امام صادق(ع) فرمود: ... روز غدير خم در ميان روزهاى عيد فطر و قربان و جمعه همانند ماه در ميان ستارگان است.
جهاد کشاورزي - اخبار

صفحه : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , ۷ , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79

بيش از 400 هکتار باقلا بعنوان کاشت پاييزه در شهرستان آمل
مدير جهاد کشاورزي آمل خبر داد بيش از 400 هکتار باقلا بعنوان کاشت پاييزه در شهرستان آمل سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي از کشت باقلا به عنوان کشت دوم پاييزه در سطح بيش از 400 هکتار در شهرستان امل خبر داد به گزارش روابط عمومي...

نوشته شده در : ۱۴ دي ۱۳۹۵

1017 هکتار سطح کشت کاهو در شهرستان آمل
مدر جهاد کشاورزي آمل خبر داد 1017 هکتار سطح کشت کاهو در شهرستان آمل سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي آمل از کشت 1017 هکتاري کاهو در اين شهرستان خبر داد به گزارش روابط عمومي جهادکشاورزي سيد حسين اسلامي مدير جهد کشاورزي...

نوشته شده در : ۱۴ دي ۱۳۹۵

2623 هکتار سطح کشت پاييزه سبزي برگي ريشه اي در شهرستان آمل
بسمه تعالي مدير جهاد کشاورزي آمل خبر داد 2623 هکتار سطح کشت پاييزه سبزي برگي ريشه اي در شهرستان آمل سيد حسين اسلامي  مدير جهاد کشاورزي مدير جهاد کشاورزي آمل سطح کشت پاييزه سبزيجات برگي و ريشه اي در شهرستان امل به ميزان 2623...

نوشته شده در : ۱۴ دي ۱۳۹۵

14 دي؛ روز جهاد کشاورزي
14 دي؛ روز جهاد کشاورزي جهاد سازندگي نهادي انقلابي است که در تاريخ ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ به فرمان امام خميني (ره) براي رسيدگي به مناطق محروم و دورافتاده ايران تاسيس شد. اما بعد ها به منظور رفع نابساماني‌ها و نارسايي‌ها در بخش...

نوشته شده در : ۱۴ دي ۱۳۹۵

کشت شبدر برسيم در بيش از 2000 هکتار از مزارع شهرستان آمل
بسمه تعالي کشت شبدر برسيم در بيش از 2000 هکتار از مزارع شهرستان آمل مدير جهاد کشاورزي آمل از کشت شبدر برسيم در سطح بيش از 2000 هکتار از مزارع اين شهرستان خبر داد. به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل  سيد حسين اسلامي مدير...

نوشته شده در : ۱۲ دي ۱۳۹۵

جلسه تنظيم بازار با محوريت خريد تضميني مرکبات(ميوه پرتغال)
جلسه تنظيم بازار با محوريت خريد تضميني مرکبات(ميوه پرتغال) با حضور سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي تشکيل شد. به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل اظهار کرد: فاز اول خريد...

نوشته شده در : ۴ دي ۱۳۹۵

تظمين خريد پرتغال درجه 1(يک) و درجه 2(دو) از باغداران مرکبات
                                                              بسمه تعالي ...

نوشته شده در : ۱ دي ۱۳۹۵

اجراي تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغي در حوزه مرکز جهاد کشاورزي دشت سر آمل:
مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل خبر داد: اجراي تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغي در حوزه مرکز جهاد کشاورزي دشت سر آمل: بمنظور مقابله با تغيير کاربري غير مجاز و بخصوصتخلف در امور اراضي زراعي و باغي; ديوارکشي...

نوشته شده در : ۲۲ آذر ۱۳۹۵

اعاده به وضع تغيير کاربري غير مجاز در حوزه مرکز جهاد کشاورزي دشت سر آمل: مورخه 22/92/95
اعاده به وضع تغيير کاربري غير مجاز در حوزه مرکز جهاد کشاورزي دشت سر آمل: مورخه 22/92/95 با توجه به رايزني هاي بعمل آمده با يک نفر متخلف که اقدام به تسطيح عرصه زراعي با ريختن نخاله ها و مخلوط کوهي در روستاي اجوارکلا آمل نموده...

نوشته شده در : ۲۲ آذر ۱۳۹۵

توجيهي فروشندگي هاي سموم کشاورزي منطقه دشت سر آمل: 22/9/95
جلسه فني - توجيهي فروشندگي هاي سموم کشاورزي منطقه دشت سر آمل: 22/9/95 بمنظور توجيه فني و اداري فروشندگي هاي سموم کشاورزي حوزه مرکز جهاد کشاورزي دشت سر آمل, جلسه اي با حضور کليه فروشندگان در سالن سمعي بصري مرکز جهاد کشاورزي...

نوشته شده در : ۲۲ آذر ۱۳۹۵

توزيع 150 تن سبوس يارانه اي جهت تغذيه دام بين دامداران شهرستان آمل
مدير جهاد کشاورزي آمل خبر داد : جلسه اي با حضور مهندس فرهادي کارشناس اداره امور دام معاونت بهبود تولبدات دامي سازمان جهاد کشاورزي راس ساعت 10 روز يکشنبه 95/9/21 برگزار شد. سيد حسين اسلامي بيان کرد:در آذر ماه سالجاري 150 تن...

نوشته شده در : ۲۱ آذر ۱۳۹۵

235 پرونده تخلفات ساخت و ساز غير مجاز به دادستاني تحويل داده شد
235 پرونده تخلفات ساخت و ساز غير مجاز به دادستاني تحويل داده شد مدير جهاد کشاورزي آمل از تحويل 235 پرونده تخلفات اراضي ساخت و ساز غير مجاز به دادستاني آمل خبر داد. به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل سيد حسين اسلامي مدير...

نوشته شده در : ۲۰ آذر ۱۳۹۵

صورت جلسه بررسي خسارت هاي برف آذر ماه 1395 بخش کشاورزي شهرستان آمل
صورت جلسه بررسي خسارت هاي برف آذر ماه 1395 بخش کشاورزي شهرستان آمل به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل طبق هماهنگي هاي بعمل آمده جلسه اي جهت بررسي خسارت هاي برف و سرماي آذر ماه 95 راس ساعت 8 صبح روز دوشنبه 8/9/95 با...

نوشته شده در : ۱۴ آذر ۱۳۹۵

برآورد 800 ميليارد خسارت محصولات و تاسيسات بخش کشاورزي شهرستان آمل
به گزارش روابط عمومي جهادکشاورزي شهرستان آمل برآرود 800 ميليارد ريال خسارت محصولات و تاسيسات بخش کشاورزي شهرستان آمل بر اثر بارش برف سنگين و يخبندان نيمه اول آذر ماه  استان مازندران بر اساس همين گزارش آقاي مهندس سيد...

نوشته شده در : ۹ آذر ۱۳۹۵

تشکيل ستاد بحران در مديريت جهاد کشاورزي آمل همزمان با بارش برف سنگين
تشکيل ستاد بحران در مديريت جهاد کشاورزي  آمل همزمان با بارش برف سنگين      به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل آقاي حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي آمل گفت: بارش برف ناگهاني مورخ 03/09/1395 اکثريت مردم...

نوشته شده در : ۶ آذر ۱۳۹۵

بارش برف سنگين و ناگهاني سوم آذرماه سال 95
بارش برف سنگين و ناگهاني سوم آذر ماه 95کل مناطق شهرستان آمل سفيد پوش نموده است به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل آقاي مهندس سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي آمل صبح روز چهارشنبه سوم آذر ماه به کليه مديران ستادي و...

نوشته شده در : ۳ آذر ۱۳۹۵

پيش بيني برداشت بيش از 3400تن کيوي در باغات شهرستان آمل
پيش بيني برداشت بيش از 3400تن کيوي در باغات شهرستان آمل    پيش بيني برداشت بيش از 3400تن کيوي در باغات شهرستان آمل         با سلام و احترام

نوشته شده در : ۲ آذر ۱۳۹۵

هفته بسيج
مقام معظم رهبري الامام خامنه اي :    بسيج متخلق به اخلاق اسلامي است ، بسيج سياسي است امام سياست زده وسياسي کار نيست، بسيج در حقيقت مظهر يک وحدت مقدس ميان افراد ملت است . هفته بسيج  بر بسيجيان مخلص مبارک باد روابط...

نوشته شده در : ۱ آذر ۱۳۹۵

ديدار مدير جهاد کشاورزي آمل و هيئت همراه از خانواده محترم جانباز مرحوم عبدالرضا سيرتي
به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل، آقاي مهندس سيد حسين اسلامي  مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل باتفاق رئيس اداره ترويج، رئيس بخش مکانيزاسيون و ماشين آلات کشاوري و مسئول روابط عمومي مديريت جهاد کشاورزي آمل...

نوشته شده در : ۱ آذر ۱۳۹۵

ايجاد پايلوت گياهي ( استفاده از کود هاي آلي ويژه کلزا) در مرکز جهاد کشاورزي دشت سر آمل
به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل، آقاي مهندس هادي باقري رئيس مرکز جهاد کشاورزي شهيد رنود دشت سر گفت: با توجه با ابلاغ مديريت جهاد کشاورزي آمل در خصوص همکاري با شرکت سپهر مشکات ريحان در خصوص ايجاد پايلوت...

نوشته شده در : ۱ آذر ۱۳۹۵
امروز :

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶

الخميس ۳ ربيع الاول ۱۴۳۹

Thursday 23 November 2017

آخرين بروزرساني :

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي آمل
طلوع آفتاب : ۶ : ۴۵ : ۲۷
اذان صبح : ۵ : ۱۵ : ۱۴
اذان ظهر: ۱۱ : ۴۶ : ۴۴
غروب آفتاب : ۱۶ : ۴۷ : ۴۲
اذان مغرب : ۱۷ : ۰۶ : ۳۱
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۸۵۰۸۴
كل بازديدكنندگان : ۷۴۳۷۲
نمايش هاي امروز : ۱۳۴۹
بازديد هاي امروز : ۱۱۴۱
افراد آنلاين : ۱۷۵

N

Powered By DLAB-SG 3.1 , Operated By Data Computer Amol - All Rights Reserved / Best View @ 1024 * 768 Or Higher Resolutions