروزرساني :

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي آمل
طلوع آفتاب : ۶ : ۴۵ : ۲۷
اذان صبح : ۵ : ۱۵ : ۱۴
اذان ظهر: ۱۱ : ۴۶ : ۴۴
غروب آفتاب : ۱۶ : ۴۷ : ۴۲
اذان مغرب : ۱۷ : ۰۶ : ۳۱
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۸۵۰۶۹
كل بازديدكنندگان : ۷۴۳۵۷
نمايش هاي امروز : ۱۳۳۴
بازديد هاي امروز : ۱۱۲۶
افراد آنلاين : ۱۷۴

N

Powered By DLAB-SG 3.1 , Operated By Data Computer Amol - All Rights Reserved / Best View @ 1024 * 768 Or Higher Resolutions