امام رضا(ع) فرمود: پدرم به نقل از پدرش (امام صادق(ع)) نقل کرد که فرمود: روز غدير در آسمان مشهورتر از زمين است.
جهاد کشاورزي - اخبار

صفحه : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , ۱۰ , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80

جلسه هم انديشي با گلخانه داران منطقه پايين خيابان ليتکوه
بر اساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل آقاي مهندس سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي آمل بيان داشت : جلسه هم انديشي با گلخانه داران منطقه پايين خيابان ليتکوه (مرانده)  با موضوع بررسي مشکلات و پدافند غير عامل...

نوشته شده در : ۱۶ آبان ۱۳۹۵

بازديد از مزارع و سطح سبز کلزا در منطقه پايين خيابان ليتکوه
به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل آقاي مهندس سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي آمل بيان داشت: کارشناسان ستادي مديريت و مراکز جهاد کشاورزي بايد تمامي توان خود را بکارگيرند تا سطح کشت کلزا به مراتب بيشتر گردد و...

نوشته شده در : ۱۶ آبان ۱۳۹۵

جلسه کميته تخصصي بررسي توسعه کلزا در مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل
آقاي مهندس سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل در جلسه کميته تخصصي بررسي و توسعه کشت کلزا گفت: با تشکر از اعضاء کميته و تلاش و کوششي که تا بحال صورت گرفته و اقدام هاي ارزشمندي انجام شده است. ولي شهرستان آمل...

نوشته شده در : ۱۲ آبان ۱۳۹۵

همايش بيمه تأمين اجتماعي روستاييان و عشايري در مرکز جهاد کشاورزي شهيد دعاگو رئيس آباد
بر اساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل آقاي مهندس علي محمد رمضاني رئيس مرکز جهاد کشاورزي رئيس آباد آمل گفت:30 نفر از دهياران منطقه دابو با شرکت در همايش بيمه روستاييان و عشايري که با حضور آقاي حيدري بخشدار...

نوشته شده در : ۱۲ آبان ۱۳۹۵

دومين جلسه دوره مهارتي کلزا روستا بختيار کتي
بر اساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل آقاي مهندس خسروي رئيس مرکز جهاد کشاورزي هراز پي جوبي(رودبار) گفت: براساس سياستهاي ابلاغي سازمان جهاد کشاورزي و مديريت جهاد کشاورزي آمل دومين جلسه آموزشي مهارتي ترويجي...

نوشته شده در : ۱۲ آبان ۱۳۹۵

تشکيل کلاس پدافند غير عامل مبارزه مگس ميوه در روستا سرهنگ کتي
به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل, آقاي مهندس صداقت رئيس مرکز جهاد کشاورزي مرانده گفت: در هفته پدافند غيرعامل و به منظور تبيين آمادگي دستگاه هاي اجرايي بخش کشاورزي کلاس هاي آموزشي ترويجي مهارتي با موضوع...

نوشته شده در : ۱۲ آبان ۱۳۹۵

انتخاب بهره بردار نمونه در منطقه پايين خيابان ليتکوه
به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل آقاي مهندس سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل گفت:انتخاب بهره بردار نمونه در منطقه پايين خيابان ليتکوه با همکاري اداره توليدات گياهي ومرکز جهاد کشاورزي مرانده...

نوشته شده در : ۱۲ آبان ۱۳۹۵

گردهمايي عشاير شهرستان آمل در نمازخانه شهداي جهادكشاورزي آمل
آقاي مهندس سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل در گردهمايي دامداران عشاير شهرستان آمل گفت : همزمان با آغاز فعاليت شرکت تعاوني کشاورزي عشايري آمل و بمنظور ارائه خدمات رفاهي و بررسي موانع و چاش هاي پيش روي...

نوشته شده در : ۱۱ آبان ۱۳۹۵

بررسي وضعيت سطح سبز اراضي کلزا کاري شده در حوزه کاري مرکز جهاد کشاورزي دشت سر آمل
به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل، آقاي مهندس هادي باقري رئيس مرکز جهاد کشاورزي شهيد رنود دشت سر گفت: به دنبال عقد قرارداد کشت بهره برداران کلزا کار منطقه و متعاقب آن بذر پاشي و ساير عمليات زراعي خاص اين...

نوشته شده در : ۱۱ آبان ۱۳۹۵

تشکيل کلاس پدافند غير عامل مبارزه با آفات و بيماريهاي کلزا در حوزه مرکز جهاد کشاورزي دشت سر
به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل, آقاي مهندس هادي باقري رئيس مرکز جهاد کشاورزي دشت سر گفت: در هفته پدافند غيرعامل و به منظور تبيين آمادگي دستگاه هاي اجرايي بخش کشاورزي جهت مبارزه با عوامل خسارت زاي محصول...

نوشته شده در : ۱۱ آبان ۱۳۹۵

چهارمين نمايشگاه تخصصي صنعت دام و طيور کشور در شهرستان آمل
         بر اساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل آقاي مهندس سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل گفت: صنعت دام و طيور شهرستان آمل داراي رتبه اول در استان مازندران بوده و سهم بسزاي از گوشت...

نوشته شده در : ۱۰ آبان ۱۳۹۵

برگزاري کلاس آموزشي مهارتي با موضوع بهزراعي کشت کلزا در روستا کمانگرکلا
به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل، آقاي مهندس حميدزاده رئيس مرکز جهاد کشاورزي آيت اله آملي سورک گفت: 20 نفر از از کشاورزان کلزا کارروستا کمانگرکلا با شرکت در يک دوره آموزشي ترويجي مهارتي مراحل  بهزاراعي...

نوشته شده در : ۱۰ آبان ۱۳۹۵

برگزاري سايت الگويي کلزا در روستاي کنسي از روستاهاي تحت پوشش مرکز جهاد کشاورزي شهيد رنود دشت سر
به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل, آقاي مهندس هادي باقري رئيس مرکز جهاد کشاورزي شهيد رنود دشت سر گفت: بمنظور افزايش دانش و آگاهي هاي فني بهره برداران کلزا کار حوزه تحت پوشش اين مرکز, جلسات تئوري سايت الگويي...

نوشته شده در : ۹ آبان ۱۳۹۵

دوره آموزشي بيماريهاي مشترک انسان و دام ويژه دامداران منطقه رودبار شهرستان آمل
بر اساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل آقاي مهندس سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي آمل گفت : دوره آموزشي ترويجي و مهارتي بيماريهاي مشترک انسان و دام ويژه دامداران در سالن جلسات مرکز جهاد کشاورزي رودبار هرازپي با...

نوشته شده در : ۸ آبان ۱۳۹۵

به روز رساني اطلاعات نوين کشاورزي (پهنه بندي روستاها)
بر اساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل آقاي مهندس صداقت مسئول مرکز جهاد کشاورزي پايين خيابان ليتکوه (مرانده) گفت : دومين جلسه به روز رساني اطلاعات نوين کشاورزي روز دوشنبه چهارم آبان ماه در محل مرکز جهاد کشاورزي...

نوشته شده در : ۸ آبان ۱۳۹۵

کلاسهاي آموزشي بيمه تأمين اجتماعي روستاييان و عشايري، مبارزه با مگس ميوه و اصول بهزراعي کلزا
بر اساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل آقاي مهندس صداقت رئيس مرکز جهاد کشاورزي مرانده آمل گفت : در تاريخ پنجم آبان ماه کشاورزان و بهره برداران با حضور در مسجد روستاي حسين آباد در يک دوره کلاس آموزشي مهارتي...

نوشته شده در : ۸ آبان ۱۳۹۵

کلاس هاي آموزشي ترويجي براي باغداران منطقه پايين خيابان ليتکوه
براساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي آمل آقاي مهندس صداقت رئيس مرکز جهاد کشاورزي پايين خيابان ليتکوه گفت : به منظور جلوگيري از ضايعات توليدات و محصولات باغي خصوصاً ميوه مرکبات يکدوره کلاس آموزشي ترويجي و مهارتي براي...

نوشته شده در : ۸ آبان ۱۳۹۵

دوره مهارتي مبارزه با مگس ميوه ويژه باغداران شهرستان آمل
بر اساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل آقاي مهندس خرماني رئيس اداره ترويج مديريت جهاد کشاورزي آمل گفت:يک دوره کلاس آموزشي ترويجي ومهارتي و بررسي چگونگي عمليات مبارزه شيميايي و بيولوژي عليه آفات و بيماريهاي...

نوشته شده در : ۵ آبان ۱۳۹۵

چگونگي مجوز ورود اندام رويشي و بذر گل و گياهان زينتي
بر اساس گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل آقاي مهندس سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل گفت: جلسه ي با حضور دکتر کيائي مديرکل گل وگياهان زينتي،داروي، قارچهاي خوراکي و سبزي و صيفي، آقاي مهندس صاقي...

نوشته شده در : ۵ آبان ۱۳۹۵

بررسي راهکارها و فرصت هاي موجود در زمان باقي مانده, جهت توسعه کشت کلزا در منطقه دشت سر آمل
به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزي شهرستان آمل آقاي  مهندس هادي باقري, رئيس مرکز جهاد کشاورزي دشت سر آمل گفت: بمنظور بررسي آخرين وضعيت عقد قراردادهاي کشت دانه روغني کلزا در تعاوني هاي توليد(فروشندگي هاي عامل و نهاده هاي...

نوشته شده در : ۵ آبان ۱۳۹۵
آخرين بروزرساني :

دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي آمل
طلوع آفتاب : ۶ : ۴۴ : ۲۴
اذان صبح : ۵ : ۱۸ : ۱۴
اذان ظهر: ۱۲ : ۱۴ : ۱۷
غروب آفتاب : ۱۷ : ۴۴ : ۴۰
اذان مغرب : ۱۸ : ۰۲ : ۱۸
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۳۰۰۳۰۰
كل بازديدكنندگان : ۲۲۰۲۸۰
نمايش هاي امروز : ۸۰۲
بازديد هاي امروز : ۷۱۸
افراد آنلاين : ۱۱۸

N

Powered By DLAB-SG 3.1 , Operated By Data Computer Amol - All Rights Reserved / Best View @ 1024 * 768 Or Higher Resolutions