امام صادق(ع) فرمود: ... روز غدير خم در ميان روزهاى عيد فطر و قربان و جمعه همانند ماه در ميان ستارگان است.
منابع طبيعي - اخبار

صفحه : ۱ , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7

صعود گروه کوهنوردي اداره منابع طبيعي آمل به قله دماوند
متن فارسي صعود گروه  کوهنوردي اداره منابع طبيعي آمل به قله دماوند صعود موفقيت آميزگروه کوهنوردي اداره منابع طبيعي آمل به ارتفاع 5671 متري قله دماوند درمورخه 3تا10 مردادماه سال 1396 ،افراد گروه کوهنوردي عبارت...

نوشته شده در : ۱۴ مرداد ۱۳۹۶

همايش بزرگ گروه دوچرخه سواري و کوهنوردان شهرستان آمل
متن فارسي همايش بزرگ گروه دوچرخه سواري و کوهنوردان  شهرستان آمل در روز جمعه 20 اسفندماه ودر اجراي برنامه هاي هفته منابع طبيعي همايش بزرگ دوچرخه سوران وکوهنوردان شهرستان آمل با اجراي برنامه هاي متنوع و نهال کاري توسط...

نوشته شده در : ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

همايش مديريت جنگلهاي هيرکاني
متن فارسي       همايش مديريت جنگلهاي هيرکاني در روز پنجشنبه 19 اسفند درادامه برنامه هاي هفته منابع طبيعي همايش مديريت جنگلهاي هيرکاني باحضور مسئولين مربوطه اعضاي تعاوني هاي پايلوت سه گانه شمال کشور وساير...

نوشته شده در : ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

همايش بزرگ مرتعداران شهرستان آمل
متن فارسي       همايش بزرگ مرتعداران شهرستان آمل دراجراي برنامه هاي پيش بيني شده هفته منابع طبيعي همايش بزرگ مرتعداران شهرستان آمل درروزپنجشنبه19 اسفند درسالن شهرداري شهرستان آمل  باحضور مرتعدران واعضاي...

نوشته شده در : ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

برگزاري جشن درخت کاري
متن فارسي برگزاري جشن درخت کاري مراسم جشن درخت کاري امسال درجنگل لمبر منطقه اسکومحله توسط اداره منابع طبيعي شهرستان آمل درروز يکشنبه 15 اسفند با حضورتعدادي ازمسئولين شهر ازجمله  رييس جهاد کشاورزي ،نماينده دادگستري...

نوشته شده در : ۱۷ اسفند ۱۳۹۵

مراسم معارفه رييس جديداداره منابع طبيعي شهرستان آمل
متن فارسي مراسم معارفه رييس جديداداره منابع طبيعي شهرستان آمل درروزچهارشنبه 29 ديماه آقاي مهندس نعمت الله کوهستاني بعنوان رييس جديد اداره منابع طبيعي شهرستان آمل معرفي گرديداين مراسم باحضور آقاي دکتربابايي مديرکل...

نوشته شده در : ۳۰ دي ۱۳۹۵

صعود گروه کوهنوردي اداره منابع طبيعي آمل به قله دماوند
متن فارسي صعود گروه  کوهنوردي اداره منابع طبيعي آمل به قله دماوند صعود موفقيت آميزگروه کوهنوردي اداره منابع طبيعي آمل به ارتفاع 5671 متري قله دماوند درمورخه 6و7 مردادماه وبه نمايندگي ازطرف اداره کل منابع طبيعي مازندران-...

نوشته شده در : ۱۰ مرداد ۱۳۹۵

همايش بزرگ درختکاري با گروه رکاب زنان هزارسنگرآمل
متن فارسي همايش بزرگ درختکاري با گروه رکاب زنان هزارسنگرآمل روز جمعه 21 اسفندماه همايش بزرگ درختکاري با گروه رکاب زنان هزارسنگرآمل درمحل سرجنگلباني سرخرود(آغوزبن)باحضور رييس اداره  منابع طبيعي شهرستان آمل وهمکاران...

نوشته شده در : ۲۳ اسفند ۱۳۹۴

شرکت درنمازجمعه و توزيع نهال درهفته منابع طبيعي
متن فارسي شرکت درنمازجمعه و توزيع نهال درهفته منابع طبيعي در اجراي برنامه هاي هفته منابع طبيعي روز جمعه 21 اسفندماه نيروهاي اداره منابع طبيعي شهرستان آمل درمراسم سياسي عبادي نماز جمعه شرکت کردند درپايان مراسم نمازجمعه...

نوشته شده در : ۲۳ اسفند ۱۳۹۴

برگزاري جشن درخت کاري
متن فارسي برگزاري جشن درخت کاري مراسم جشن درخت کاري امسال درجنگل تله بن منطقه اسکومحله توسط اداره منابع طبيعي شهرستان آمل با همکاري شرکت صنايع چوب وکاغذ مازندران (دفترغرب هراز)درروز شنبه 15 اسفند با حضورتعدادي ازمسئولين...

نوشته شده در : ۱۵ اسفند ۱۳۹۴

نهال کاري وهمايش بزرگ کوهنوردي
متن فارسي نهال کاري وهمايش بزرگ کوهنوردي در روز جمعه 14 اسفندماه ودراجراي برنامه هاي هفته منابع طبيعي نهال کاري وهمايش بزرگ کوهنوردي توسط NGO انجمن کوهنوردي شهرستان آمل ودوستداران طبيعت با حضور رييس اداره منابع طبيعي...

نوشته شده در : ۱۴ اسفند ۱۳۹۴

ديدار با امام جمعه شهرستان آمل
متن فارسي ديدار با امام جمعه شهرستان آمل درراستاي استقبال ازهفته منابع طبيعي رياست اداره منابع طبيعي شهرستان آمل وتعدادي ازهمکاران اين اداره باامام جمعه شهرستان  آمل ديدار بعمل آوردند و امام جمعه محترم حاج آقا...

نوشته شده در : ۱۳ اسفند ۱۳۹۴

کارگاه آموزشي روز مزرعه
متن فارسي کارگاه آموزشي روز مزرعه در روزيک شنبه يازده اسفند درراستاي استقبال از هفته منابع طبيعي سال94کارگاه آموزشي روز مزرعه باحضورکارشناسان اداره منابع طبيعي شهرستان آمل وجهادکشاورزي وبهره برداران وباغداران...

نوشته شده در : ۱۳ اسفند ۱۳۹۴

برگزاري زنگ سبز طبيعت استاني
متن فارسي برگزاري زنگ سبز طبيعت استاني مراسم زنگ سبزطبيعت درساعت 11صبح روز دوشنبه10 اسفند 1394 درمحوطه مجتمع هنرستان فني مرحوم تجن جاري باحضور مديرکل منابع طبيعي مازندران-ساري، رياست اداره منابع طبيعي ، فرماندار وشهردار و...

نوشته شده در : ۱۱ اسفند ۱۳۹۴

جدول روزشمارهفته منابع طبيعي
متن فارسي جدول روزشمارهفته منابع طبيعي

نوشته شده در : ۱۱ اسفند ۱۳۹۴

عيادت ازجانباز منابع طبيعي
متن فارسي عيادت ازجانباز منابع طبيعي باعنايت به نقش وجايگاه والاي جانبازان وباتوجه به بستري شدن جانبازنخاعي حفاظت ازعرصه منابع طبيعي آقاي اسماعيل رمضاني ،رييس اداره منابع طبيعي شهرستان آمل بهمراه هيتي ازنمايندگان اين...

نوشته شده در : ۷ مهر ۱۳۹۴

برگزاري دوره آموزشي کمک هاي اوليه
متن فارسي برگزاري دوره آموزشي کمک هاي اوليه دوره آموزشي کمکهاي اوليه طي شش جلسه ومجموعا بمدت 12ساعت باحضور نيرهاي ستادي و واحدهاي منابع طبيعي درمحل نمازخانه اداره منابع طبيعي  وبا مربي گري سرکارخانم کرمي...

نوشته شده در : ۷ مهر ۱۳۹۴

اجراي کارگاه آموزشي اطفاء حريق جنگلها ومراتع
متن فارسي       اجراي کارگاه آموزشي اطفاء حريق جنگلها ومراتع کارگاه آموزشي اطفاحريق درروزسه شنبه سي ويک شهريور درمحل نمازخانه آستانه مبارکه امامزاده عبدالله شهرستان آمل باحضوربخشدار، دهياران وشوراهاي...

نوشته شده در : ۷ مهر ۱۳۹۴

آتش سوزي در جنگل شيردارسي آمل
متن فارسي آتش سوزي در جنگل شيردارسي آمل آتش سوزي در جنگل شيردارسي آمل ضلع غربي شاهزيد در سطح 4 هکتار ازروزسه شنبه 13 مردادآغاز گرديده که درحال حاضر نيروهاي اداره منابع طبيعي شهرستان آمل وکمک نيروهاي مردمي وهلال احمر درحال...

نوشته شده در : ۱۴ مرداد ۱۳۹۴

صعود گروه کوهنوردي اداره منابع طبيعي آمل به قله دماوند
متن فارسي صعود گروه  کوهنوردي اداره منابع طبيعي آمل به قله دماوند صعود موفقيت آميزگروه کوهنوردي اداره منابع طبيعي آمل به ارتفاع 5671 متري قله دماوند درمورخه 8و9 مردادماه ،افراد گروه کوهنوردي عبارت از: 1-سپهر...

نوشته شده در : ۱۰ مرداد ۱۳۹۴
فرخنده ميلاد حضرت امام علي بن موسي الرضا(ع)(148ق)
آخرين بروزرساني :

چهارشنبه ۲۰ تير ۱۳۹۷  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي آمل
طلوع آفتاب : ۴ : ۵۹ : ۲۸
اذان صبح : ۳ : ۱۵ : ۳۱
اذان ظهر: ۱۲ : ۰۶ : ۵۲
غروب آفتاب : ۱۹ : ۱۳ : ۵۱
اذان مغرب : ۱۹ : ۳۳ : ۱۴
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۷۳۳۴۶۷
كل بازديدكنندگان : ۵۰۶۴۵۹
نمايش هاي امروز : ۱۱۳۸
بازديد هاي امروز : ۱۱۱۸
افراد آنلاين : ۷۳

N

Powered By DLAB-SG 3.1 , Operated By Data Computer Amol - All Rights Reserved / Best View @ 1024 * 768 Or Higher Resolutions