حضرت امام خمینی رحمه الله: روز عيد غدير روزي است كه پيامبر اكرم (ص) طبقه حكومت را معين فرمودند و الگوي حكومت اسلامي را تا آخر تعيين فرمودند."صحيفه نور ج۳ ص ۱۹۷"
جهاد کشاورزي - اخبار

صفحه : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , ۷ , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78

انجام کشت نشايي کلزا در اراضي دهستان دشت سر آمل
به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل، آقاي مهندس هادي باقري رئيس مرکز جهاد کشاورزي شهيد رنود دشت سر گفت: کار کشت نشايي کلزا به روش تنک کردن در برخي از اراضي کلزا کاري شده تحت پوشش در حال انجام مي باشد. آقاي مهندس...

نوشته شده در : ۱ آذر ۱۳۹۵

گردهمايي فروشندگان سموم کشاورزي دهستان پايين ليتکوه شهرستان آمل
بر اساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل آقاي مهندس صداقت رييس مرکز جها کشاورزي مرانده گفت: محيط زيست و طبيعت بايد براي همه موجودات زنده مکاني امن و بدون آلودگي باشد تا قلب تپنده طبيعت بدون هيچ عوارضي به فعاليت...

نوشته شده در : ۱ آذر ۱۳۹۵

تجهيز ونوسازي اراضي شاليزاري
بر اساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل آقاي مهندس سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي آمل گقت: تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري از اهداف عاليه دولت تدبير و اميد و سازمان جهاد کشاورزي مازندران و مديريت جهاد...

نوشته شده در : ۱ آذر ۱۳۹۵

بازديد مدير جهاد کشاورزي و هيئت همراه از مزارع کشت علوفه دهستان پايين خيابان ليتکوه شهرستان آمل
بسمه تعالي به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل اقاي مهندس سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل وهيئت همراه از مزارع کشت علوفه دهستان پايين خيابان ليتکوه شهرستان آمل بازديد بعمل آوردند  آقاي اسلامي در اين...

نوشته شده در : ۲۷ آبان ۱۳۹۵

بازديد مدير جهاد کشاورزي و هيئت همراه از مزارع کشت علوفه دهستان پايين خيابان ليتکوه شهرستان آمل
 

نوشته شده در : ۲۷ آبان ۱۳۹۵

اولين کشت نشايي کلزا با روش تنک کردن در اراضي زراعي دهستان پايين خيابان ليتکوه شهرستان آمل
با توجه به اهميت توسعه کشت کلزا و توجه خاص دولت تدبير و اميد و تاکيد سازمان جهاد کشاورزي مازندران، آقاي مهندس سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل گفت: اولين کشت نشايي به روش تنک کردن در اراضي زراعي براي اولين...

نوشته شده در : ۲۶ آبان ۱۳۹۵

بازديد مديرجهاد کشاورزي شهرستان آمل و بخشدار محترم دابودشت از مرکز جهاد کشاورزي رئيس آباد
آقاي مهندس عليزاده مسئول روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل خبر داد: آقاي مهندس سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل  و هيئت همراه به اتفاق آقاي حيدري بخشدار محترم دابودشت بمنظور بررسي مسائل و مشکلات...

نوشته شده در : ۲۶ آبان ۱۳۹۵

پيش بيني سطح کشت 2 هزار هکتاري کاهو در شهرستان آمل
به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل، آقاي مهندس  سيد حسين اسلامي  مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل گفت: کشاورزان سخت کوش شهرستان آمل همچون کشاورزان مازندراني، پس از برداشت کشت برنج، اقدام به کشت دوم از جمله...

نوشته شده در : ۲۶ آبان ۱۳۹۵

بازديد معاون فني و اجرايي مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل و هيئت همراه از مرکز جهاد کشاورزي دشت سر آمل
به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل، آقاي مهندس هادي باقري رئيس مرکز جهاد کشاورزي شهيد رنود دشت سر گفت: بمنظور بررسي مسائل و مشکلات، امور فني مربوط به زراعت کلزا و همچنين مبارزه با آفت مگس ميوه مديترانه اي...

نوشته شده در : ۲۶ آبان ۱۳۹۵

بررسي وضعيت کمي و کيفي زراعت کلزا در حوزه کاري مرکز جهاد کشاورزي شهيد رنود دشت سر آمل
بر اساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل آقاي مهندس هادي باقري  رئيس مرکز جهاد کشاورزي شهيد رنود دشت سر گفت: با حضور معاون فني و اجرايي مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل، رئيس اداره ترويج و کارشناسان توليدات...

نوشته شده در : ۲۶ آبان ۱۳۹۵

برداشت سويا بيش از 10 هکتار در شهرستان آمل
براساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل آقاي مهندس سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي آمل گفت: عمليات برداشت سويا از هفته دوم آبانماه در شهرستان آمل آغاز ولي با شرايط جوي و بارندگي ها برداشت به کندي صورت ميگيرد و خريد...

نوشته شده در : ۲۶ آبان ۱۳۹۵

جلسه ستاد صيانت امنيت عمومي، حقوق شهروندي، عفاف و حجاب مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل
در راستاي دعوت نامه شماره 2182 بتاريخ 20 آبانماه جلسه ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل روز 22 آبان ماه رأس ساعت مقرر در دفتر مديريت جهاد کشاورزي آمل با حضور اعضاء ستاد صيانت با...

نوشته شده در : ۲۶ آبان ۱۳۹۵

جلسه بررسي نحوه اجراي قانون حفظ کاربري اراضي در مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل
به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل، آقاي مهندس سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل گفت: جلسه هم انديشي نحو اجراي قانون حفظ کاربري اراضي  با حضور دکتر حشمتي معاون دادستان کل کشور، آقاي بختياري رئيس...

نوشته شده در : ۲۶ آبان ۱۳۹۵

بازديد آقاي مهندس اسلامي مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل از پروژه در حال احداث سورتينگ مرکبات
به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل، آقاي مهندس سيد حسين اسلامي مدير  جهاد کشاورزي شهرستان آمل و آقاي مهندس ابراهيمي معاون اداري مالي مديريت از پروژه در حال احداث سورتينگ و صادرات مرکبات شهرستان آمل بازديد...

نوشته شده در : ۲۶ آبان ۱۳۹۵

ايجاد فضاي سبز در مرکز جهاد کشاورزي شهيد رنود دشت سر آمل
به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل، آقاي مهندس هادي باقري رئيس مرکز جهاد کشاورزي شهيد رنود دشت سر گفت: بمنظور ايجاد فضاي شاد و فرح بخش اداري در مرکز، به همت کارشناسان اين مرکز بيش از 300 مترمربع از محوطه، تحت کشت...

نوشته شده در : ۲۴ آبان ۱۳۹۵

شرکت مسئولين و رابطين مراکز جهاد کشاورزي شهرستان در جلسه امور اراضي
براساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل آقاي مهندس سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي آمل در جلسه روز چهارشنبه نوزدهم آبانماه در جمع مسئولين مراکز و رابطين امور اراضي گفت: امور اراضي حساسيت ويژه و خاص خودش را دارد که...

نوشته شده در : ۲۴ آبان ۱۳۹۵

سرکشي مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل از مرکز جهاد کشاوززي اسکومحله
بر اساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل : حجت الاسلام حاج آقا حيدري مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه جهاد کشاورزي آمل باتفاق رئيس اداره ترويج مديريت ، روابط عمومي و هيئت همراه از مرکز جهاد کشاورزي امام زاده عبداله...

نوشته شده در : ۲۴ آبان ۱۳۹۵

جلسه هم انديشي توسعه بيمه محصولات دامي در مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل
همزمان با شروع سال زراعي جديد و ابلاغ دستورالعمل اجرايي بيمه محصولات کشاورزي (سال95-96) جلسه هم انديشي توسعه بيمه محصولات دامي که با حضور رابطين دام مراکز 8گانه جهاد کشاورزي، رئيس و کارشناسان توليدات دامي مديريت برگزار...

نوشته شده در : ۲۴ آبان ۱۳۹۵

رديابي و مبارزه شيميايي عليه آفت مگس ميوه مديترانه ي در حوزه مرکز جهاد کشاورزي دشت سر آمل
به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل، آقاي مهندس هادي باقري رئيس مرکز جهاد کشاورزي شهيد رنود دشت سر گفت: به دليل اهميت و ضرورت مبارزه اصولي با آفت مگس ميوه مديترانه اي که عمدتاً باغات ميوه را تحت الشعاع  خود...

نوشته شده در : ۲۴ آبان ۱۳۹۵

سطح سبز کلزا در اراضي زراعي دهستان بالا خيابان ليتکوه شهرستان آمل
به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل، آقاي مهندس سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل طي بازديد از مرکز جهاد کشاورزي اسکو محله (امام زاده عبداله) دهستان بالا خيابان ليتکوه و بازديد از اراضي زراعي کشت...

نوشته شده در : ۲۴ آبان ۱۳۹۵
امروز :

شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

السبت ۲۶ ذي‌القعده ۱۴۳۸


Strict Standards: mktime() [function.mktime]: You should be using the time() function instead in D:\Inetpub\vhosts\amol.gov.ir\httpdocs\templates\footer.tpl.php on line 14
Saturday 19 August 2017

آخرين بروزرساني :

شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي آمل
طلوع آفتاب : ۵ : ۲۱ : ۰۰
اذان صبح : ۳ : ۴۷ : ۰۸
اذان ظهر: ۱۲ : ۰۴ : ۰۴
غروب آفتاب : ۱۸ : ۴۶ : ۳۳
اذان مغرب : ۱۹ : ۰۴ : ۳۹
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۸۰۸۱۵۳۷
كل بازديدكنندگان : ۵۴۳۷۷۰۹
نمايش هاي امروز : ۱۰۴۲
بازديد هاي امروز : ۸۳۵
افراد آنلاين : ۱۱۰

N

Powered By DLAB-SG 3.1 , Operated By Data Computer Amol - All Rights Reserved / Best View @ 1024 * 768 Or Higher Resolutions