رهبر معظم انقلاب: عید غدیر هم سنت ملی ماست؛ چون ملت ما دارای این عقیده و این محتوا و این هویت در ذهن خودش هست.
جهاد کشاورزي - اخبار

صفحه : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , ۴۹ , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83

کانون يابي ملخ در سطح بيش از 500 هکتار در منطقه کوهستاني لاريجان آمل
کانون يابي ملخ در سطح بيش از 500 هکتار در منطقه کوهستاني لاريجان آمل بمنظور مبارزه جدي با هجوم ملخ ها در مزارع کشاورزي و منابع طبيعي منطقه کوهستاني لاريجان آمل و جلوگيري از هرگونه خسارات ناشي از آن عمليات شناسايي و کانون...

نوشته شده در : ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۳

بيمه زراعت برنج در بيش از 4048 هکتار از اراضي شاليزاري شهرستان آمل
بيمه زراعت برنج در بيش از 4048 هکتار از اراضي شاليزاري شهرستان آمل مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل با تشکيل ستاد بيمه محصولات کشاورزي و بمنظور انجام بيمه زراعت برنج با همکاري و هماهنگي همه جانبه با شرکت بيمه گر و دهياران و...

نوشته شده در : ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۳

کشت محصول برنج سالم بدون استفاده از هرگونه سموم کشاورزي در شهرستان آمل
کشت محصول برنج عاري از هرگونه آلودگي به سموم کشاورزي در بيش از 100 هکتار از اراضي شاليزاري شهرستان آمل با نظارت کارشناسان حفظ نباتات مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل در حال اجراء مي باشد . جهت توليد محصول سالم در سطح 100...

نوشته شده در : ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۳

رهاسازي زنبور تريکوگراما در 3500 هکتار از اراضي شاليزاري آمل
در راستاي مبارزه بيولوژيک با افت کرم ساقه خوار برنج، انجام عمليات رها سازي با استفاده از زنبور تريکوگراما در سطح 3500 هکتار از اراضي شاليزاري شهرستان آمل در نسل اول مبارزه با اين آفت ( کرم ساقه خوار برنج ) با مصرف 350 هزار عدد...

نوشته شده در : ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۳

برگزاري اولين جلسه کميته عفاف و حجاب در مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل
اولين جلسه کميته عفاف و حجاب در سال 1393 با عنوان صيانت از ارزشهاي ديني با حضور کليه خواهران همکار در مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل برگزار گرديد . در سال منتصب به اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي و به منظور صيانت...

نوشته شده در : ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۳

فرخنده ميلاد مظهر عدالت و شجاعت و سخاوت حضرت علي عليه السلام مبارک باد
گزارش تصويري مراسم جشن ميلاد مظهر علم و عزت و عدالت و سخاوت و شجاعت ، اسدالله االغالب ، علـــــــي بن ابيطالب  حضرت علــــي عليه السلام  در مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل .             روابط عمومي جهاد...

نوشته شده در : ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۳

اجراي عمليات 1500 متر لاينينگ کانال آب کشاورزي در اراضي شاليزاري شهرستان آمل
در راستاي تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري شهرستان آمل و به منظور کاهش هدر رفت آب و استفاده بهينه از آب کشاورزي، قريب به 1500 متر از کانالهاي آب کشاورزي شهرستان آمل در اجراي عمليات لاينينگ قرار گرفت و به بهره برداري رسيد . بر...

نوشته شده در : ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۳

قلع و قمع بناهاي غيرمجاز در اراضي کشاورزي در شهرستان آمل
             دررستاي حفظ و صيانت از بستر توليدات کشاورزي صورت گرفت ...

نوشته شده در : ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۳

برگزاري اولين جلسه شوراي فرهنگي با موضوع هم انديشي صيانت از حريم امنيت عمومي در جهاد کشاورزي شهرستان آمل
در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري و شعار امسال (اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي) اولين جلسه شوراي فرهنگي سال 1393 مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل با موضوع هم انديشي صيانت از حريم امنيت عمومي و فرهنگ جهادي...

نوشته شده در : ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۳

تسطيح، تجهيز و نوسازي سه هکتار از زمين شاليزاري شهرستان آمل
در راستاي سياست هاي کاري وزارت جهاد کشاورزي و به منظور کاهش هزينه توليد و افزايش درآمد کشاورزان، 3 هکتار از اراضي سنتي زمين شاليزاري شهرستان آمل واقع در روستاي فيروزکلاي دشت سر تسطيح ، تجهيز و نوسازي شده است . بر اساس همين...

نوشته شده در : ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۳

سطح نشاء کاري در شهرستان آمل به 29800 هکتار رسيده است
عمليات شخم و شياروآب تخت در اراضي شاليزاري شهرستان آمل به بيش از38600 هکتار(99/1 درصد ) رسيد. بر اساس همين گزارش : کشاورزان سخت کوش آملي عمليات شخم و شيار در اراضي شاليزاري شهرستان را با قوت ادامه ميدهندوتابه امروزبه بيش از38600...

نوشته شده در : ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۳

معرفي 5 نفر از عاملين فروشندگي سموم کشاورزي متخلف به اداره تعزيرات در شهرستان آمل
معرفي 5 نفر از عاملين فروشندگي سموم کشاورزي متخلف به اداره تعزيرات در شهرستان آمل در راستاي اجراي نظارت بر امر فروشندگان سموم کشاورزي شهرستان آمل ، اکيپي از کارشناسان مديريت جهاد کشاورزي ، اداره بازرگاني و تعزيرات و...

نوشته شده در : ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۳

برگزاري کلاس آموزشي با موضوع شناخنت آفات و بيماريها ي گياهان ريشه در لاريجان آمل
بيش از 47 نفر از باغداران کوهستاني منطقه لاريجان آمل با شرکت در يکدوره کلاس آموزشي ، مهارتي مبارزه با آفات و بيماريهاي گياهي سياه ريشه را فرا گرفتند . بمنظور ارتقاء سطح علمي ، مهارتي و کاربدي باغداران شهرستان آمل يکدوره...

نوشته شده در : ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۳

پيش بيني توليد بيش از200 تن ميوه توت فرنگي در باغات توت فرنگي شهرستان آمل
پيش بيني مي شود امسال بيش از 200 تن ميوه توت فرنگي از باغات توت فرنگي شهرستان آمل توليد و به بازار مصرف عرضه گردد. بر اساس همين گزارش : در سالجاري بيش از 22 هکتار از زمين هاي کشاورزي شهرستان آمل...

نوشته شده در : ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۳

بازديد مسئولين و کارگروه بخش کشاورزي آستاراخان روسيه و مسئولين سازمان جهاد کشاورزي مازنداران و شهرستان از گلخانه مدرن گل رز قلي زاده در آمل
بازديد مسئولين و کارگروه بخش کشاورزي آستاراخان روسيه و مسئولين سازمان جهاد کشاورزي مازنداران و شهرستان آمل  از گلخانه مدرن گل رز قلي زاده در آمل کارگروه کشاورزي آستاران خان روسيه با حضورمسئولين کشاورزي روسيه ،مهندس...

نوشته شده در : ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۳

بازديد استاندار ودو کارگروه کشاورزي و صنعت آستاراخان روسيه از شرکت کاله در آمل
استاندارو مسئولين و کارگروه بخش کشاورزي و صنعت  آستاراخان روسيه ، احساني معاون استاندار مازندران و همراهان استان مازندران، مهندس حيدرپوررئيس سازمان جهاد کشاورزي مازنداران و معاونين رسولي سرپرست فرمانداري ويژه...

نوشته شده در : ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۳

رهاسازي زنبور تريکوگراما در خزانه هاي برنج شهرستان آمل
رهاسازي زنبور تريکوگراما در خزانه هاي برنج شهرستان آمل در راستاي مبارزه بيولوژيک با افت کرم ساقه خوار برنج در سطح بيش از 1000 هکتار خزانه برنج شهرستان آمل زنبور تريکوگراما توزيع و نصب گرديد . بمنظور کاهش جمعيت آفت کرم ساقه...

نوشته شده در : ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳

پيش بيني اولين برداشت محصول کلزا در شهرستان آمل
پيش بيني مي شود : اولين برداشت محصول کلزا در شهرستان آمل در تاريخ 27/02/92 در روستاي سوته کلا از حوزه مرکز جهاد کشاورزي مرانده آمل و در سطح 3 هکتار از مزرعه آقاي مرتضي فرج پور انجام گيرد . بر اساس همين گزارش : امسال 1640 نفر از...

نوشته شده در : ۸ ارديبهشت ۱۳۹۳

ديدار مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل و همراهان با فرمانده جديد سپاه ناحيه آمل
آقاي مهندس اميني مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل ،حجت السلام حاج آقا داداشپور مسئول دفتر نماينگي ولي فقيه و جمعي از همکاران در روز يکشنبه هفتم ارديبهشت در محل سپاه ناحيه آمل با فرمانده جديد سپاه شهرستان آمل ديدار کردند...

نوشته شده در : ۸ ارديبهشت ۱۳۹۳

ديدار امام جمعه شهر دابو دشت آمل ازمرکز جهاد کشاورزي سورک شهرستان آمل
                              کشاورزي اساس و محور همه حرکتهاي اقتصادي...

نوشته شده در : ۷ ارديبهشت ۱۳۹۳
آخرين بروزرساني :

پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي آمل
طلوع آفتاب : ۶ : ۴۰ : ۴۶
اذان صبح : ۵ : ۱۴ : ۵۱
اذان ظهر: ۱۲ : ۱۳ : ۵۷
غروب آفتاب : ۱۷ : ۴۷ : ۳۹
اذان مغرب : ۱۸ : ۰۵ : ۱۲
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۱۲۵۱۵۶۸
كل بازديدكنندگان : ۹۳۶۲۵۷
نمايش هاي امروز : ۴۶۱
بازديد هاي امروز : ۴۵۴
افراد آنلاين : ۷۲

N

Powered By DLAB-SG 3.1 , Operated By Data Computer Amol - All Rights Reserved / Best View @ 1024 * 768 Or Higher Resolutions