حضرت امام خمینی رحمه الله: روز عيد غدير روزي است كه پيامبر اكرم (ص) طبقه حكومت را معين فرمودند و الگوي حكومت اسلامي را تا آخر تعيين فرمودند."صحيفه نور ج۳ ص ۱۹۷"
جهاد کشاورزي - اخبار

صفحه : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , ۵۹ , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79

قلع و قمع بناهاي غيرمجاز در اراضي کشاورزي شهرستان آمل
در راستاي تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربري اراضي کشاورزي و ضمن هماهنگي با دادستاني شهرستان آمل ، سومين مرحله قلع و قمع و تخريب ساخت و سازهاي غيرمجاز در اراضي کشاورزي شهرستان آمل انجام گرفت . اين قلع و قمع در روز سه شنبه 24/2/92...

نوشته شده در : ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۲

دومين مرحله اجراي ماده 8 قانون حفظ کاربري اراضي کشاورزي شهرستان آمل
دومين مرحله اجراي ماده 8 قانون حفظ کاربري اراضي کشاورزي شهرستان آمل در راستاي ماده 8 قانون حفظ کاربري اراضي کشاورزي و اجراي حکم دادستاني شهرستان آمل، دومين مرحله از عمليات اجراي قطع برق بناهاي غيرمجاز مسکوني وتجاري...

نوشته شده در : ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۲

کشت مکانيزه برنج در بيش از 4000 هکتار از اراضي شاليزاري شهرستان آمل
  کشت مکانيزه برنج در بيش از 4000 هکتار از اراضي شاليزاري شهرستان آمل  بيش از 4 هزار هکتار از اراضي شاليزاري شهرستان آمل به روش ماشيني (مکانيزه) عمليات نشاء کاري انجام گرفت و پيش بيني مي شود تا پايان عمليات نشاء در سال...

نوشته شده در : ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۲

سيکل زندگي و فعاليت حشرات در زمان گلدهي و نقش آن در کاهش محصولات باغي
سيکل زندگي و فعاليت حشرات در زمان گلدهي و نقش آن در کاهش محصولات باغي بمنظور ارتقاء سطح علمي و کاربردي کارشناسان ناظر گياهپزشکي و جمعي از باغداران حوزه مرکز جهاد کشاورزي رودبار يکدوره کلاس آموزشي تحت عنوان زيست شناسي...

نوشته شده در : ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۲

کانون يابي آفت ملخ در مزارع کشاورزي و مراتع کوهستاني لاريجان آمل
کانون يابي آفت ملخ در مزارع کشاورزي و مراتع کوهستاني لاريجان آمل  بيش از 600 هکتار از اراضي کشاورزي و مراتع کوهستاني لاريجان آمل از هجوم ملخ ها کانون يابي شد. از تاريخ 8/1/92 الي 14/2/92 بيش از 600 هکتار از زمين هاي کوهستاني...

نوشته شده در : ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۲

قطع برق 8 باب بناهاي غيرمجاز در اراضي کشاورزي شهرستان آمل
قطع برق 8 باب بناهاي غيرمجاز در اراضي کشاورزي شهرستان آمل پس از شناسايي بناهاي غيرمجاز دراراضي کشاورزي توسط اکيپ هاي اعزامي مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل و ضمن هماهنگي با دادستاني محترم شهرستان در راستاي اجراي ماده 8...

نوشته شده در : ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۲

دومين مرحله ازقلع و قمع بناهاي غيرمجاز در اراضي کشاورزي شهرستان آمل در سال 92
  دومين مرحله ازقلع و قمع بناهاي غيرمجاز در اراضي کشاورزي شهرستان آمل در سال 92 در راستاي اجراي تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربري اراضي کشاورزي، دومين مرحله از عمليات قلع و قمع و تخريب ساخت و سازهاي غيرمجاز در اراضي...

نوشته شده در : ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۲

اولين برداشت کلزا در سطح 2/1 هکتار در شهرستان آمل آغاز شد.
  آغاز برداشت کلزا در شهرستان آمل اولين برداشت کلزا در سطح 2/1 هکتار در شهرستان آمل آغاز شد.  اولين برداشت کلزا در سطح 2/1 هکتار در روستاي سورک از حوزه مرکز جهاد کشاورزي سورک در مزرعه آقاي محمد علي چنگيزي آغاز شد. سطح...

نوشته شده در : ۹ ارديبهشت ۱۳۹۲

قلع و قمع بناهاي غيرمجاز در اراضي کشاورزي در شهرستان آمل
قلع و قمع بناهاي غيرمجاز در اراضي کشاورزي در شهرستان آمل   در اجراي حکم قلع و قمع و در راستاي تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربري اراضي کشاورزي 10 مورد اعياني در حال احداث 3 مورد ديوارکشي در اراضي کشاورزي شهرستان آمل تخريب...

نوشته شده در : ۶ ارديبهشت ۱۳۹۲

فعاليت 463 واحد گلخانه گل هاي زينتي در شهرستان آمل
فعاليت 463 واحد گلخانه گل هاي زينتي در شهرستان آمل 463 واحد گلخانه توليد گلهاي زينتي و دارويي در شهرستان آمل فعال و قريب به 55 ميليون انواع گل هاي زينتي به ارزش 550 ميليارد ريال توليد و براي مصرف داخلي و کشورهاي هدف به فروش مي...

نوشته شده در : ۶ ارديبهشت ۱۳۹۲

کلاس آموزشي مهارتي با عنوان استفاده بهينه از منابع آبي و نهاده هاي کشاورزي در آمل
کلاس آموزشي مهارتي با عنوان استفاده بهينه از منابع آبي و نهاده هاي کشاورزي در آمل در راستاي ارتقاء سطح علمي ، مهارتي و بهره وري از منابع آبي و استفاده بهينه از       نهاده هاي  کشاورزي يکدوره کلاس آموزشي...

نوشته شده در : ۶ ارديبهشت ۱۳۹۲

2455 هکتار از زمينهاي کشاورزي شهرستان آمل زير کشت باقلا قرار دارد
سطح کشت باقلا در شهرستان آمل   2455 هکتار از زمينهاي کشاورزي شهرستان آمل زير کشت باقلا قرار دارد نظر به شرايط مناسب آب و هوايي سال زراعي و همت و تلاش کشاورزان سخت کوش شهرستان آمل ، سطح زير کشت باقلا در شهرستان با 505 هکتار...

نوشته شده در : ۲ ارديبهشت ۱۳۹۲

بکارگيري نيروهاي طرح بسيج سازندگي در بخش کشاورزي شهرستان آمل
بکارگيري نيروهاي طرح بسيج سازندگي در بخش کشاورزي شهرستان آمل 30 نفر از نيروهاي جوان ، علاقمند و با نشاط ، طي مراسمي با حضور آقايان مهندس اميني مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل ، مهندس يگانه از سپاه ناحيه آمل و مهندس حبيبي از...

نوشته شده در : ۱ ارديبهشت ۱۳۹۲

نشاء کاري بيش از 80 هکتار از زمين هاي شاليزاري حوزه مرکز جهاد کشاورزي رودبار آمل
نشاء کاري بيش از 80 هکتار از زمين هاي شاليزاري حوزه مرکز جهاد کشاورزي رودبار آمل مهندس سيد حسين حسيني کارشناس مسئول مرکز جهاد کشاورزي رود بار آمل طي گفتگويي با روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان اعلام کرد : تا کنون بيش از 80...

نوشته شده در : ۳۱ فروردين ۱۳۹۲

نشاء کاري بيش از 200 هکتار از زمين هاي شاليزاري حوزه مرکز جهاد کشاورزي سورک آمل
نشاء کاري بيش از 200 هکتار از زمين هاي شاليزاري حوزه مرکز جهاد کشاورزي سورک آمل آقاي مهندس علي اصغر رنجبر کارشناس مسئول مرکز جهاد کشاورزي سورک آمل طي گفتگويي با روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان اعلام کرد : تا کنون بيش از 200...

نوشته شده در : ۳۱ فروردين ۱۳۹۲

برگزاري کلاس آموزش شناخت علف هاي هرز مزارع برنج و نحوه مبارزه با آن در شهرستان آمل
  برگزاري کلاس آموزش شناخت علف هاي هرز مزارع برنج و نحوه مبارزه با آن  در شهرستان آمل   بمنظور شناخت انواع علف هاي هرز مزارع برنج و طرق مبارزه با آنها، يکدوره کلاس آموزشي ، مهارتي تحت عنوان شناخت علف هاي هرز در محل...

نوشته شده در : ۳۱ فروردين ۱۳۹۲

رهاسازي زنبور تريکوگراما در سطح 7500 هکتار از اراضي شاليزاري شهرستان آمل
  رهاسازي زنبور تريکوگراما در سطح 7500 هکتار از اراضي شاليزاري شهرستان آمل  عمليات اولين رهاسازي زنبورتريکوگراما در سطح 7500 هکتار در زمين­هاي شاليزاري شهرستان آمل براي مبارزه با کرم ساقه خوار برنج آغاز شد. بمنظور...

نوشته شده در : ۳۱ فروردين ۱۳۹۲

اصلاح نژاد دام سبک با روش لاپاراسکوپي با استفاده از اسپرم رومانف روسي در شهرستان آمل
  اصلاح نژاد دام سبک با روش لاپاراسکوپي با استفاده از اسپرم رومانف روسي در شهرستان آمل   در راستاي اصلاح نژاد دام سنگين و سبک در شهرستان آمل ، عمليات اصلاح نژاد دام سبک براي 800 راس گوسفند با انجام عمليات اسفنج گذاري و...

نوشته شده در : ۳۱ فروردين ۱۳۹۲

گزارش تصوصرص بازديد مهندي اميني مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل از اصلاح نژاد گوسفند به روش لاپاراسکوبي با تلقيح مصنوعي اسپرم نژاد سميتال با

نوشته شده در : ۲۶ فروردين ۱۳۹۲

گزارش تصويري بازديد آقاي مهندس اميني مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل از محل پرورش گل محمدي در منطقه هراز پي آمل
روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل

نوشته شده در : ۲۵ فروردين ۱۳۹۲
امروز :

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶

الثلاثاء ۱ ربيع الاول ۱۴۳۹

Tuesday 21 November 2017

مبدا تاريخ هجري قمري(هجرت پيامبر اکرم(ص) ازمکه به مدينه)
آخرين بروزرساني :

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي آمل
طلوع آفتاب : ۶ : ۴۳ : ۲۷
اذان صبح : ۵ : ۱۳ : ۳۰
اذان ظهر: ۱۱ : ۴۶ : ۱۲
غروب آفتاب : ۱۶ : ۴۸ : ۳۸
اذان مغرب : ۱۷ : ۰۷ : ۲۲
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۸۰۸۹۷
كل بازديدكنندگان : ۷۰۶۴۷
نمايش هاي امروز : ۲۶۴۱
بازديد هاي امروز : ۲۵۵۷
افراد آنلاين : ۴۰۲

N

Powered By DLAB-SG 3.1 , Operated By Data Computer Amol - All Rights Reserved / Best View @ 1024 * 768 Or Higher Resolutions